Now showing items 71-90 of 233

  • Meteorologická monitorovací jednotka 

   Author: Jan Pokorný; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku měření povětrnostních parametrů, navrhnout koncept meteorologické monitorovací jednotky měřící teplotu, tlak, vlhkost, intenzitu osvětlení, rychlost větru, směr větru, hluk a ...
  • Meteorologická stanice pro ověření využití solárního zdroje 

   Author: Chroust Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Štěpán Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Meteorologická stanice s přenosem dat 

   Author: Podhradský Martin; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Metody detekce harmonického zkreslení na výkonových generátorech 

   Author: Eckstein Filip; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Gerlich Jiří
   S narůstajícími nároky na nepřetržitou dodávku elektrické energie i během případného výpadku dodávky energie od rozvodných závodů roste počet instalací, které jsou vybaveny záložním dieselovým, nebo plynovým motorgenerátorem. ...
  • Metody LBIC a LBIV 

   Author: Škvor Ondřej; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Macháček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření radiační odolnosti uhlíkového kompozitu na nanosatelitu miniCube mise QB50 

   Author: Stehlíková Veronika; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Inneman Adolf
  • Měření síly u hrotové brusky 

   Author: Štěpanovský Filip; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   Tato diplomová práce se zabývá měřením a zobrazováním síly upnutí na koníku hrotové brusky s využitím indukčnostního snímače. Je navrhnut celý systém měření. Návrh se skládá z návrhu obvodového řešení, návrhu desky plošných ...
  • Měření změn mechanických vlastností uhlíkového kompozitu na nanosatelitu miniCube mise QB50 

   Author: Nentvich Ondřej; Supervisor: Sieger Ladislav; Opponent: Inneman Adolf
  • Měřicí systém pro analýzu teplotního pole PLC modulů 

   Author: Michal Fuxa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je vývoj modulů pro teplotní testování modulárních PLC z rodiny Siemens Simatic. Moduly mohou tepelně exponovat testované zařízení teplotním profil jakéhokoli skutečného zařízení ze stejné řady. Moduly jsou ...
  • Měřič ionizujícího záření 

   Author: Lukšan Václav; Supervisor: Máša Pavel; Opponent: Skalický Petr
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací přístroje pro detekci ionizujícího záření, včetně výběru komponent. Při výběru je přihlédnuto k ekonomickému hledisku. Nejdříve jsou obecně přiblíženy základní typy ionizujícího ...
  • Měřič magnetizace pro defektoskopii 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Škvor Zbyněk; Opponent: Roxer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu měřiče magnetizace pro magnetickou metodu nedestruktivního testování materiálů. První část obsahuje teoretický popis magnetické práškové metody a z ní vyplývající nároky na měření ...
  • Mikrokontrolérem řízený regulátor třífázového BLDC motoru 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Hrzina Pavel
   Diplomová práce nabízí úvod do problematiky bezkartáčových motorů v anglické literatuře označovaných jako BLDC. V úvodu jsou popsány jednotlivé typy bezkartáčových motorů z hlediska konstrukce a jejich principu funkce. ...
  • Mikroprocesorová univerzální nabíjecí stanice s CCS obvodem 

   Author: Hátle Daniel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Šteffan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem prototypu univerzální nabíjecí stanice s CCS kontrolérem, a jeho následnou konstrukcí. Na prototypu se také nachází měřič kapacity baterií, a USB port, pro komunikaci s PC. Celé ...
  • Mikroprocesorové řízení malého svařovacího agregátu 

   Author: Žitný Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Miniaturní systém s elektromagnetickým vznášením 

   Author: Puci Florian; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mobilní aplikace pro řízení v reálném čase 

   Author: Šára Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Mobilní impedanční analyzátor 

   Author: Jan Vomočil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí přenosného impedančního analyzátoru, který je určen pro provozní analýzu impedance. Analyzátor je postavený na integrovaném obvodu AD5933. Zařízení je napájeno z akumulátoru a ...
  • Modální vlastnosti mikropáskových zářičů 

   Author: Šmíd Martin; Supervisor: Hazdra Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Model BLDC motoru pro bezsenzorovou regulaci 

   Author: Petr Brázdil; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flégr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřená na návrh bezsenzorového řízení BLDC motoru v prostředí Simulink programu MATLAB. K návrhu se využívá modelu vytvořeného na základě konkrétního typu motoru. Při modelování motoru je použito odhadovaného ...