News

Master Theses - 13134

Recently added

Now showing items 1-20 of 209

  • Návrh obvodu "power managementu" pro Energy Harvester 

   Author: Po-Wen Chen; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce navrhuje a demonstruje IC design založený na jednoduchém modelu získávání piezoelektrické energie v kombinaci s boost převodníkem. Byl vyroben model získávání piezoelektrické energie a pro reakci na vibrace ...
  • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

   Author: Rustambek Bekmukhamedov; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Kvarda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
  • Reflektometr v časové oblasti s FPGA 

   Author: Radovan Blažek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce se zabývá návrhem reflektometru v časové oblasti (TDR). Popisuje návrh TDR s využitím FPGA Lattice ECP5. FPGA zde funguje jako generátor měřícího signálu i jako vzorkovač odraženého signálu.
  • LiFi technology for vehicle to vehicle communication in poor weather conditions 

   Author: Nishant Kamble; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Vehicle-to-vehicle (V2V) communication using LIFI (Light Fidelity) technology under fog conditions is presented. Fog is known as one of the most detrimental atmospheric conditions that causes outdoor optical wireless ...
  • Generátor funkcí pro ovládání umělého svalu 

   Author: Ondřej Jirčák; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V práci jsou popsány základní principy spínaných zdrojů a teorie generátorů funkcí. Následně popisuje návrh nízkofrekvenčního generátoru pro ovládání umělého svalu a pomocných spínaných zdrojů. Řeší hardwarovou i softwarovou ...
  • Systém pro záznam a zpracování videa využívající systém na čipu 

   Author: David Kazák; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním a záznamem video signálu v reálném čase s využitím systémů na čipu Xilinx Zynq 7000. Cílem je vytvořit model záznamového zařízení, který bude zaznamenávat video signál z počítače ...
  • Akcelerace ORM v PHP prostřednictvím transparentního dávkového zpracování 

   Author: Michael Voříšek; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce ukazuje, že PHP je dostatečně rychlý jazyk i pro velké objemy dat, a to i při použití ORM a zachování výhod z toho plynoucích. Úzkým hrdlem současných systémů je ukládání záznamů do databáze po jednom, což je pomalé. ...
  • Bezdrátová telemetrie pro elektrickou formuli 

   Author: Patrik Bachan; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce si klade za cíl analyzovat možnosti bezdrátového přenosu dat mezi pohyblivým objektem v podobě vozidla kategorie Formula Student Electric a pevnou stanicí. Na základě této analýzy je vybrána vhodná technologie ...
  • Implementace určování polohy využívající Bluetooth Low Energy v FPGA 

   Author: Jan Kreisinger; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Vnitřní lokalizační systémy se stávají čím dál populárnějšími. Bluetooth Low Energy je jednou z nejpoužívanějších technologií v tomto oboru díky své jednoduchosti, nízké energetické náročnosti a nízkým finančním nákladům. ...
  • Návrh a implementace komunikačního rozhraní pro termokameru 

   Author: Jan Povolný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Hlavním cílem práce je návrh a implementace komunikacního rozhraní pro termokameru. Pro streamování videa do PC je použitý standard UVC (USB video class), který jako univerzální standard funguje na vetšine moderních ...
  • Aplikace intenzivního pulzního světla v tištěné elektronice 

   Author: Martin Murárik; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem, výrobou a charakterizací tištěných struktur ze stříbra a mědi, které jsou tištěny pomocí inkjet tiskárny. V teoretické části jsou popsány metody sušení a žíhání tištěných struktur s důrazem ...
  • Systém pro automatizaci s rozpoznáváním gest 

   Author: Petr Vilím; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této práce je analýza současného stavu využití integrovaných senzorů pro rozpoznávání gest, jejich provozních parametrů a funkcí, dále pak analýza současného stavu využití bezdrátových komunikačních rozhraní, jejich ...
  • Měřicí systém pro analýzu teplotního pole PLC modulů 

   Author: Michal Fuxa; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vavrouš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je vývoj modulů pro teplotní testování modulárních PLC z rodiny Siemens Simatic. Moduly mohou tepelně exponovat testované zařízení teplotním profil jakéhokoli skutečného zařízení ze stejné řady. Moduly jsou ...
  • Mobilní impedanční analyzátor 

   Author: Jan Vomočil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí přenosného impedančního analyzátoru, který je určen pro provozní analýzu impedance. Analyzátor je postavený na integrovaném obvodu AD5933. Zařízení je napájeno z akumulátoru a ...
  • Návrh systému pro testování spolehlivosti pamětí typu FLASH 

   Author: Hanife Ece Aykol; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Scheirich Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Flash paměť je typem elektricky vymazatelné a programovatelné volatilní paměti (EEPROM). Stala se jednou z nejvýznamnějších částí trhu s polovodičovými pamětmi. Výhodou flash pamětí je, že jsou elektricky přepisovatelné ...
  • Systém bezdrátového sběru dat 

   Author: Vladimír Čebiš; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce se zabývá komplexním návrhem a realizací bezdrátového systému sběru dat určeného k měření a monitorování konstrukčních deformací doplněný o interní měření teploty, barometrického tlaku a vlhkosti. Jednotka může ...
  • Autonomní solární systém pro sledování kvality vody s dálkovým přístupem 

   Author: Catherine Kanama; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Černá Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Water constituents are often event-driven so concentrations and properties vary strongly in time. Due to this, there is a high demand for devices which can get accurate and real time measurements as these changes occur. ...
  • Security system using ESP32 

   Author: Ashish Garg; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Domácí bezpečnost je kritickým problémem pro lidi žijící nejen ve městech, ale také v městských a venkovských oblastech. Nyní s pokrokem na internetu věcí (IoT) je možné monitorovat váš dům odkudkoli na světě. Tato diplomová ...
  • IoT based Smart Home 

   Author: Guneet Singh; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   S pokrokem v oblasti internetu věcí je systém Smart Home automatizace velmi žádán. Lidé jsou ve svém životě tak zaneprázdněni, takže každý chce dělat svou práci chytřejším a méně časově náročným způsobem. Tato diplomová ...
  • Modul pro testování bezpečnostní elektroniky železničního přejezdu 

   Author: Josef Kaňák; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Vanc Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   V předložené diplomové práci je popsán navržený a fyzicky realizovaný modul pro testování bezpečnostní elektroniky železničního přejezdu Wayguard DLX firmy Siemens Mobility s.r.o. Protože je celý projekt Wayguard DLX ještě ...