Now showing items 403-422 of 1084

  • Malá sportovní hala 

   Author: Chotovinský Karel; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Masivní dřevěné konstrukce 

   Author: Podéšť David; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Materiálové vlastnosti kompozitních výztuží pro lepené lamelové dřevo 

   Author: Hasníková Hana; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Materiály na bázi dřeva a jejich použití ve stavebnictví 

   Author: Suchopár Miroslav; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Materiály na bázi dřeva a jejich použití ve stavebnictví 

   Author: Jakš Marek; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Materiály na bázi dřeva k požární ochraně ocelových konstrukcí 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Kyzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Práce se zabývá ověřením možnosti použití rostlého dřeva a materiálu na bázi dřeva k požární ochraně ocelové konstrukce. Popisuje jejich složení, charakteristické vlastnosti a jejich závislost na teplotě. Práce se také ...
  • Mateřská škola 

   Author: Kasalová Zdenka; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Author: Celler Jiří; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Author: Křišťanová Pavla; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mateřská škola 

   Author: Turková Kristýna; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Mateřská škola 

   Author: Fólová Martina; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Mateřská škola 

   Author: Hercíková Kateřina; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mateřská škola 

   Author: Zlatníková Nikola; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mateřská škola 

   Author: Adam Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je projekt mateřské školy vystavěné ve stylu dřevostavby. Jako konstrukční systém byl použit lehký skelet v kombinaci s rámovou konstrukcí. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny z dřevěných ...
  • Mateřská škola 

   Author: Pavel Sucharda; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šebek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který ...
  • Mateřská škola 

   Author: Lenka Netušilová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením nosných prvků, vypracováním projektové dokumentace a vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který obsahuje terasu na severní straně ...
  • Mateřská škola 

   Author: Tomáš Bárta; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním dřevěným systémem z masivních panelů CLT. První částí práce je přiblížení problematiky systému CLT a druhou projekt mateřské školy, jež je z něj navržena. V praktické části se ...
  • Mateřská škola s mateřským centrem 

   Author: Burian Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Mateřská školka 

   Author: Šedina Karel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Mateřská školka ve Svojeticích 

   Author: Jaroslav Janda; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Seifert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tématem této diplomové práce je zpracování návrhu nosné ocelové konstrukce a zpracování stavební dokumentace mateřské školky ve Svojeticích. Objekt je ve tvaru ''U'' a je složen ze tří částí, přičemž každá část je zastřešena ...