Now showing items 174-193 of 233

  • Security system using ESP32 

   Author: Ashish Garg; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Domácí bezpečnost je kritickým problémem pro lidi žijící nejen ve městech, ale také v městských a venkovských oblastech. Nyní s pokrokem na internetu věcí (IoT) je možné monitorovat váš dům odkudkoli na světě. Tato diplomová ...
  • Senzorový systém pro bezdrátové řízení teploty v místnostech domu 

   Author: Kubík Vojtěch; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzory plynů na bázi nanostruktur 

   Author: Pošta Alexandr; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou sensorů plynů na bázi odporových vrstev s důrazem na použití technologie tzv. Inkjet tisku. V teoretické části je popsán současný stav a trendy v oblasti detekce plynů, dále některé ...
  • Simulace moderních tranzistorů FET 

   Author: Pietschmann David; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Simulace nanometrových struktur 

   Author: Šmarhák Jiří; Supervisor: Voves Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Simulace ovládání dotykového displeje pro účely testování 

   Author: Penk Tomáš; Supervisor: Bouřa Adam
  • Snímač pro měření elektrického proudu kolejnicí 

   Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Matoušek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací Snímače pro měření elektrického proudu kolejnicí pro kolejovou část systémů LVZ. První 2 kapitoly práce shrnují relevantní principy vlakového zabezpečení a definují požadované ...
  • Solární regulátor nabíjení 

   Author: Soukup Jan; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Šír Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Sonda pro sledování podmínek převozu orgánů 

   Author: Valek Jiří; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Roubíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spektrální analyzátor na směšovacím principu 

   Author: Pavlík Miloslav; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Šteffan Pavel
   Práce se zabývá problematikou spektrálních analyzátorů signálů. Obsahuje porovnání jednotlivých řešení spektrálních analyzátorů signálů a jejich principy. Následně je zde vybrán a popsán spektrální analyzátor na směšovacím ...
  • Spínaný zdroj pro vysoké výstupní proudy 

   Author: Radomír Křečan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou spínaných zdrojů (SMPS) pro vysoké výstupní proudy vhodné pro svářecí techniku. Cílem této práce je navrhnout, postavit a změřit SMPS předem zvolené topologie s použitím SiC ...
  • Stanice pro monitorování a ovládání zařízení v síti CAN 

   Author: Hulla Tomáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Beran Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Struktura kvantových teček 

   Author: Ruhani Dadashov; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Novák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce seznamuje s defekty v krystalech a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou popsány quibity a princip jejich činnosti, základy kvantových počítačů, vztah mezi QPU a CPU, kvantové tečky a jejich ...
  • Studie a návrh přístrojového zesilovače pro aplikaci v EKG 

   Author: Přibyl Jiří; Supervisor: Šubrt Ondřej; Opponent: Martinek Pravoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Studium grafénových vrstev 

   Author: Náhlík Josef; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Výborný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studium nanometrových struktur 

   Author: Barulin Aleksei; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V tomto projektu byla provedena simulase grafenových nanopásků na karbidu křemíku. První a druhá kapitola obsahuje základní informace nutné pro orientaci čtenáře, který není s problematikou seznámen. Třetí kapitola popisuje ...
  • Svařovací agregát s frekvencí měniče 110 kHz 

   Author: Cidlina Pavel; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Syntéza pásmových propustí LC pomocí evolučních algoritmů 

   Author: Ženíšek Vít; Supervisor: Martinek Pravoslav; Opponent: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Systém bezdrátového sběru dat 

   Author: Vladimír Čebiš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce se zabývá komplexním návrhem a realizací bezdrátového systému sběru dat určeného k měření a monitorování konstrukčních deformací doplněný o interní měření teploty, barometrického tlaku a vlhkosti. Jednotka může ...
  • Systém pro analýzu, ověření a zpracování GPS dat 

   Author: Horníček Kamil; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)