Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 147

  • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

   Autor: Vančura Pavel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...
  • Senzory plynů na bázi nanostruktur 

   Autor: Pošta Alexandr; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou sensorů plynů na bázi odporových vrstev s důrazem na použití technologie tzv. Inkjet tisku. V teoretické části je popsán současný stav a trendy v oblasti detekce plynů, dále některé ...
  • Návrh koncového stupně pro řízení sestupné hrany I2C 

   Autor: Gečnuk Josef; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Starý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce řeší problém řízení sestupné hrany pro velký rozsah napájecího napětí a kapacitní zátěže. Téma je návrh CMOS koncového členu sběrnice I2C s řízením sestupné hrany v 180 nm technologii. Cíl textu je ...
  • Návrh rozšíření existujícího řadiče CAN o standard FD 

   Autor: Fitz Karel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   CAN FD kontrolér je zařízení řídící výměnu dat a komunikaci na CAN sběrnici. Toto zařízení ukládá relevantní přijaté zprávy, vysílá zprávy a také komunikuje s řídícím systémem, kterým je ve většině případu mikrokontrolér. ...
  • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

   Autor: Havlát Ladislav; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Hammerbauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
  • Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku 

   Autor: Průša Michal; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této diplomové práce je výhradně rozbor využití FDM/FFF technologie 3D tisku ve vysokofrekvenční technice, konkrétně možnosti realizace trychtýřové antény s dielektrickou čočkou pro optimalizaci vyzařovacích ...
  • Měřič magnetizace pro defektoskopii 

   Autor: Staněk Pavel; Vedoucí práce: Škvor Zbyněk; Oponent práce: Roxer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá problematikou návrhu měřiče magnetizace pro magnetickou metodu nedestruktivního testování materiálů. První část obsahuje teoretický popis magnetické práškové metody a z ní vyplývající nároky na měření ...
  • Řídicí jednotka pro ovládání a monitorování pěstebních podmínek 

   Autor: Břinčil Tomáš; Vedoucí práce: Kulha Pavel; Oponent práce: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se zabývá možnostmi pěstování v umělých podmínkách s menší či větší mírou automatizace v závislosti na podmínkách pěstebních prostor. Předmětem diplomové práce je zpracovávání dat kritických pro monitoring ...
  • Návrh konstrukce astronomického dalekohledu 

   Autor: Panchártek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat ...
  • Tester ICT pro mikrovlnné modemy RACOM 

   Autor: Lněnička Jakub; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Prášil Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce je zaměřena na návrh a výrobu zařízení testování modemu mikrovlnného spoje firmy RACOM. V úvodu jsou popsány různé dostupné metody testování elektronických zařízení. Další část je věnována návrhu a výrobě ...
  • Návrh knihovny standardních buněk v technologii STSCL pro proces AMS 180 nm 

   Autor: Neue Gordon; Vedoucí práce: Šubrt Ondřej; Oponent práce: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce se zabývá návrhem knihovny standardních buněk STSCL pro využití v ASIC čipech v detektorech ionizujícího záření. Knihovna byla navržená v technologii AMS 180 nm. Knihovna obsahuje všechna standardní logická hradla ...
  • Systém tísňového volání 

   Autor: Hrozínek Petr; Vedoucí práce: Bezpalec Pavel; Oponent práce: Novák Jan
   Cílem diplomové práce je popsat systém tísňového volání v České republice a v zahraničí. Podrobně a uceleně charakterizovat stávající systémy a popsat možný budoucí vývoj v této oblasti se zaměřením na využití IP telefonie. ...
  • Optické planární vlnovody 

   Autor: Neruda Miloš; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optických planárních a hřebenových vlnovodů a optických mnohavidových rozbočnic se skokovou změnou indexu lomu jak na pevných substrátech, tak i na flexibilních podložkách. V první části ...
  • Návrh zesilovače pro Sigma-Delta modulátor 

   Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh operačního transkonduktančního zesilovače sigma-delta modulátoru v CMOS technologii. V úvodu jsou obecně popsány vlastnosti a parametry tranzistorů CMOS. Metodika návrhu je založena na ...
  • Návrh integrovaného napěťového LDO regulátoru v technologii CMOS 

   Autor: Čermák Miroslav; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Křenek Oskar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce je zaměřena na obecný návrh napěťového regulátoru s nízkým poklesem napětí (LDO) a na návrh konkrétního LDO regulátoru, který bude splňovat zadané parametry. Úvodní kapitoly se zabývají základními bloky jako je ...
  • Studium nanometrových struktur 

   Autor: Barulin Aleksei; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V tomto projektu byla provedena simulase grafenových nanopásků na karbidu křemíku. První a druhá kapitola obsahuje základní informace nutné pro orientaci čtenáře, který není s problematikou seznámen. Třetí kapitola popisuje ...
  • Automatická testovací jednotka pro osazené DPS 

   Autor: Tomasy Adrián; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou praktického návrhu a realizácie tes-tovacieho prípravku pre fyzioterapicku jednotku. Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať funkčný tester a vytvoriť vhodný užívateľský program ...
  • Anténní senzor pro měření vzdálenosti 

   Autor: Kovařík Pavel; Vedoucí práce: Hoffmann Karel; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací anténního senzoru v pásmu X-band pro bezkontaktní měření malých vzdáleností kovového planárního povrchu. Princip tohoto senzoru spočívá v měření fáze signálu odraženého od kovového ...
  • Řídicí modul pro kogenerační jednotku 

   Autor: Holler Tadeáš; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicího modulu pro kogenerační jednotky, výběrem vhodných komponentů pro její realizaci, a dále vytvořením grafického uživatelského rozhraní. Konstrukčně se jedná o ...
  • Oční maska s elektroluminiscenční fólií pro fotodynamickou oční terapii 

   Autor: Matiášek David; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá konstrukcí elektronické terapeutické oční masky. Zařízení jako zdroj světla využívá dvě elektroluminiscenční fólie. Podkladem pro konstrukci zařízení je klinická studie o nových terapeutických možnostech ...