Now showing items 95-114 of 233

  • Napájecí zdroj s RF zdrojem energie 

   Author: Khodadadi Hussain; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  • Napájení LED diod s využitím fotovoltaického měniče 

   Author: Korbel Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace komunikačního rozhraní pro termokameru 

   Author: Jan Povolný; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Hlavním cílem práce je návrh a implementace komunikacního rozhraní pro termokameru. Pro streamování videa do PC je použitý standard UVC (USB video class), který jako univerzální standard funguje na vetšine moderních ...
  • Návrh a klasifikace generování párových struktur topologie IO 

   Author: Vančura Pavel; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V jednotlivých krocích výroby integrovaných obvodů vznikají systematické neshody v parameterech aktivních i pasivních mikroelekronických součástek. Tyto systematické neshody lze snížit vhodným rozmístěním součástek u kterých ...
  • Návrh a konstrukce pracoviště pro měření statických parametrů GTO 

   Author: Dlouhý Martin; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Radvan Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh a realizace elektrokardiografu s čipem ADS1298 

   Author: Landsinger Jan; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Novotný Jan
   Následující práce předkládá komplexní pohled na problematiku spojenou s návrhem elektrokardiografu (tj. zařízení určeného k diagnostice srdečních vad). Z fyziologického hlediska jsou objasněny mechanizmy vzniku biologického ...
  • Návrh a realizace systému pro elektronickou detekci a charakterizaci plynů 

   Author: Michal Kočí; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Vanko Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizací systému pro elektronické testování plynových senzorů v plynné směsi o známé koncentraci a současně tím umožňuje charakterizaci a detekci plynů. Výhodou daného ...
  • Návrh automatického generování 3D modelů kritických částí integrovaných obvodů 

   Author: Martin Šťastný; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Náhlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce je zaměřena na zpracování 2D dat ze standardního formátu pro návrh integrovaných obvodů (GDSII) a jejich možnou simulaci v TCAD (technological computer-aided design; překlad "techonolgický, počítačem podporovaný ...
  • Návrh bandgapové napěťové reference v technologii CMOS 

   Author: Linhart Petr; Supervisor: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh bandgapové napěťové reference vyššího řádu v technologii CMOS 

   Author: Jurtík Martin; Supervisor: Jakovenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh bezkapacitního LDO regulátoru v technologii CMOS 

   Author: Molata Vladimír; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Matthieu Thomas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh digitálního I2C master IP bloku 

   Author: Horváth Jan; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Kovalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh elektroniky pro akumulátorovou baterii elektromobilu 

   Author: Petr Hainc; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Přech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokonapěťové akumulátorové baterie pro vůz kategorie Formula Student Electric. Dalším cílem je návrh kompletního elektronického systému pro řízení akumulátoru v souladu s pravidly ...
  • Návrh HW akcelerátoru Keccak hashovacího algoritmu pro SoC platformu 

   Author: Nikita Litvishko; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Kovalský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této práce je návrh implementace Keccak algoritmu v FPGA a ověření jeho efektivity na SoC platformě. Pro tento účel jsme nastudovali teorii, která se týká SHA-3 hashovací funkce a Keccak algoritmu. Také jsme vybrali ...
  • Návrh integrovaného napěťového LDO regulátoru v technologii CMOS 

   Author: Čermák Miroslav; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Křenek Oskar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce je zaměřena na obecný návrh napěťového regulátoru s nízkým poklesem napětí (LDO) a na návrh konkrétního LDO regulátoru, který bude splňovat zadané parametry. Úvodní kapitoly se zabývají základními bloky jako je ...
  • Návrh izolovaného měniče pro velký rozsah vstupních napětí 

   Author: Jan Cimoradský; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Práce se zabývá návrhem izolovaného měniče napájeného širokým rozsahem síťového napětí. Je rozdělena do 5 kapitol. První pojednává o možných způsobech řešení zadaného problému. Následuje teoreticky zaměřená kapitola, která ...
  • Návrh knihovny standardních buněk v technologii STSCL pro proces AMS 180 nm 

   Author: Neue Gordon; Supervisor: Šubrt Ondřej; Opponent: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Práce se zabývá návrhem knihovny standardních buněk STSCL pro využití v ASIC čipech v detektorech ionizujícího záření. Knihovna byla navržená v technologii AMS 180 nm. Knihovna obsahuje všechna standardní logická hradla ...
  • Návrh koncového stupně pro řízení sestupné hrany I2C 

   Author: Gečnuk Josef; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Starý Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce řeší problém řízení sestupné hrany pro velký rozsah napájecího napětí a kapacitní zátěže. Téma je návrh CMOS koncového členu sběrnice I2C s řízením sestupné hrany v 180 nm technologii. Cíl textu je ...
  • Návrh konstrukce astronomického dalekohledu 

   Author: Panchártek Petr; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronické ovládací zařízení pro nastavení správné polohy dalekohledu pro sledování pohybu objektu na obloze. Podmínkou je návrh systému, který umožní integrovat ...
  • Návrh LDO regulátoru s ultra nízkým klidovým proudem 

   Author: Buryánec Lukáš; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Petenyi Sandor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá návrhem LDO regulátoru napětí s ultra nízkým klidovým proudem v technologii BCD8 společnosti STMicroelectronics. Jedná se o návrh kompletního čipu včetně band-gap napěťové reference umožňující 4-bitový ...