Now showing items 467-486 of 1084

  • Nádražní hala 

   Author: Krimlová Michaela; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Nádražní hala Brno 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
  • Nádražní přístřešek 

   Author: Daniš Ondřej; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nákupní centrum Lidl 

   Author: Zmítko Jiří; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nákupní pasáž 

   Author: Plocek Aleš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástavba na administrativní budově 

   Author: Patočka Karel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Nástavba na obchodní administrativní budově 

   Author: Šrámek Jakub; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nástavba panelového domu 

   Author: Bartoušek Karel; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástupiště ve Svobodě nad Úpou 

   Author: Ledecký Lukáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a numerická analýza nového typu mostního závěru 

   Author: Kašpárek Jiří; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kolínský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Na základě dosavadních zkušeností se ukazuje, že mostní závěry (MZ) jsou v současné době místem častých poruch mostů a vyžadují pravidelnou, náročnou údržbu, která může vyžadovat i uzavření mostu a následně způsobuje ...
  • Návrh a optimalizace rámových rohů dřevěných hal 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Obsahem této diplomové práce je především rozbor problematiky rámových konstrukcí se zaměřením na spoje v rámovém rohu. Na základě teoretických poznatků je provedena podrobná analýza u vybraných spojů a pomocí odpovídajících ...
  • Návrh a posouzení konstrukce lyžařského můstku 

   Author: Palášthy Dominik; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie lyžiarskeho mostíka, nachádzajúceho sa na Štrbskom plese. Táto práca obsahuje technickú správu, statický výpočet a výkresovú dokumentáciu. Hlavná oceľová ...
  • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

   Author: Mai Walter; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
  • Návrh budovy patrových garáží 

   Author: Ramazan Koca; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Tato práce se zabývá návrhem vícepodlažního ocelového parkoviště plánovaného pro Prahu. Stavba má čtyři podlaží, výšku 12,6 metrů, šířku 34 metrů a délku 111 metrů. Ocelová konstrukce je analyzována v softwaru SCIA. Všechny ...
  • Návrh deflektoru výtokových plynů 

   Author: Hanousek Leoš; Supervisor: Wald František; Opponent: Jelínek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tématem práce je návrh konstrukce deflektoru výtokových plynů. Jedná se o konstrukci, která cloní a odklání rychle se pohybující výtokové plyny, jejichž proudění je vytvářeno chodem motorů letadla. Název lze přeložit jako ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu 

   Author: Lucie Bolková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Točíková Eliška; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Petr Čajan; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Terronská v Praze 6 – Bubenči a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práci tvoří projektová dokumentace pro stavební ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu Jenerálka 

   Author: Jana Koppová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Jenerálka v Praze 6 – Nebušicích a vypracováním požárně bezpečnostního řešení téhož objektu. Práce je zpracována jako projektová dokumentace ...