Now showing items 240-251 of 251

  • Zařízení ovládající maticově uspořádané LED 

   Author: Ondřej Janovský; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-26)
   Tato diplomová práce se věnuje modelovému návrhu DC/DC měniče typu Boost-Buck pro LED maticový světlomet. Zabývá se také řízením světlometu pomocí obvodů Matrix Manger typu TPS92662A1. Práce nastiňuje princip funkce systému, ...
  • Zařízení pro měření geometrických veličin z obrazové informace 

   Author: Groh Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zařízení pro měření tremoru 

   Author: Szentpétery Tomáš; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   Práce se věnuje problematice měření tremoru, jejíž součástí je ověření spolehlivosti a funkčnosti původního měřicího zařízení. Je provedeno měření, z jehož výsledků se vyvozují možné chyby zařízení. Autor má za úkol zjistit ...
  • Zdroj pro napájení nízkotlakového výboje 

   Author: Rybníček Michal; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zdroj s aktivní korekcí účiníku pro použití v medicínských přístrojích 

   Author: Bourek Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Daněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj s maticovým transformátorem 

   Author: Machart Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj VN pro studium sil působících v zemském elektrickém poli na nabité předměty 

   Author: David Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroj vysokého napětí 4 kV 

   Author: Pavlíček Tomáš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Koutenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zdroje pro napájení elektroluminiscenčních folií. 

   Author: Vančura Lukáš; Supervisor: Burian Zdeněk; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zesilovač ve třídě G 

   Author: Holan Ondřej; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování signálu mikrokontrolérem s využitím metod strojového učení 

   Author: Michael Funderák; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Bursík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce se zabývá klasifikací a lokalizací zdroje zvuku pomocí mikrokontroléru STM32F411RE. Zvuk je zaznamenán čtyřmi mikrofony SPH0645lm4h. Lokalizace zdroje zvuku používá zobecněnou křížovou korelaci s fázovou ...
  • Zpracování videosignálu ve světelné technice využívající systém na čipu. 

   Author: Martin Čurda; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem práce je navrhnout a realizovat funkční zařízení založené na systému na čipu (SoC) Zynq-7000 firmy Xilinx za využití vývojového prostředí Vivado HLS, jež bude možné využít při reálných aplikacích světelné jevištní ...