Now showing items 23-42 of 334

  • Analýza výrobního programu spojovacích součástí a jejich standardizace 

   Author: Hronek Lukáš; Supervisor: Preclík Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu 

   Author: Beneš Stanislav; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-07-11)
   Práce řeší sestavení aplikace pro výpočet ukazatelů efektivity obráběcího procesu. Vychází ze základních vztahů mezi technologií obrábění - soustruţení, frézování, vrtání a nákladovými poloţkami pro výrobu jedné komponenty. ...
  • Aplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavení 

   Author: Prečan Filip; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Koptiš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Obsahem práce je použití procesu reverzního inženýrství na součást sportovního vybavení. První část práce je zaměřena na seznámení se s obecným procesem reverzního inženýrství spolu s aplikacemi ve sportovní oblasti. V ...
  • Aplikace technologie LSP na 3D tištěný povrch materiálu AlSi10Mg 

   Author: Zbyněk Soukup; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Brajer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce je zaměřená na použití technologie Laser shock peening na 3D tištěný povrch materiálu AlSi10Mg. Teoretická část se věnuje integritě povrchu, dokončovacím metodám a LSP technologii. V praktické části byly vyhodnoceny ...
  • Aplikace technologie LSP na díly vyráběné aditivními technologiemi 

   Author: Jan Dedek; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Jelínek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis procesu Laser shock peening, jeho historii a vliv na zbytková napětí v materiálu, tvrdost, texturu povrchu, únavovou životnost a porovnání s procesem kuličkování. Dále popisuje ...
  • Automatizace montážní linky 

   Author: Milan Brtnický; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kolář Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací montážní linky. Vysoký stupeň automatizace výroby má pozitivní vliv na efektivní fungování podniku a rozšiřuje možnosti jeho personální politiky. Vhodnou automatizací lze omezit ...
  • Bezhroté broušení 

   Author: Plánský Jiří; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Hampl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Tato bakalářská práce analyzuje technologii broušení a především se zabývá technologií bezhrotého broušení. Dále vyzdvihuje technologické možnosti a konkrétní využití bezhrotého broušení při výrobě KMCZ pístních tyčí v ...
  • Beztřískové obrábění materiálů 

   Author: Horák Zdeněk; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá beztřískovou technologií obrábění, kterou je dělení materiálu kotoučovým nožem. Při řezání je kotoučový nůž nepoháněný, z čehož vyplývá, že se pouze odvaluje vlivem rotace děleného materiálu. ...
  • Brousicí nástroje 

   Author: Zumr Filip; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce byla vytvořena jako rešeršní práce na téma brousicí nástroje. Nejprve se zabývá obecně základními znaky broušení, a poté základními typy brousicích nástrojů. Další část je věnována jednotlivým parametrům ...
  • Broušení kuželové plochy na ozubeném kole převodovky 

   Author: Lelek Martin; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Zeman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
   Tato bakalářská práce shrnuje základní teoretické poznatky o broušení. V úvodu práce je identifikována technologie broušení. V další části je pak popsána integrita povrchu broušené vrstvy a metody jejího hodnocení. Na toto ...
  • Broušení neobvyklých strojírenských materiálů 

   Author: Makarov Maxim; Supervisor: Štajnochr Lubomír; Opponent: Havlíček František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce se zabývá rozborem a definováním problémů při broušení neobvyklých materiálů. Popisuje hlavní problémy s broušenim vybraných materiálu.
  • Broušení slitin titanu 

   Author: Ondřej Posnar; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Šimota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem slitin titanu a jejich broušení. V první rešeršní části se zabývá titanem, jeho slitinami a strojírenským zpracováním. Následuje rozbor problémů při obrábění slitin titanu a poté ...
  • Broušení těžko obrobitelných materiálů 

   Author: Jakub Strnadel; Supervisor: Rázek Vítězslav; Opponent: Vilcsek Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Bakalářská práce se zaměřuje na technologii broušení těžkoobrobitelných materiálů. Teoretická část rozebírá zadanou problematiku broušení a shrnuje rozdělení těžkoobrobitelných materiálů. V další části se práce věnuje ...
  • Broušení titanových slitin 

   Author: Jan Stulhofer; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Rázek Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rovinné broušení titanových slitin. V první části jsou uvedeny vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V, protože následující části práce jsou pro ni specifikovány. Hlavním cílem je stanovení parametrů ...
  • Chemické obrábění 

   Author: Faltejsek Jakub; Supervisor: Novák Pavel; Opponent: Barcal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Bakalářská práce vysvětluje princip technologie chemického obrábění. Popisuje postup při výrobě, rozebírá typy metod chemického obrábění, používané masky a jejich nanášení. Podrobněji se zabývá také použitými chemickými ...
  • Chemické vyhlazení povrchu po technologii FDM 

   Author: David Vlach; Supervisor: Šimota Jan; Opponent: Piksa Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je v první části shrnutí historie 3D tisku, popsání hlavních metod, strojů a materiálů 3D tisku a druhá část se zaměřuje na vhodnost konkrétní metody povrchové úpravy na navržený testovací vzorek, který ...
  • Dělení aditivních technologií včetně typických aplikací v průmyslu 

   Author: Ondřej Poskočil; Supervisor: Beránek Libor; Opponent: Andronov Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato práce pojednává o aditivních technologiích výroby, moderních vývojových trendech, dělení technologií aditivní výroby, vhodných aplikací jednotlivých principů v průmyslu, popisu základních funkčních principů a také o ...
  • Digitalizace lineárního odměřování konvenčního soustruhu 

   Author: Jan Šafka; Supervisor: Mikeš Petr; Opponent: Mandík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá digitalizací odměřování konvenčního soustruhu. V první části se práce věnuje odměřováním polohy ve strojírenství, a to odměřováním vzdálenosti a úhlů. V práci je zpracován přehled používaných ...
  • Dokončovací strategie frézování a jejich vliv na kvalitu povrchu 

   Author: Hrouda Štěpán; Supervisor: Tomíček Jan; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato Bakalářská práce se zaměřuje na metody výpočtu NC drah pomocí CAM software Siemens NX. Budu zde zkoumat mezi metodami výpočtu a ověřovat přesnost výpočtu NC drah. Za tímto účelem budu provádět experiment s obráběním ...
  • Dokončovací technologie pro výrobu kovových zrcadel 

   Author: Daniel Eger; Supervisor: Pitrmuc Zdeněk; Opponent: Cejpek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na konkrétní optickou komponentu – kovová zrcadla. V rešeršní části je shrnuto použití a uplatnění kovových zrcadel v optice, také jsou zde popsány konkrétní požadavky na jejich povrch. ...