Now showing items 29-48 of 233

  • Dataloger s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Ločárek Lukáš; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • DC-DC měnič pro automobilové osvětlení. 

   Author: Sultus Oldřich; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Tannenberg Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Decentralizovaná autentizace IoT zařízení založená na technologii blockchain 

   Author: Viktoriia Chvykova; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou architektury IoT a nabízí decentralizované alternativy využívající Blockchain a IOTA Tangle se zajištěním komparativního vyhodnocení. Dále je poskytnutý operační koncept IOTA ...
  • Demonstrace měření pohybu pomocí infračerveného svazku 

   Author: Póczoš Peter; Supervisor: Šístek Jan; Opponent: Thoma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Design of QSPI master interface 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Ille Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci QSPI master rozhraní s procesorovým jádrem RISCV. QSPI protokol byl prostudován z dostupných flash pamětí, které QSPI rozhraní podporují. Byly porovnány rozdíly v ...
  • Detektor ionizujícího záření pro automatizovaný sběr dat 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí měřícího přípravku pro měření přirozené radioaktivity při archeologických vykopávkách. Přípravek je rozdělen na dva samostatné moduly, z nichž jeden je vlastní detektor ...
  • Digitálně ovládané inteligentní ozvučení prostoru 

   Author: Martinek Petr; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Krásenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V diplomové práci je popsán vývoj elektroniky komplexního audio zařízení ozvučení, vybaveného externím 19 pásmovým analogovým ekvalizérem, který je ovládán digitálně pomocí optočlenů s fotorezistory nahrazující potenciometry. ...
  • Digitální řízení Leonardova soustrojí 

   Author: Ludvík Saska; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací digitálního řízení pro Leonardovo soustrojí, provedením transformace řízení soustrojí z analogové na digitální, tak aby bylo možno nastavit přesný průběh řízení momentu. Práce se ...
  • Domácí pasterizační jednotka NG 

   Author: Kubín Stanislav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   Cíl diplomové práce je na základě zkušeností a závěrů uvedených v práci "Domácí pasterizační jednotka" (1) vybrat vhodný způsob pro pasterizaci mléka metodou HTST (high temperature short time), udělat teoretický návrh ...
  • Dvoukanálový předzesilovač 50 Ohmů 

   Author: Malý Vladimír; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Efekt turbidity na přenos signálů ultra slabé emise fotonů z biologických vzorků 

   Author: Choleva Vladimír; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Pospíšil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Elektronické zabezpečení osobního automobilu s GSM komunikátorem 

   Author: Marek Hendrych; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce popisuje současné trendy v zabezpečení automobilu, využívané principy a zejména systémy využívající komunikaci prostřednictvím GSM. Principy jsou doplněny popisem konkrétních produktů. Z nich vycházející ...
  • Elektronický systém pro optickou identifikaci a kontrolu ražby v kovu 

   Author: Tekverk Daniel; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Rozehnal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronický zabezpečovací systém rodinného objektu 

   Author: Kortán Jaroslav; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Energetický funkcionál elektricky zmenšené smyčky 

   Author: Závada Vojtěch; Supervisor: Čapek Miloslav; Opponent: Raida Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Externí USB zvuková karta 

   Author: Lukáš Kroulík; Supervisor: Skalický Petr; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Pro záznam a reprodukci zvuku s využitím počítače je potřeba zařízení pro převod signálu mezi analogovou a digitální doménou. Tato práce se zabývá návrhem takového přístroje, nazývaného zvuková karta. Je popsán celý postup ...
  • Funkční generátor na principu přímé digitální syntézy 

   Author: Štěpán Václav; Supervisor: Sýkora Jiří; Opponent: Hudec Lubomír
   Tato diplomová práce se zabývá v teoretické části problematikou oscilátorů a různými možnostmi generování signálu. Práce se věnuje komplexnímu návrhu generátoru na principu přímé digitální syntézy, návrhu rekonstrukčního ...
  • Generátor budicího signálu diferenciálního mobilního spektrometru 

   Author: Černohorský Richard; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Dupač Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Generátor funkcí pro ovládání umělého svalu 

   Author: Ondřej Jirčák; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   V práci jsou popsány základní principy spínaných zdrojů a teorie generátorů funkcí. Následně popisuje návrh nízkofrekvenčního generátoru pro ovládání umělého svalu a pomocných spínaných zdrojů. Řeší hardwarovou i softwarovou ...
  • Generátor pravých náhodných čísel 

   Author: Kotě Vlastimil; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)