Now showing items 142-161 of 1084

  • Car Showroom 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Car Showroom in Kutná Hora 

   Author: Prokop Jan; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Cenová optimalizace požárně bezpečnostního návrhu multifunkční haly 

   Author: Předota Jan; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Centrum bydlení pro seniory 

   Author: Votava Vladimír; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Centrum designu a pokročilé aplikace dřeva 

   Author: Sojáková Michaela; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem této diplomové práce je statická část návrhu administrativní budovy. Cílem práce je ověření možnosti využití dřevěných konstrukčních systému na vícepodlažní administrativní budovy. Práce se rovněž zabývá návrhem ...
  • Chlazení ocelových konstrukcí pomocí sprinklerů 

   Author: Polívková Tereza; Supervisor: Wald František; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce je zaměřena na ochranu ocelových konstrukcí při zvýšených teplotách za požární situace pomocí sprinklerových zařízení. Je ukázáno, jak skrápění ocelových konstrukcí vodou ovlivňuje jejich teplotu. Tak lze zajistit, ...
  • Chování Losího mostu při účinku brzdných sil 

   Author: Krúpa Jan; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením brzdných zatěžovacích zkoušek železničního ocelového mostu mezi obcemi Dynín a Horusice, známém také pod názvem "Losí most". Tento most byl založen do velmi obtížných geologických ...
  • Chování sendvičových panelů s jádrem z minerální vlny za zvýšené teploty 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušilová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce se zabývá sendvičovými panely za zvýšené teploty. Popisuje vlastnosti panelů s jádrem z minerální vlny od výrobce RUUKKI. Zabývá se stabilizací konstrukce pomocí sendvičového panelu za běžné i zvýšené teploty ...
  • Chování šikmého mostu s řídící tyčí MW při brzdných silách 

   Author: Werunský Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rose David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem účinků brzdných sil na interakci bezstykové koleje a obloukového mostu s výraznou šikmostí opatřeného systémem řízení dilatace mostu. V této práci je obsaženo stručné teoretické shrnutí ...
  • Chování vrstveného skla vzhledem k rychlosti zatížení 

   Author: Borovský Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Vokáč Machalická Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce popisuje provedené experimentální zkoušky na tepelně upravených vrstvených skleněných tabulích. Spolupůsobení jednotlivých vrstev bylo zajištěno pomocí lepených fólií typu PVB. Měření byla prováděna ...
  • Comparison Between Common Seismic Codes Used in Nepal and Eurocode 8: Study Case Analysis of RC Building 

   Author: Shrestha Anup; Supervisor: Mazzolani Federico Massimo; Opponent: De Martino Attillio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
   Earthquake risks and vulnerability to building structures have been identified by many countries and thus seismic analysis and design have become an integral part of their structural design process. Nepal has also recognized ...
  • Composite Frame under both Vertical and Horizontal Loading 

   Author: Yu Guanghe; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Uhlíř Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Cross Laminated Timber - The Reinvention of Timber Structures 

   Author: Prokop Lukáš; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Čapí hnízdo 

   Author: Tůma Jaroslav; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Částečně požárně chráněné konstrukce 

   Author: Patrik Dobrovolný; Supervisor: Wald František; Opponent: Krlín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce shrnuje problematiku pasivní požární ochrany ocelových konstrukcí. Jsou popsány druhy pasivní požární ochrany a materiálové vlastnosti ochrany a ocelových prvků. Dále jsou porovnány studie částečně požárně chráněných ...
  • Čtyřlodní hala s mostovými jeřáby 

   Author: Pustka Jiří; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Čtyřlodní průmyslová hala s jeřábovými dráhami 

   Author: Novotný Daniel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Předmětem diplomové práce je statický a konstrukční návrh objektu čtyřlodní průmyslové haly s jeřábovými dráhami. Rozměry haly jsou 90 x 75 m a v každé lodi o rozpětí 22,5 m je umístěn jeden mostový jeřáb o nosnosti 20 t. ...
  • Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby 

   Author: Kolda Martin; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyřlodní haly. Hala je tvořena rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5m. Má obdélníkový tvar a sedlové střechy. V každé ze čtyř lodí haly je umístěn mostový jeřáb s ...
  • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

   Author: Ahmed Bulbul; Supervisor: Dinu Florea; Opponent: Ungureanu Viorel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
  • Dálniční most přes Slavičí údolí na Pražském okruhu 

   Author: Zedník Lukáš; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)