Now showing items 157-176 of 233

  • Radiační odolnost výkonových součástek na bázi karbidu křemíku 

   Author: Popelka Stanislav; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Vobecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace centralizované řídicí jednotky formulového vozu CTU CarTech FS.05 

   Author: Strapko Michal; Supervisor: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace komunikačního a grafického rozhraní pro STM32F207 

   Author: Šandala Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Daniel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Reflektometr v časové oblasti 

   Author: Petr Polášek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí reflektometru v časové doméně, výsledkem je funkční zařízení s ovládacím softwarem. Cílem bylo vyvinout zařízení pro měření odrazů na vedení schopné detekce závad na vedení s přesností detekce ...
  • Reflektometr v časové oblasti s FPGA 

   Author: Radovan Blažek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce se zabývá návrhem reflektometru v časové oblasti (TDR). Popisuje návrh TDR s využitím FPGA Lattice ECP5. FPGA zde funguje jako generátor měřícího signálu i jako vzorkovač odraženého signálu.
  • Regulátor tepelné komory s tepelným čerpadlem 

   Author: Pavlíček Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flegr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je návrh a vytvoření plošného spoje a softwarového vybavení regulačního zařízení řízeného vhodným mikroprocesorem ARM, které se stará o udržení teplot od -30 °C do 120 °C v izolované komoře pro testování ...
  • Regulovatelný stejnosměrný napájecí zdroj 0 V - 500 V 

   Author: Knedla Miroslav; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Horčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Regulovatelný vysokonapěťový spínaný zdroj 

   Author: Náhlík Jiří; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rezonanční a vodivostní senzory plynů s uhlíkovými citlivými vrstvami 

   Author: Bokůvka Lukáš; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Varga Marian
   Diplomová práce pojednává o rezonančních QCM a vodivostních senzorech chemických látek a plynů (O2, H2, CO2, NH3, vlhkost, aceton, benzen, cyklohexan, isopropylalkohol a toluen). V úvodu je zpracována rešerše dostupné ...
  • Rozpoznávání textu s využitím vývojového prostředí s STM32F746NG MCU 

   Author: Michal Lánský; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá strojovým rozpoznáním textu s použitím vývojového kitu STM32F746NG. V první části je popsána teorie rozpoznávání textu a současný stav tohoto technologického odvětví. Druhá část řeší praktický ...
  • Řidicí systém pro trikoptéru 

   Author: Jeník Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Štěpán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Řídicí jednotka pro BLDC motor 

   Author: Tomáš Morcinek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem univerzální řídicí jednotky pro řízení motoru BLDC s rekuperací pro použití do různých aplikací jako jsou například elektro koloběžky, skútry, nebo čtyřkolky. Součástí této práce je ...
  • Řídicí jednotka pro ovládání a monitorování pěstebních podmínek 

   Author: Břinčil Tomáš; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi pěstování v umělých podmínkách s menší či větší mírou automatizace v závislosti na podmínkách pěstebních prostor. Předmětem diplomové práce je zpracovávání dat kritických pro monitoring ...
  • Řídicí modul pro kogenerační jednotku 

   Author: Holler Tadeáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicího modulu pro kogenerační jednotky, výběrem vhodných komponentů pro její realizaci, a dále vytvořením grafického uživatelského rozhraní. Konstrukčně se jedná o ...
  • Řídící obvod autosynchronního budiče strunových snímačů 

   Author: Kofroň Martin; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Řídící systém pro zahradní bazén 

   Author: Stejskal Jan; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Skalický Petr
   Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro ovládání filtrace, dávkování chemických látek a řízení osvětlení pro zahradní bazén. První část přináší přehled současného stavu problematiky, dále jsou vysvětleny způsoby ...
  • Řízení teplotní komory Peltierovými články 

   Author: Mottl Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Security system using ESP32 

   Author: Ashish Garg; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Domácí bezpečnost je kritickým problémem pro lidi žijící nejen ve městech, ale také v městských a venkovských oblastech. Nyní s pokrokem na internetu věcí (IoT) je možné monitorovat váš dům odkudkoli na světě. Tato diplomová ...
  • Senzorový systém pro bezdrátové řízení teploty v místnostech domu 

   Author: Kubík Vojtěch; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzory plynů na bázi nanostruktur 

   Author: Pošta Alexandr; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou sensorů plynů na bázi odporových vrstev s důrazem na použití technologie tzv. Inkjet tisku. V teoretické části je popsán současný stav a trendy v oblasti detekce plynů, dále některé ...