Now showing items 133-152 of 233

  • Ochranné prvky ESD 

   Author: Nápravník Tomáš; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Šubrt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oční maska s elektroluminiscenční fólií pro fotodynamickou oční terapii 

   Author: Matiášek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Rožánek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá konstrukcí elektronické terapeutické oční masky. Zařízení jako zdroj světla využívá dvě elektroluminiscenční fólie. Podkladem pro konstrukci zařízení je klinická studie o nových terapeutických možnostech ...
  • Optická inspekce na pracovišti výstupní kontroly 

   Author: Demjan Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Veřtát Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá problematikou optické inspekce výstupní kvality výrobků ve finálních fázích výroby včetně detekce a vyhodnocení vadných kusů. Cílem práce je vyvinout poloautomatický detekční systém uzpůsobený pro ...
  • Optické difrakční mřížky pro informatiku 

   Author: Mareš David; Supervisor: Jeřábek Vítězslav; Opponent: Písařík Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optické planární vlnovody 

   Author: Neruda Miloš; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optických planárních a hřebenových vlnovodů a optických mnohavidových rozbočnic se skokovou změnou indexu lomu jak na pevných substrátech, tak i na flexibilních podložkách. V první části ...
  • Optické vláknové mikrofony 

   Author: Maršálek Jakub; Supervisor: Boháč Leoš; Opponent: Peterka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Obsahem práce je rozbor možných přístupů tvorby vláknově optického mikrofonního uspořádání pro detekci vibrací a akustické vlny s důrazem na aplikační využitelnost takového senzoru pro následnou konstrukci mikrofonní sítě. ...
  • Optimalizace topologie a umístění pro zvýšení výtěžnosti D/A převodníků 

   Author: Martin Košťál; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Barri Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Práce seznamuje s metodami návrhu pro zvýšení výtěžnosti a omezení chyb ve shodných strukturách. Systematické a náhodné chyby jsou shledány zdrojem neshod mezi strukturami. Je představen model náhodných chyb za využití ...
  • Optimalizovaný návrh ARC filtrů na bázi evolučních algoritmů 

   Author: Barchánek Jiří; Supervisor: Martinek Pravoslav; Opponent: Žiška Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Osvětlovací zdroj s řízením jasu HB LED 

   Author: Polák Marek; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Počítačem řízený permeametr 

   Author: Vitvar Pavel; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Pohon přední nápravy modelu elektromobilu 

   Author: Vavrouš Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pohon zadní nápravy modelu elektromobilu 

   Author: Wünsche David; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Šlechta Ondřej
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací pohonného systému modelu elektromobilu, především zadní nápravou. Pohonný systém je řešen dvojicí bezkartáčových, senzorových elektromotorů na každé nápravě, které jsou ...
  • Pohyblivý modul na principu přenosu momentu síly 

   Author: Bařina Petr; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Volf Jaromír
   V úvodní části práce se zabývám obecnou problematikou stejnosměrných motorů, jejich řízení a regulací otáček. V této části se také věnuji obecnému principu mechanismu přenosu momentu síly. Následuje problematika snímání ...
  • Precizní analogové rozhraní pro zpracování zvuku 

   Author: Krásenský Pavel; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Cerman Aleš
   Cílem této diplomové práce bylo navázat na semestrální projekt na téma vývoje vysoce kvalitního analogového rozhraní k PC a pokusit se dále vylepšit parametry původně realizovaného prototypu. Práce se zaměřuje na návrh ...
  • Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem 

   Author: Havlát Ladislav; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Hammerbauer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a konstrukcí precizního, digitálně řízeného laboratorního zdroje. Na základě teoretického rozboru problému a rešerše řešení základních funkčních bloků je proveden blokový i obvodový návrh. ...
  • Programovatelný spínaný stabilizovaný zdroj 

   Author: Beneš František; Supervisor: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Prototyp multikamerového detekčního zařízení v infraspektru 

   Author: Vít Skolil; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací prototypu multikamerového zařízení, které využívá dvě kamery pro infraspektrum a dvě kamery pro viditelné spektrum. Jejím hlavním cílem je návrh centrální nosné desky plošných ...
  • Přenos senzorových dat s využitím GSM 

   Author: Hrouda Michal; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   Cílem této práce byl návrh a realizace GSM záznamníku, schopného měřit hodnoty z různých druhů senzorů, zaznamenávat naměřené hodnoty na paměťovou kartu a odesílat tyto naměřené hodnoty po sítí GSM. První část práce se ...
  • Přenosný detektor plynů 

   Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou senzorové identifikace nebezpečných plynů a měření jejich koncentrací. Těžištěm práce je návrh přenosného detektoru plynů se třemi tenkovrstvými vodivostními senzory. V první ...
  • Přenosný svářecí agregát řízený procesorem 

   Author: Sedláček Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   V diplomové práci je popsána konstrukce svařovacího agregátu, která navazuje na práce předchozích autorů. Po vyhodnocení nedostatků následuje popis provedených úprav v zapojení elektronické části a změn mechanické konstrukce. ...