Now showing items 160-179 of 1084

  • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

   Author: Ahmed Bulbul; Supervisor: Dinu Florea; Opponent: Ungureanu Viorel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
  • Dálniční most přes Slavičí údolí na Pražském okruhu 

   Author: Zedník Lukáš; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Dálniční nmost na R35 přes Labe 

   Author: Řehoř Filip; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

   Author: Břinčilová Barbora; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
  • Depozitář knihovny se studovnou v Táboře 

   Author: Hrba Pavel; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Fremr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Diplomová práce je zaměřená na návrh nosných ocelových a dřevěných konstrukcí objektu. Objekt bude využíván jako depozitář knih se studovnou. Sloupy jsou ocelové, stropy ocelobetonové a studovna je zastřešena dřevěnými oblouky
  • Design of prequalified european beam-to-column connections for moment resistant frames with component based finite element method 

   Author: Montenegro Eduarte Juan Sebastian; Supervisor: Wald František; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce představuje studii zahrnující výpočet odporu spojů předběžně kvalifikovaných projektem EQUALJOINTS pomocí dvou různých přístupů: metodou komponent (CM) a metodou konečných prvků založenou na komponentách (CBFEM). ...
  • Divadlo České Budějovice 

   Author: Yurchuk Iryna; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce divadla. Objekt se nachází v lokalitě Českých Budějovic. Půdorysné rozměry objektu jsou 30x48 m. Konstrukce se skládá z prostřední části o rozměrech ...
  • Divadlo v Litomyšli 

   Author: Lochmanová Anna; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Diplomová práce se zabývá statickým řešením ocelové konstrukce třípodlažní divadelní budovy. Zahrnuje návrhy a následná statická posouzení všech nosných prvků, podléhajících příslušným kombinacím zatěžovacích stavů, které ...
  • Divadlo v Trutnově 

   Author: Stanošek Petr; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Divadlo v Trutnově 

   Author: Brom Tomáš; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Divadlo v Trutnově 

   Author: Akbota Begaly; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce čtyřpodlažního divadla uloženého na železobetonovou suterénní konstrukci. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 36x48 m a baziliku nad divadelním ...
  • Domov pro seniory 

   Author: Procházková Martina; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro ocelovou konstrukci spojovacího můstku v Pardubicích. Jedná se o můstek propojující dvě obytné budovy. Práce obsahuje návrh všech nosných prvků, ...
  • Domov pro seniory Suchdol 

   Author: Cyrusová Pavla; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Domy na bázi dřeva 

   Author: Mates Ondřej; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dřevěná administrativní budova 

   Author: Jakub Váňa; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
   Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek ...
  • Dřevěná hala - Projekt 

   Author: Sotolář Michal; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Dřevěná hala v Plzni 

   Author: Hřebenářová Eliška; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh dřevěné haly tvořené příhradovými nosníky. Cílem práce je návrh konstrukce při zohlednění okrajových podmínek a vlivů působících na konstrukci. Součástí diplomové práce je tak i dimenzování ...
  • Dřevěná hala v Tanvaldě 

   Author: Vacková Michaela; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dřevěná hala ve Vrchlabí 

   Author: Bartoň David; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavních nosných prvků a spojů dřevěné konstrukce. Je zde spočítáno stálé i proměnné zatížení na konstrukci. Vnitřní síly jsou na některých prvcích spočítány s využitím ...
  • Dřevěná konstrukce administrativní budovy 

   Author: Mrázová Lenka; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)