Now showing items 265-284 of 1084

  • Fatigue life assessment on composite concrete-steel bridges 

   Author: Jurado Gonzalo; Supervisor: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Opponent: de Oliveira Correia José António Fonseca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Fatigue is an important consideration in the design of bridges, especially those made of steel. Cycles resulting from the passage of a truck over a bridge depend essentially on bridge type, detail location, span length and ...
  • FEM Analysis of The Cyclic Behaviour of Steel Beam-to-Column Joints 

   Author: Ubaid Ur Rehman Hafiz Muhammad; Supervisor: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca; Opponent: Silva Rebelo Carlos Alberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-14)
   The construction of a structure undergoes several stages, each of which must be thoroughly thought. In structures that may be subject to seismic actions at some point of their use life, these considerations are especially ...
  • Finite element modelling and parametric studies of semi-closed thin-walled steel polygonal columns 

   Author: Ryan Bona; Supervisor: Koltsakis Efthymios; Opponent: Manoleas Panagiotis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Objective of this work is to study the proposed structural sections in design situation and to investigate possible design models. The expected structural behavior of the column is a mixture between the open and closed ...
  • Galérie kubizmu 

   Author: Lukáš Hrdý; Supervisor: Wald František; Opponent: Hřebenářová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (galérii). Druhá část obsahuje návrh a posouzení vybraných částí za pokojové teploty. Třetí část zahrnuje posouzení ...
  • Hala pro míčové sporty 

   Author: Šimáček Robert; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce rámové multifunkční haly pro míčové sporty. Bakalářská práce se skládá z části statické a části výkresové. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků haly a spojů dle ...
  • Hala s mostovým jeřábem 

   Author: Andrea Padyšáková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní skladištní haly s nosníkem jeřábové dráhy. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 8 tun. Součástí budovy je také administrativní část, kde se ...
  • Hala s technologií 

   Author: Pokorný Pavel; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hala v Táboře 

   Author: Brožová Dana; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Halové stavby na bázi dřeva 

   Author: Dvořák Josef; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hasičská zbrojnice v obci Víteň 

   Author: Stránský Jakub; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Historie dřevostaveb 

   Author: Batysta Ondřej; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Historie dřevostaveb 

   Author: Kebrt Zdeněk; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hokejová hala v Plzni 

   Author: Panský Lukáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Hokejový stadion 

   Author: Poláková Petra; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hokejový stadion Kladno 

   Author: Šefčíková Kateřina; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Horská chata v Krkonoších 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Horský hotel 

   Author: Hlaváčová Jana; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hoření dřevotřískových desek 

   Author: Nikola Šťastná; Supervisor: Wald František; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce představuje analýzu výsledků a studii citlivosti vstupních dat validovaného virtuálního modelu zkoušky v rohu místnosti. Jednotlivé verze virtuálních modelů v práci obsahují simulaci tepelné degradace a ...
  • Hotel na bázi dřeva 

   Author: Skalický Ondřej; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V diplomové práci je řešena novostavba hotelu umístěná v Sedlčanech. Novostavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Půdorysné rozměry hotelu jsou 18,750 x 31,250 m. Podzemní podlaží má železobetonovou nosnou konstrukci, ...
  • Hotel s vinárnou ve Vimperku 

   Author: Široká Soňa; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)