Now showing items 237-256 of 494

  • Návrh letmo montovaného mostního provizoria pro pěší 

   Author: Bakštein Viktor; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Návrh nosné konstrukce mateřské školky 

   Author: Vostarek Adam; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelové dvoulodní montážní haly s mostovými jeřáby 

   Author: Prchal Pavel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh ocelové skladovací haly s využitím plášťového chování 

   Author: Matějová Kristýna; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Svoboda Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřena na statický návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce skladovací haly s administrativní částí za běžné teploty. V práci je uvažován částečný přenos vodorovného zatížení pomocí plášťového chování. ...
  • Návrh ocelového skeletu bytového domu 

   Author: Talášek Jan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh ocelového zásobníku 

   Author: Hanšpach Jan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Hapl Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Tématem diplomové práce je statické a konstrukční řešení ocelového zásobníku na práškový vápenec v Praze. Samostatný kruhový zásobník s výsypkou je centrický, venkovní, nezakrytý, uložen na podpůrné konstrukci a ztužen ...
  • Návrh plechobetonové mostovky dálničního mostu 

   Author: Drozda Jiří; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh požárně chráněného štíhlého stropního nosníku 

   Author: Babiš Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Návrh požární odolnosti konstrukce multifunkčního objektu Harfa 

   Author: Dedera Vladimír; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh spřaženého ocelobetonového sloupu uzavřeného průřezu vystaveného požáru 

   Author: Čapek Martin; Supervisor: Wald František; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Diplomová práce je zaměřena na vliv výztuže na šíření tepla v průřezech ocelobetonového uzavřeného průřezu. Je shrnuta problematika chování ocelobetonových sloupů za běžné a zvýšené teploty a teplotní vlastnosti materiálů ...
  • Návrh vetknutého stožáru nad 40,0 m k přenosu vysokého napětí 

   Author: Urbánek Josef; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Nový showroom Škoda auto 

   Author: Štveráková Kateřina; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Nový silniční most u Lubence 

   Author: Kolář Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Nový silniční most v Plzni 

   Author: Andrš Filip; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Numerical analysis of compressed components of beam-to-rectangular hollow section column moment resistant steel joints 

   Author: Mikheeva Margarita; Supervisor: Simoes Rui António Duarte; Opponent: Costa Ricardo José
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hollow sections appear to be very attractive from the architectural and structural point of view. They exhibit high aesthetic performance along with significant resistance to compression, bending and torsion. Additionally, ...
  • Numerical Assessment of Friction Dampers Under Quasi-Static and Impact Loading 

   Author: Maqbool Uzair; Supervisor: Cruz Santiago Aldina Maria; Opponent: Borges Pereira Eduardo Nuno
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
   Steel structures are being the most widely used form of construction in various types of applications around the globe in recent years. To make the built environment sustainable, steel construction is considered as the ...
  • Numerical investigation of the robustness of extended end-plate bolted beam-to-column joints subjected to column removal 

   Author: Diňo Mateo Joseph Romeo; Supervisor: D´Aniello Mario; Opponent: De Martino Attilio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Emphasis on the study of robustness of structures have gained attention after the famous collapse of infrastructures over the years. After the 9/11 World Trade Center incident, a drastic increase on researches on progressive ...
  • Numerical Investigations into the Seismic Behaviour of Free from Damage Joints 

   Author: Krehnbrink Joshua Leo; Supervisor: Landolfo Raffaele; Opponent: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   The current strategy implemented in EN 1998 for designing buildings with resistance against seismic actions is based on capacity design principles. This method allows the formation of plastic hinges into predefined parts ...
  • Numerická analýza kotvení skleněné tabule 

   Author: Lorenz Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vrstvené sklo je v dnešní době široce využívaný materiál, ne pouze kvůli své vysoké pevnosti a spolehlivost, ale především díky vzhledu. To, že jsme schopni využít průhledný stavební materiál, otevírá nové a nové možnosti. ...
  • Numerická studie tenkostěnných kazet 

   Author: Ledecký Lukáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)