Now showing items 1-20 of 833

   Subject
   2D model [1]
   3D model [1]
   Administrative building, steel structure, steel and concrete composite structure, truss frame [1]
   administrative building,heavy timber frame,timber-concrete composite floor slab,joints,foundation slab,glue laminated timber,reinforced concrete,ultimate limit state,serviceability limit state,fire safety concept [1]
   administrative building,timber-concrete composite slab,glue laminated timber,CLT panel,heavy timber frame,space rigidity,computational model,manual calculation,internal forces,load combination,weld,ultimate limit state,serviceability limit state,calculation of elements in case of fire [1]
   administrative inbuild [1]
   administrativní budova [1]
   Administrativní budova, ocelová konstrukce, spřažená ocelobetonová konstrukce, příhradová konstrukce [1]
   administrativní budova,dřevobetonová spřažená deska,lepené lamelové dřevo,CLT panel,těžký dřevěný skelet,prostorová tuhost,výpočetní model,ruční výpočet,vnitřní síly,kombinace zatí-žení,svar,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnosti,výpočet prvků při požáru [1]
   administrativní budova,dřevostavba,těžký skelet se ztužujícími jádry,lepené lamelové dřevo,spřažený dřevobetonový strop [1]
   administrativní budova,těžký dřevěný skelet,spřažená dřevobetonová stropní deska,spoje,základová deska,lepené lamelové dřevo,železobeton,mezní stav únosnosti,mezní stav použitelnost,koncept požárně bezpečnostního řešení [1]
   administrativní vestavba [1]
   Amfiteátr,lepené lamelové dřevo,zakřivený vazník [1]
   An amphitheathre,glued laminated timber,curved beam [1]
   Anchoring cable [1]
   Anchoring,standards,scaffold system,terminology,working scaffolds [1]
   Apartmánový dům, dřevostavba, zelená střecha, provětrávaná fasáda, bungalov, rekreační objekt, dřevěný lehký skelet, konstrukční systémy dřevostaveb [1]
   apartment building [2]
   apartment, wooden house, timber frame, green roof, single-storey building, light wooden skeleton frame, systems of implementation for wooden houses [1]
   arch [1]