Now showing items 1-20 of 265

  • Fyzikální simulace chování integrovaných proudových senzorů 

   Author: Matěj Hašek; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce se věnuje problematice teplotních vlivů na proudové integrované senzory a celé systémy. Zaměřena je zejména na zkoumání teplotních gradientů. V práci je vytvořený model celého systému který je následně zkoumán ...
  • Návrh kompletního generátoru ROM 

   Author: Martin Švarc; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kotě Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Čas, než se produkt dostane na trh, je jedním z rozhodujících faktrorů, které ovlivňují vývojové ceny integrovaných obvodů. Nástroje, které automatizují části průběhu vývoje, zkracují tento čas jejich přeskočením. ROM ...
  • Aktuátor s řízeným náklonem v ose x,y ovládaný pohybem akcelerometru 

   Author: Aron Primas; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zabývá snímáním náklonu a jeho převodem na akční členy. Jsou uvedeny oblasti jejich použití a též příklad komerčního výrobku. Základní prvek je akcelerometr, který je klíčovou komponentou, umožňující ...
  • Přípravek pro měření šířky pásma proudových senzorů s integrovanou proudovou smyčkou 

   Author: Alexandr Gregor; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce pojednává o metodách měření šířky pásma hallových proudových senzorů s využitím výkonového zesilovače. Porovnání dostupných zezlovačů je provedeno se závěrem vytvořit vlastní na míru navžený zesilovač pro charakterizaci ...
  • Návrh zdroje elektřiny a tepla v průmyslovém podniku 

   Author: Radim Nejedlý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce pojednává o návrhu nového zdroje elektrické a tepelné energie pro anonymizovaný průmyslový podnik, konkrétně návrhu fotovoltaické elekrárny a kogenerační jednotky. V práci je popsáno použití jednotlivých ...
  • Návrh řadiče I3C pro procesor RISC-V 

   Author: Tomáš Bánok; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Tuček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá RTL návrhem a implementací periferie řadiče I3C pro systém s procesorovým jádrem RISC-V. Práce popisuje protokol I3C s jeho hlavními vlastnostmi, včetně zpětné kompatibility s jeho předchůdcem ...
  • Miniaturizované vyčítací rozhraní pro pixelový detektor radiace Timepix 2 

   Author: Ondřej Pavlas; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Urban Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem miniaturizovaného vyčítacího rozhraní pro pixelový detektor radiace Timepix 2. V teoretické části práce je uveden popis pixelových detektorů radiace Timepix 2 spolu s vyčítacími ...
  • Návrh a zhodnocení algoritmů pro rychlé digitální senzory výkonu a jejich FPGA implementace 

   Author: Martin Peka; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem digitálního sensoru výkonu. Je zde uveden stručný přehled rovnic spojených s elektrickým výkonem. Poté je vyhodnoceno několik výpočetních algoritmů vhodných pro implementaci na FPGA ...
  • Návrh analogového ekvalizéru pro Hallovy bezjádrové proudové senzory 

   Author: Vojtěch Habáň; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Procházka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Cílem této práce je navrhnout analogový ekvalizér pro bezjádrový Hallův proudový senzor ACS37610, který detekuje magnetické pole kolem zářezu vodiče, jímž prochází měřený proud. Simulace zářezu odhalily jeho frekvenční ...
  • Funkční a Formální Verifikace Bloku Jump Controller pro RISC-V Procesor 

   Author: Jiří Šindelář; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kajan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   V této práci představíme dvě metody verifikace návrhu číslicových obvodů, které k tomuto problému přistupují z různách směrů. Těmito motodami jsou funkční verifikace, která používá somulaci pro získání podkladů pro verifikaci, ...
  • Návrh a realizace systému pro akustickou detekci částečných výbojů v olejových transformátorech 

   Author: Vojtěch Kouřil; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Brázdil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá metodikou měření částečných výbojů s důrazem na akustické měření, následný návrh měřicího systému a jeho testování v laboratoři, posléze též na zařízení v reálném provozu. V teoretické části ...
  • Komunikace s MEMS mikrofony pomocí FPGA 

   Author: Jan Šedivý; Supervisor: Honzík Petr; Opponent: Liska Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá komunikací s MEMS mikrofony pomocí programovatelného hradlového pole (FPGA). V jazyce VHDL bylo na FPGA implementováno čtení zvukových dat z mikrofonů s digitálními rozhraními TDM a I²S. ...
  • Přípravek na měření napěťové závislosti kapacity keramických kondenzátorů 

   Author: Petr Tomášek; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Krýda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Cílem práce je návrh a realizace přípravku pro provozní měření napěťové závislosti vícevrstvých keramických kondenzátorů (MLCC) v kapacitním rozsahu 1 µF – 100 µF a napěťovém rozpětí 0 V – 30 V metodou I-V. Měření probíhá ...
  • Miniaturní fluxgate senzor 

   Author: Jiří Maier; Supervisor: Ripka Pavel; Opponent: Kubík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce popisuje návrh a výrobu miniaturizovaného fluxgate senzoru s využitím technologie CMOS. Fluxgate využívá jádro oválného tvaru „racetrack“ vyrobené z amorfního kovu pomocí chemického leptání nebo laserového řezání. ...
  • Návrh řízení motoru e-kompresoru pro použití v automobilovém průmyslu. 

   Author: Michal Kopiar; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jung Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce představuje studii o návrhu a implementaci prototypu vysokonapěťového měniče pro e-kompresory elektrických vozidel (EV), s důrazem na pokročilou výkonovou elektroniku, řídící algoritmy a robustní hardwarový ...
  • Optická vlákna s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24 GHz-28 GHz 

   Author: Jan Faltín; Supervisor: Komanec Matěj; Opponent: Radil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem využití vláken s dutým jádrem pro přenos radio-frekvenčního signálu v pásmu 24-28 GHz a jejich porovnáním s konvenčními jednovidovými vlákny G.652 a G.655 z hlediska linearity přenosu. ...
  • Ultrazvukový programovatelný výkonový generátor využívající spínače z karbidu křemíku 

   Author: Stanislav Štarman; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce popisuje princip a využití ultrazvukových generátorů. Jsou uvedena možná zapojení vstupního usměrňovače, PFC obvodu, měniče napětí a koncového stupně, ze kterých se generátor skládá. Dále jsou porovnány technologie ...
  • Senzorový systém pro řízení potravinářského procesu 

   Author: Kryštof Smitka; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Formánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu a konstrukce modelu potravinářského výrobního procesu rmutování, který je součástí výroby piva. V práci je popsán postup výroby piva následovaný detailním popisem rmutovacího ...
  • Studium antiferomagnetických vrstev 

   Author: Karolína Veselá; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá oblastí spintroniky se zaměřením na principy, materiály a funkční mechanismy spintronických zařízení. Teoretická analýza tvoří základ pro porozumění potenciálu antiferomagnetického materiálu CuMnAs pro ...
  • Harmonický transpondér s možností RF identifikace 

   Author: Giorgi Aptsiauri; Supervisor: Polívka Milan; Opponent: Láčik Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   V této práci je navržen koncept harmonického transpondéru využívající třípásmovou patch anténu se Schottkyho diodouse schopností RF identifikace pracující na frekvencích f1, f2 = 2f1, a f3 = f2 + ∆f . K vytvoření unikátního ...