Now showing items 719-738 of 1084

  • Rámová sportovní hala z příhradových konstrukcí 

   Author: Barochová Petra; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Rámové spřažené ocelobetonové konstrukce 

   Author: Drozd Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Reciproční konstrukce - analýza. 

   Author: Suchá Anežka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce zkoumá problematiku recipročních konstrukcí z hlediska jejich praktického využití v dnešním stavitelství. Práce je formálně rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá historickým vývojem těchto ...
  • Rekonstrukce bytového domu 

   Author: Marunová Petra; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Rekonstrukce dřevěných konstrukcí 

   Author: Marunová Petra; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce lávky přes Berounku 

   Author: Kurz Lukáš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky přes Berounku spojující obce Hlásnou Třebaň a Zadní Třebaň. Lávka nahradí stávající konstrukci o pěti polích. Práce je zaměřena na návrh tří hlavních obloukových nosníků. ...
  • Rekonstrukce mlýna v obci Vrbice u Stříbra 

   Author: Zíka Jan; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce mostu v Mochově 

   Author: Jan Fišer; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Účelem této práce je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce silničního mostu přes dálnici D11, evid. č. 245 - 009 za obcí Mochov. Stávající most tvoří předpjaté betonové nosníky o 3 polích. Práce se zabývá řešením ...
  • Rekonstrukce ocelové lávky v Třebíči 

   Author: Filip Denner; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení rekonstrukce ocelové lávky ve městě Třebíč přes řeku Jihlavu. Navržená lávka slouží pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Jedná se o lávku obloukovou s mezilehlou mostovkou. ...
  • Rekonstrukce pivovaru v Domažlicích 

   Author: Poživil Ivan; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Rekonstrukce zastřešení pražského Masarykova nádraží 

   Author: Douděra Jakub; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce železničního mostu v Chomutově 

   Author: Jaroslav Pajdučák; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování rekonstrukce integrovaného železničního mostu v Chomutově. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří zabetonované ocelové nosníky proměnné tloušťky. Celkem se na mostě nachází 2 x 7 ...
  • Residual stresses in hollow section joints 

   Author: Roddam Appireddy Kovil Chaitanya Reddy; Supervisor: Wald František; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce představuje studii týkající se vlivu zbytkového namáhání na dutou část T-spojky vystavenou axiálnímu zatížení na stojanu. V dnešní době je možné provádět pouze analytická řešení týkající se této společné odolnosti ...
  • Resistance of Polygonal Cross sections of Lattice Wind Tower 

   Author: Jia Bicen; Supervisor: Koltsakis Efthymios; Opponent: Manoleas Panagiotis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   This thesis represents the parametric study of polygonal cross section of lattice tower. It consists of the numerical analysis based on finite element method (ABAQUS) and analysis based on EN 1993-1-3. The objective of ...
  • Retrofitting of Cast Iron Columns 

   Author: Sengun Rabia; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Reuse of existing steel structures. A Romanian case study 

   Author: Xiang Jie; Supervisor: Ungureanu Viorel; Opponent: Vulcu Cristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
   This paper focuses on the steel reuse structure research based on a real case in Romania. Aims to study the case both in structure analysis and sustainable analysis. It consists of two parts, previous building built in ...
  • Rodinný domek (dřevěná konstrukce) 

   Author: Plocarová Lenka; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rodinný dům 

   Author: Cvejnová Barbora; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rodinný dům 

   Author: Mühlmann Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rodinný dům 

   Author: Lagner Petr; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)