Now showing items 1-20 of 233

  • Vývoj termokamery s radiometrickým modulem FLIR 500-0763-01 pro účely zabezpečovací techniky 

   Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou realizace termokamery s radiometrickým modulem FLIR Lepton 2.5 pro účely zabezpečovací techniky. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI 

   Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této práce je navrhnutí systému, který bude generovat napěťové pulzy s variabilní rychlostí přeběhu. Ten bude použit k ověření vlastností izolovaných analogově-digitálních převodníků. Tento systém bude sloužit k ...
  • Arbitrary – funkční generátor s mikrořadičem STM32 

   Author: Jindřich Rozkopal; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem dvoukanálového funkčního generátoru založeného na mikrokontrolérech STM32. Přístroj je vyvíjen pro potřeby výuky na laboratorních cvičeních ČVUT FEL. Základním módem funkce přístroje je generování ...
  • Model systému pro řízení a zpracování dat jednoduchého elektronického zabezpečení rodinného domu 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem modelu pro řízení a zpracování dat jednoduchého elektronického zabezpečení (EZS) rodinného domu. Jednotlivé části systému jsem nejdříve realizoval na nepájivých polích a po vytvoření a odzkoušení ...
  • Širokopásmová extrakce permitivity vzorků z měření mikrovlnných pasivních planárních zařízení 

   Author: Petr Kůrka; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Znalost elektromagnetických vlastností biomolekul je důležitá pro pochopení interakce elektrických polí s biosystémy a pro vývoj nových biomedicínských diagnostických a terapeutických metod. Rozvoji v této oblasti však ...
  • Decentralizovaná autentizace IoT zařízení založená na technologii blockchain 

   Author: Viktoriia Chvykova; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou architektury IoT a nabízí decentralizované alternativy využívající Blockchain a IOTA Tangle se zajištěním komparativního vyhodnocení. Dále je poskytnutý operační koncept IOTA ...
  • Univerzální power banka s rychlým a bezdrátovým nabíjením 

   Author: David Touš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce obsahuje popis základních vlastností akmumulátorů, popis zapojení obousměrných DC/DC měničů vhodných pro použití v power bankách, následuje stručný popis standardu USB Power Delivery a princip funkce ...
  • Charakterizace polovodičových materiálů 

   Author: Petr Voborník; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Hubík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Diplomová práce se zabývá měřením odporu metodou Van der Pauw a měřením Hallova jevu. V práci je podrobně popsán princip jednotlivých metod a výhody a nevýhody těchto metod. V diplomové práci je řešena automatizace měření ...
  • Vyčítací systém s FPGA pro částicové detektory 

   Author: Marek Janský; Supervisor: Jirsa Jakub; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této práce je realizace vysokorychlostního vyčítacího systému pro částicové detektory. V první části práce se čtenář seznámí s principem detekce rentgenových částic, bude uveden do tématu programovatelných hradlových ...
  • Komplexní model pulsního stabilizátoru napájeného z baterie 

   Author: Lukáš Doležel; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Košan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá více tématy. Prvním tématem jsou Li-Ion bateriové články a jejich možné náhradní modely. Práce se zabývá určením parametrů daného náhradního modelu. Tyto parametry jsou zpětně ověřovány na naměřených ...
  • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

   Author: Rustambek Bekmukhamedov; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kvarda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
  • Bezdrátový měřící systém tlaku a teploty pneumatik automobilu 

   Author: Ondřej Šereda; Supervisor: Nentvich Ondřej; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh a realizace měřící systému teplot a tlaku pneumatik pro elektrickou formuli eForce FSE.X. Systém měří bezkontaktně vnější a vnitřní teplotu pneumatiky v rozsahu 0-150°C a tlak v rozmezí ...
  • Systém pro podlahové vytápění rodinného domu pomocí zónové regulace 

   Author: Roman Labovský; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Kujan Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou regulace zónového podlahového vytápění rodinného domu. Pro řízení se využívá systém Home Assistant fungující na Raspberry Pi, který je ovladatelný přes webové rozhraní. V rámci ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření vlhkosti půdy. 

   Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá systémem pro bezdrátové měření půdní vlhkosti. V teoretické části je vypracována studie věnující se různým interpretacím půdní vlhkosti a metodám či senzorům pro její určení. Praktická část ...
  • Návrh elektroniky pro akumulátorovou baterii elektromobilu 

   Author: Petr Hainc; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Přech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokonapěťové akumulátorové baterie pro vůz kategorie Formula Student Electric. Dalším cílem je návrh kompletního elektronického systému pro řízení akumulátoru v souladu s pravidly ...
  • Návrh automatického generování 3D modelů kritických částí integrovaných obvodů 

   Author: Martin Šťastný; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřena na zpracování 2D dat ze standardního formátu pro návrh integrovaných obvodů (GDSII) a jejich možnou simulaci v TCAD (technological computer-aided design; překlad "techonolgický, počítačem podporovaný ...
  • Snímač pro měření elektrického proudu kolejnicí 

   Author: Jonáš Kubát; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Matoušek Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací Snímače pro měření elektrického proudu kolejnicí pro kolejovou část systémů LVZ. První 2 kapitoly práce shrnují relevantní principy vlakového zabezpečení a definují požadované ...
  • Struktura kvantových teček 

   Author: Ruhani Dadashov; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Novák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce seznamuje s defekty v krystalech a jejich vlastnostmi. V teoretické části jsou popsány quibity a princip jejich činnosti, základy kvantových počítačů, vztah mezi QPU a CPU, kvantové tečky a jejich ...
  • Analýzy v grafickém editoru elektrotechnických obvodů 

   Author: Ondřej Bukovský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Bičák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce popisuje metodiku analýzy elektrických obvodů pomocí počítače. Dále seznamuje s vybranými webovými aplikacemi pro kreslení a simulaci obvodů. Praktická část se zabývá Grafickým editorem elektrických obvodů (GEEC), ...
  • Bezdrátová síť senzorů pro měření kvality ovzduší 

   Author: Jan Závorka; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Polák Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vývojem malých a~levných jednotek s~nízkou spotřebou pro měření kvality ovzduší, primárně zaměřených na měření koncentrace aerosolových částic ve vzduchu. Vytvořená jednotka je vybavena optickým senzorem ...