Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 163

  • Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů 

   Autor: Jašek Petr; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem, depozičními testy a diagnostikou optických jednovidových i mnohavidových struktur s polymerními materiály EpoClad, EpoCore a variantami materiálů OrmoClear od německé společnosti Micro ...
  • Optická inspekce na pracovišti výstupní kontroly 

   Autor: Demjan Jakub; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou optické inspekce výstupní kvality výrobků ve finálních fázích výroby včetně detekce a vyhodnocení vadných kusů. Cílem práce je vyvinout poloautomatický detekční systém uzpůsobený pro ...
  • Regulátor tepelné komory s tepelným čerpadlem 

   Autor: Pavlíček Jan; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Flegr Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je návrh a vytvoření plošného spoje a softwarového vybavení regulačního zařízení řízeného vhodným mikroprocesorem ARM, které se stará o udržení teplot od -30 °C do 120 °C v izolované komoře pro testování ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Univerzální testovací platforma pro napájení mikrokontroléru SPC58/57 

   Autor: Čermák Filip; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plošného spoje pro napá-jecí zdroj L9001, takovým způsobem, aby plošný spoj byl kompatibilní s mikorkontroléry SPC57/58 od firmy STMicroelectronics. Deska má sloužit k testování ...
  • Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy pro napájení mikrokontroléru 

   Autor: Vávra Jiří; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením univerzální testovací desky s napájecím zdrojem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58xx od firmy STMicroelectronics využívaných v automobilovém průmyslu. Práce zahrnuje ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Optické vláknové mikrofony 

   Autor: Maršálek Jakub; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Obsahem práce je rozbor možných přístupů tvorby vláknově optického mikrofonního uspořádání pro detekci vibrací a akustické vlny s důrazem na aplikační využitelnost takového senzoru pro následnou konstrukci mikrofonní sítě. ...
  • Systém pro přenos senzorových dat pomocí GSM brány 

   Autor: Roubal Filip; Vedoucí práce: Bouřa Adam; Oponent práce: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací datového záznamníku, k němuž bude možné připojit různé druhy senzorů neelektrických veličin. To obnáší návrh vhodného obvodového řešení pro zpracování signálu z těchto senzorů, ...
  • Návrh LDO regulátoru s ultra nízkým klidovým proudem 

   Autor: Buryánec Lukáš; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Petenyi Sandor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem LDO regulátoru napětí s ultra nízkým klidovým proudem v technologii BCD8 společnosti STMicroelectronics. Jedná se o návrh kompletního čipu včetně band-gap napěťové reference umožňující 4-bitový ...
  • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

   Autor: Martinek Petr; Vedoucí práce: Záhlava Vít; Oponent práce: Krásenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
  • Návrh paralelního soft-procesoru 

   Autor: Patera Adam; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem syntetizovatelného víceprocesorového systému včetně dedikovaného matematického koprocesoru na architektuře FPGA. Součástí práce je i implementovaný překladač jazyka symbolických adres ...
  • Teplotní senzor s dvojím oscilátorem 

   Autor: Grim Václav; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Matiášek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tématem diplomové práce byl návrh polovodičového integrovaného obvodu pro měření teploty, jenž dodává naměřené hodnoty v digitálním tvaru. Z několika možných principů byl pro svoji robustnost zvolen senzor se dvěma relaxačními ...
  • Generátor průběhu pro MT 

   Autor: Volek Michal; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Roxer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá magnetickou metodou práškovou, která je jednou z technik nedestruktiv-niho testování materiálů. V rámci textu jsou uvedeny základní fyzikální principy megnetického testování a doporučené podmínky této ...
  • Integrovaný 8 kanálový LAN-WDM Demultiplexer pro 400 Gbit Ethernet 

   Autor: Pankrác Tomáš; Vedoucí práce: Jeřábek Vítězslav; Oponent práce: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-26)
   V této práci je popsán návrh 8 kanálového demultiplexeru na principu kontra-direkcionální optické vazby s Braggovou mřížkou pro LAN-WDM vlnový multiplex. V návrhu je nově použit segmentovaný vlnovod, jak pro vedení světla, ...
  • CW radarový senzor pro sledování biologických funkcí pacientů 

   Autor: Richter Jakub; Vedoucí práce: Hudec Přemysl; Oponent práce: Zela Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-18)
   Cílem této práce je navrhnout radarový senzor s kontinuální vlnou pro sledování biologických funkcí pacientů, jako je dýchání a bití srdce, do vzdálenosti 1.5 m a zpracováním signálu vypočítat naměřené výsledky sledování ...
  • Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku 

   Autor: Průša Michal; Vedoucí práce: Kořínek Tomáš; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této diplomové práce je výhradně rozbor využití FDM/FFF technologie 3D tisku ve vysokofrekvenční technice, konkrétně možnosti realizace trychtýřové antény s dielektrickou čočkou pro optimalizaci vyzařovacích ...
  • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

   Autor: Vančura Pavel; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...
  • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

   Autor: Havlát Ladislav; Vedoucí práce: Hospodka Jiří; Oponent práce: Hammerbauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
  • Senzory plynů na bázi nanostruktur 

   Autor: Pošta Alexandr; Vedoucí práce: Voves Jan; Oponent práce: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá přípravou sensorů plynů na bázi odporových vrstev s důrazem na použití technologie tzv. Inkjet tisku. V teoretické části je popsán současný stav a trendy v oblasti detekce plynů, dále některé ...