Now showing items 876-895 of 1084

  • Techmania Science Center 

   Author: Argmannová Martina; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Techmania Science centrum 

   Author: Minda Branislav; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie planetária v Plzni, ako aj jednotlivé spoje prvkov. Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 49,5 x 24,5 m a výška haly 11,5m. ...
  • Technologie zesílení ocelových obloukových mostů při výsunu 

   Author: Burjan Adam; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Gregor Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je zkoumání chování obloukového mostu s dolní mostovkou během montáže. Varianty řešení zesílení oblouku a táhel během výsunu, návrh a posouzení provizorních prvků. GNIA analýza chování táhel při ...
  • Telekomunikační stožár 

   Author: Jarošová Romana; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Telekomunikační stožár s rozhlednou 

   Author: Mařík Jan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová a multifunkční sportovní hala v Benicích 

   Author: Baborová Lenka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce se zabývá návrhem hlavních nosných prvků a vybraných detailů dvou dřevěných sportovních hal v Benicích. Hlavním prvkem nosné konstrukce multifunkční haly je trojkloubový rám z lepeného lamelového dřeva. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Bartoňková Eva; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Bauer Pavel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Author: Knop Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Tenisová hala 

   Author: Schejbal Pavel; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Tenisová hala 

   Author: Vrbka Tomáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Tenisová hala 

   Author: Řídká Jana; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Vasko Jakub; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Tenisová hala 

   Author: Petr Dominik; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Tenisová hala 

   Author: Stano Patrik; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Tenisová hala 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Náplní diplomové práce je především návrh nosné dřevěné konstrukce tenisové haly. Součástí práce je i navržení jednotlivých dílčích konstrukcí, konstrukcí základových a výkresová dokumentace. Půdorysné rozměry haly jsou ...
  • Tenisová hala 

   Author: Zbranková Lucie; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" obsahuje návrh nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva pro tenis. Práce se skládá ze statického výpočtu, výkresové dokumentace a technické zprávy. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Šustr Milan; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tenisová hala 

   Author: Tomáš Čabrádek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" se zabývá návrhem nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva v obci Břve. Práce obsahuje statický výpočet, výkresovou dokumentaci, technickou zprávu ...
  • Tenisová hala 

   Author: Ježová Kateřina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce sportovní haly, konkrétně části s tenisovým kurtem. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna a ztužující prvky tenisové haly. Návrh konstrukce je ...