Now showing items 543-562 of 1084

  • Obchodně - administrativní budova 

   Author: Kočka Martin; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchodní centrum 

   Author: Mikyska Lukáš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Obchodní centrum Harfa 

   Author: Klášterka Milan; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Oblouková konstrukce zastřešení zimního stadionu 

   Author: Zacharda Jan; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oblouková lávka pro chodce přes Berounku ve Stradonicích 

   Author: Lanzová Jana; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Oblouková lávka přes Bečvu v Přerově 

   Author: Soukupová Kateřina; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Přerově. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Součástí projektu je statický výpočet prvků nosné konstrukce, návrh detailů a ...
  • Oblouková lávka přes Úslavu v Plzni 

   Author: Vakrčka Petr; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh lávky pro peší a cyklisty přes řeku Úslavu v Plzni. Obsahem práci je technická zpráva, statický výpočet všech konstrukčních částí a výkresová dokumentace. Konstrukce je obloukový ...
  • Obytné montované buňky 

   Author: Čubr Michal; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelo-dřevěná rozhledna 

   Author: Pecina Jan; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Lahodný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je vypracování výpočetního modelu, statického posudku a výkresové dokumentace ocelo-dřevěné rozhledny Špulka z hlediska současných norem a požadavků. Výpočet je proveden podle evropských norem zavedených ...
  • Ocelobetonová konstrukce vícepodlažního parkoviště 

   Author: Másilko Martin; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový skelet 

   Author: Tomeček Marek; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelobetonový sloup vystavený požáru 

   Author: Chalupa Ondřej; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Ocelová hala v Jirčanech 

   Author: Svobodová Pavla; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ocelová hala v Praze 

   Author: Tadeáš Zeman; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce Ocelové haly v Praze. Jedná se o obdélníkovou halo o rozměrech 55,2 m x 34,8 m se sedlovou střechou, která bude sloužit jako víceúčelová sportovní hala. Rozměry haly ...
  • Ocelová hala ve Vítkovicích 

   Author: Koníček Michal; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-22)
  • Ocelová konstrukce administrativní budovy 

   Author: Harmachová Lucie; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Linhart Pavel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
  • Ocelová konstrukce autosalonu 

   Author: Matějková Eva; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce rámové haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Práce obsahuje vlastní statický ...
  • Ocelová konstrukce autosalonu s válcovou střechou 

   Author: Novotný Daniel; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce autosalonu v Děčíně. Jedná se o jednopodlažní objekt s prosklenou fasádou a obloukovou střechou. Nejprve byly popsány možné konstrukční varianty ...
  • Ocelová konstrukce haly ve Veselí nad Lužnicí 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)