Now showing items 237-256 of 507

  • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
  • Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová ...
  • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

   Author: Mai Walter; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
  • Návrh deflektoru výtokových plynů 

   Author: Hanousek Leoš; Supervisor: Wald František; Opponent: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem práce je návrh konstrukce deflektoru výtokových plynů. Jedná se o konstrukci, která cloní a odklání rychle se pohybující výtokové plyny, jejichž proudění je vytvářeno chodem motorů letadla. Název lze přeložit jako ...
  • Návrh dřevěné kontrukce obytné budovy 

   Author: Rubić Tomislav; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh kruhové sportovní haly 

   Author: Mihalečko Ján; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh letmo montovaného mostního provizoria pro pěší 

   Author: Bakštein Viktor; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh nosné konstrukce mateřské školky 

   Author: Vostarek Adam; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelové dvoulodní montážní haly s mostovými jeřáby 

   Author: Prchal Pavel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelové skladovací haly s využitím plášťového chování 

   Author: Matějová Kristýna; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce skladovací haly s administrativní částí za běžné teploty. V práci je uvažován částečný přenos vodorovného zatížení pomocí plášťového chování. ...
  • Návrh ocelového skeletu bytového domu 

   Author: Talášek Jan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelového zásobníku 

   Author: Hanšpach Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Hapl Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelového zásobníku na práškový vápenec v Praze. Samostatný kruhový zásobník s výsypkou je centrický, venkovní, nezakrytý, uložen na podpůrné konstrukci a ztužen ...
  • Návrh plechobetonové mostovky dálničního mostu 

   Author: Drozda Jiří; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh požárně chráněného štíhlého stropního nosníku 

   Author: Babiš Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh požární odolnosti konstrukce multifunkčního objektu Harfa 

   Author: Dedera Vladimír; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh spřaženého ocelobetonového sloupu uzavřeného průřezu vystaveného požáru 

   Author: Čapek Martin; Supervisor: Wald František; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vliv výztuže na šíření tepla v průřezech ocelobetonového uzavřeného průřezu. Je shrnuta problematika chování ocelobetonových sloupů za běžné a zvýšené teploty a teplotní vlastnosti materiálů ...
  • Návrh vetknutého stožáru nad 40,0 m k přenosu vysokého napětí 

   Author: Urbánek Josef; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Návrh vícepodlažní dřevostavby a možnosti aplikace BIM. 

   Author: Jan Šebek; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na využití nových dostupných prostředků pro navrhování dřevěných konstrukcí. Byla vypracována výkresová dokumentace a statický výpočet základních nosných prvků dle zadaného rozsahu s využitím ...
  • Nový showroom Škoda auto 

   Author: Štveráková Kateřina; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Nový silniční most u Lubence 

   Author: Kolář Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)