Recently added

Now showing items 1-20 of 176

  • Optimalizace topologie a umístění pro zvýšení výtěžnosti D/A převodníků 

   Author: Martin Košťál; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Barri Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Práce seznamuje s metodami návrhu pro zvýšení výtěžnosti a omezení chyb ve shodných strukturách. Systematické a náhodné chyby jsou shledány zdrojem neshod mezi strukturami. Je představen model náhodných chyb za využití ...
  • Systém pro monitorování stavu prostředí v budovách s využitím napájení z energie okolí 

   Author: Jiří Pelant; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Beneš Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem systému pro monitorování stavu prostředí jako jsou například teplota a vlhkost. Jedná se o systém, výsledné řešení je tedy souborem několika částí. Úkolem celého řetězce je ...
  • Externí USB zvuková karta 

   Author: Lukáš Kroulík; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Pro záznam a reprodukci zvuku s využitím počítače je potřeba zařízení pro převod signálu mezi analogovou a digitální doménou. Tato práce se zabývá návrhem takového přístroje, nazývaného zvuková karta. Je popsán celý postup ...
  • Návrh RC oscilátoru pro automobilové aplikace 

   Author: Bogdan Miasoiedov; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Dráždil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce je zaměřena na návrh integrovaného relaxačního oscilátoru pro automobilové aplikace, které jsou charakteristické extrémními provozními podmínkami a vysokými požadavky na robustnost. Z dostupné literatury byla ...
  • Elektronické zabezpečení osobního automobilu s GSM komunikátorem 

   Author: Marek Hendrych; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce popisuje současné trendy v zabezpečení automobilu, využívané principy a zejména systémy využívající komunikaci prostřednictvím GSM. Principy jsou doplněny popisem konkrétních produktů. Z nich vycházející ...
  • Implementace verifikační komponenty - modelu NFC přijímače 

   Author: Ján Jendrušák; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Šťastný Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Návrh digitálnych obvodov je komplexný proces, ktorý zahŕňa verifikáciu chovania návrhu predtým, ako je na záver implementovaný. Universal Verification Methodology (UVM) je prísľubom efektívneho spôsobu verifikovania ...
  • Bezkontaktní identifikační přístupový systém se vzdálenou administrací 

   Author: Václav Hejný; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této diplomové práce je pruzkum trhu s komercne dostupnými identifikacními prístupovými systémy a na základe analýzy trhu navrhnout a zrealizovat bezkontaktní identifikacní prístupový systém se vzdálenou administrací, ...
  • Digitální řízení Leonardova soustrojí 

   Author: Ludvík Saska; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního řízení pro Leonardovo soustrojí, provedením transformace řízení soustrojí z analogové na digitální, tak aby bylo možno nastavit přesný průběh řízení momentu. Práce se ...
  • Návrh regulátoru LDO 

   Author: Martin Kaňok; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Macháček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   V předložené práci jsou popsány procesy vedoucí k analogovému návrhu LDO regulátoru s PMOS výkonovým prvkem v technologii BCD8 společnosti STMicroelektronics. V práci je vysvětlena funkce MOS tranzistorů při konstrukci ...
  • Vliv neutronového ozáření na charakteristiky výkonových PiN diod 

   Author: Petr Smrkovský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce porovnává vliv neutronového záření na statické charakteristiky výkonových PiN diod realizovaných na bázi křemíku a karbidu křemíku (polytyp 4H-SiC). Pro ozáření diod byl využit výzkumný reaktor LR-0 umístěný v ...
  • Bezdrátový upgrade firmwaru na procesoru TI CC1310 

   Author: Richard Kučkovský; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Štetina Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Vývoj funkcionality vstavaných zariadení rýchlo napreduje a s ohľadom na tento fakt je potrebné efektívne a jednuducho ich aktualizovať. Aby to bolo možné dosiahnuť, táto práca sa zaoberá s implementáciou bezdrôtovej ...
  • Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru 

   Author: Vít Skolil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných ...
  • Analýza pohybu ruky u pacientů s poruchami chování v REM spánku pomocí kamerového systému 

   Author: Krýže Petr; Supervisor: Rusz Jan; Opponent: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Náplní této práce je navázaní na vyvinuté metody diagnostiky Parkinsonovy nemoci pomocí snímání pohybů prstů kamerovým systémem s cílem využít je pro včasné zachycení Parkinsonovy nemoci v prodromálním stádiu. Byl sestaven ...
  • Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem, depozičními testy a diagnostikou optických jednovidových i mnohavidových struktur s polymerními materiály EpoClad, EpoCore a variantami materiálů OrmoClear od německé společnosti Micro ...
  • Optická inspekce na pracovišti výstupní kontroly 

   Author: Demjan Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou optické inspekce výstupní kvality výrobků ve finálních fázích výroby včetně detekce a vyhodnocení vadných kusů. Cílem práce je vyvinout poloautomatický detekční systém uzpůsobený pro ...
  • Regulátor tepelné komory s tepelným čerpadlem 

   Author: Pavlíček Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flegr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je návrh a vytvoření plošného spoje a softwarového vybavení regulačního zařízení řízeného vhodným mikroprocesorem ARM, které se stará o udržení teplot od -30 °C do 120 °C v izolované komoře pro testování ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Univerzální testovací platforma pro napájení mikrokontroléru SPC58/57 

   Author: Čermák Filip; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plošného spoje pro napá-jecí zdroj L9001, takovým způsobem, aby plošný spoj byl kompatibilní s mikorkontroléry SPC57/58 od firmy STMicroelectronics. Deska má sloužit k testování ...
  • Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy pro napájení mikrokontroléru 

   Author: Vávra Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením univerzální testovací desky s napájecím zdrojem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58xx od firmy STMicroelectronics využívaných v automobilovém průmyslu. Práce zahrnuje ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...