Now showing items 142-161 of 233

  • Počítačem řízený permeametr 

   Author: Vitvar Pavel; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Pohon přední nápravy modelu elektromobilu 

   Author: Vavrouš Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pohon zadní nápravy modelu elektromobilu 

   Author: Wünsche David; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací pohonného systému modelu elektromobilu, především zadní nápravou. Pohonný systém je řešen dvojicí bezkartáčových, senzorových elektromotorů na každé nápravě, které jsou ...
  • Pohyblivý modul na principu přenosu momentu síly 

   Author: Bařina Petr; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   V úvodní části práce se zabývám obecnou problematikou stejnosměrných motorů, jejich řízení a regulací otáček. V této části se také věnuji obecnému principu mechanismu přenosu momentu síly. Následuje problematika snímání ...
  • Precizní analogové rozhraní pro zpracování zvuku 

   Author: Krásenský Pavel; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Cerman Aleš
   Cílem této diplomové práce bylo navázat na semestrální projekt na téma vývoje vysoce kvalitního analogového rozhraní k PC a pokusit se dále vylepšit parametry původně realizovaného prototypu. Práce se zaměřuje na návrh ...
  • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

   Author: Havlát Ladislav; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Hammerbauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
  • Programovatelný spínaný stabilizovaný zdroj 

   Author: Beneš František; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru 

   Author: Vít Skolil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných ...
  • Přenos senzorových dat s využitím GSM 

   Author: Hrouda Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   Cílem této práce byl návrh a realizace GSM záznamníku, schopného měřit hodnoty z různých druhů senzorů, zaznamenávat naměřené hodnoty na paměťovou kartu a odesílat tyto naměřené hodnoty po sítí GSM. První část práce se ...
  • Přenosný detektor plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou senzorové identifikace nebezpečných plynů a měření jejich koncentrací. Těžištěm práce je návrh přenosného detektoru plynů se třemi tenkovrstvými vodivostními senzory. V první ...
  • Přenosný svářecí agregát řízený procesorem 

   Author: Sedláček Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   V diplomové práci je popsána konstrukce svařovacího agregátu, která navazuje na práce předchozích autorů. Po vyhodnocení nedostatků následuje popis provedených úprav v zapojení elektronické části a změn mechanické konstrukce. ...
  • Příprava a charakterizace tištěných elektronických struktur 

   Author: Záveský Marek; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
  • Příprava a studium vlastností optických polymerních jednovidových a multividových planárních vlnovodů 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem, depozičními testy a diagnostikou optických jednovidových i mnohavidových struktur s polymerními materiály EpoClad, EpoCore a variantami materiálů OrmoClear od německé společnosti Micro ...
  • Příprava a studium vlastností polymerních vrstev pro integrovanou optiku 

   Author: Veselý Tomáš; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Hüttel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístupový systém pro malý podnik 

   Author: Herynk Martin; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Radiační odolnost výkonových součástek na bázi karbidu křemíku 

   Author: Popelka Stanislav; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Vobecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace centralizované řídicí jednotky formulového vozu CTU CarTech FS.05 

   Author: Strapko Michal; Supervisor: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Realizace komunikačního a grafického rozhraní pro STM32F207 

   Author: Šandala Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Daniel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Reflektometr v časové oblasti 

   Author: Petr Polášek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí reflektometru v časové doméně, výsledkem je funkční zařízení s ovládacím softwarem. Cílem bylo vyvinout zařízení pro měření odrazů na vedení schopné detekce závad na vedení s přesností detekce ...
  • Reflektometr v časové oblasti s FPGA 

   Author: Radovan Blažek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce se zabývá návrhem reflektometru v časové oblasti (TDR). Popisuje návrh TDR s využitím FPGA Lattice ECP5. FPGA zde funguje jako generátor měřícího signálu i jako vzorkovač odraženého signálu.