Now showing items 204-223 of 233

  • Tepelný management v inteligentním domě 

   Author: Marek Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Teplotní senzor s dvojím oscilátorem 

   Author: Grim Václav; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Matiášek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tématem diplomové práce byl návrh polovodičového integrovaného obvodu pro měření teploty, jenž dodává naměřené hodnoty v digitálním tvaru. Z několika možných principů byl pro svoji robustnost zvolen senzor se dvěma relaxačními ...
  • Termoelektrický generátor - ověření vlastností 

   Author: Kápar Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
  • Tester ICT pro mikrovlnné modemy RACOM 

   Author: Lněnička Jakub; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Prášil Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce je zaměřena na návrh a výrobu zařízení testování modemu mikrovlnného spoje firmy RACOM. V úvodu jsou popsány různé dostupné metody testování elektronických zařízení. Další část je věnována návrhu a výrobě ...
  • Tištěné elektrochemické senzory 

   Author: Dalibor Dobeš; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zaobírá realizací a charakterizací tištěných elektrochemických senzorů. V teoretické části popisuje základní poznatky o elektrochemii a dále možné metody tisku. Vlastní realizace senzoru probíhala technologií ...
  • Trychtýřová anténa s dielektrickou čočkou realizovaná technologií 3D tisku 

   Author: Průša Michal; Supervisor: Kořínek Tomáš; Opponent: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této diplomové práce je výhradně rozbor využití FDM/FFF technologie 3D tisku ve vysokofrekvenční technice, konkrétně možnosti realizace trychtýřové antény s dielektrickou čočkou pro optimalizaci vyzařovacích ...
  • Univerzální bezdrátový přijímač, zobrazovač a zapisovač SMPTE časového kódu 

   Author: Vávra Pavel; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Univerzální power banka s rychlým a bezdrátovým nabíjením 

   Author: David Touš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce obsahuje popis základních vlastností akmumulátorů, popis zapojení obousměrných DC/DC měničů vhodných pro použití v power bankách, následuje stručný popis standardu USB Power Delivery a princip funkce ...
  • Univerzální testovací platforma pro napájení mikrokontroléru SPC58/57 

   Author: Čermák Filip; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plošného spoje pro napá-jecí zdroj L9001, takovým způsobem, aby plošný spoj byl kompatibilní s mikorkontroléry SPC57/58 od firmy STMicroelectronics. Deska má sloužit k testování ...
  • Vícekanálový systém sportovní časomíry 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vliv neutronového ozáření na charakteristiky výkonových PiN diod 

   Author: Petr Smrkovský; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Belas Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce porovnává vliv neutronového záření na statické charakteristiky výkonových PiN diod realizovaných na bázi křemíku a karbidu křemíku (polytyp 4H-SiC). Pro ozáření diod byl využit výzkumný reaktor LR-0 umístěný v ...
  • Vyčítací systém s FPGA pro částicové detektory 

   Author: Marek Janský; Supervisor: Jirsa Jakub; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této práce je realizace vysokorychlostního vyčítacího systému pro částicové detektory. V první části práce se čtenář seznámí s principem detekce rentgenových částic, bude uveden do tématu programovatelných hradlových ...
  • Využití mobilních zařízení pro asistenční účely 

   Author: Zach Jaromír; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Výkonový audiozesilovač 

   Author: Petřík Jan; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Brothánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

   Author: Půta Adam; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
  • Výrobní a funkční specifický test univerzální zkušební platformy pro napájení mikrokontroléru 

   Author: Vávra Jiří; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením univerzální testovací desky s napájecím zdrojem L9001 a připojenými mikrokontroléry řady SPC58xx od firmy STMicroelectronics využívaných v automobilovém průmyslu. Práce zahrnuje ...
  • Výukový modul pro perkusní nástroje 

   Author: Purnoch Miroslav; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vývoj termokamery s radiometrickým modulem FLIR 500-0763-01 pro účely zabezpečovací techniky 

   Author: Georgii Dudashvili; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Kuča Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou realizace termokamery s radiometrickým modulem FLIR Lepton 2.5 pro účely zabezpečovací techniky. Abychom toto zařízení mohli postavit, museli jsme se seznámit s problematikou ...
  • Vzorkovací zesilovač pro měření pulzních charakteristik 

   Author: Kupka Michal; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Svítok Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)