Now showing items 366-385 of 1084

  • Laboratoře Liberec - Návrh nosné konstrukce 

   Author: Dvořák Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

   Author: Sklenář Radek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
  • Lateral torsional buckling of tapered beams 

   Author: Lukač Jovana; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Thöndel Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Lávka pro chodce a cyklisty 

   Author: Humpal Jakub; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení sportovní lávky v sedle Maliníku v Bedřichově. Lávka je navržena jako spřažená dřevobetonová třípolová. Hlavní nosnou konstrukci tvoří tři dvojice lepených lamelových ...
  • Lávka pro chodce a cyklisty přes Vltavu v Praze Holešovicích 

   Author: Mazák Rastislav; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a posouzení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltava v Praze Holešovicích. Jedná se o návrh nové lávky. Obsahem této práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. ...
  • Lávka pro chodce na Malovance 

   Author: Kolpaský Ludvík; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lávka pro chodce přes D1 na Chodově 

   Author: Macho Martin; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Lávka pro chodce přes D5 v Berouně 

   Author: Hroudová Lucie; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Lávka pro chodce přes Lužnici 

   Author: Drábek Vojtěch; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Šobra Karel; Supervisor: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
  • Lávka pro chodce v Děčíně 

   Author: Mikyska Lukáš; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro chodce v Račicích 

   Author: Kucián Martin; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...
  • Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích 

   Author: Kubín Lukáš; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Lávka pro pěší přes dálnici s pohlcovačem kmitání 

   Author: Vachutka Tomáš; Supervisor: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lávka pro pěší přes řeku Ohři 

   Author: Chmelík Pavel; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka pro pěší přes železniční trať v obci Boras 

   Author: Prášek Vít; Supervisor: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Lávka pro pěší v Černé v Pošumaví 

   Author: Chocholáček Anton; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Schindler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Témou této diplomové práce je návrh lávky pro pěší a cyklisty. Lávka překlenuje průplav mezi Malým a Velkým Lipnem. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový nosník a ocelové pilony, na které jsou přichyceny táhla ...
  • Lávka pro pěší ve Strakonicích 

   Author: Kaňka Jan; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lávka přes Holoubkovský potok v Mýtě 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je statický návrh a posouzení tří různých variantních řešení ocelové či ocelobetonové konstrukce lávky. Na základě podrobného zpracování posudku pro každou variantu konstrukce je pak vypracováno ...