Now showing items 1-20 of 1169

  • Adaptive Reuse of an Old Steel Hall 

   Author: Fechete Horia-Dan; Supervisor: Dubina Dan; Opponent: Dogariu Adrian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
   Nowadays, great importance is given to limiting the use of non-renewable resources and decreasing the impact on the environment. The reuse of steel structures is becoming more efficient than recycling steel, which implies ...
  • Adiabatická teplota povrchu ve vodorovné peci 

   Author: Lišková Nikola; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Dufková Magdaléna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se věnuje tématu měření teploty v peci při požárních zkouškách ke stanovení požární odolnosti konstrukcí. Obecně uvádí do problematiky termoelektrických článků a zaměřuje se na plášťové termočlánky a deskové ...
  • Administrační objekt v Náchodě 

   Author: Herman Václav; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní a výrobní budova společnosti FALCO 

   Author: Bareš Ondřej; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Administrativní budova 

   Author: Baumgärtner Aleš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Říha Josef; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Lešáková Michala; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Brichtová Kateřina; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova 

   Author: Kříž Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova 

   Author: Blažková Simona; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Administrativní budova 

   Author: Kuřík Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Administrativní budova 

   Author: Velebil Lukáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Administrativní budova 

   Author: Mikovec Lukáš; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Administrativní budova 

   Author: Korbel Jindřich; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova 

   Author: Šnorková Eva; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova 

   Author: Máša Petr; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-21)
  • Administrativní budova 

   Author: Velebil Lukáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Kortus Pavel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Srnec Vladimír; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Administrativní budova 

   Author: Kučera Bedřich; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků administrativní budovy a statický výpočet spolu s technickou zprávou, technické výkresy, tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí a předběžný výkaz objemu ...