Now showing items 269-288 of 1084

  • Hala pro míčové sporty 

   Author: Šimáček Robert; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce rámové multifunkční haly pro míčové sporty. Bakalářská práce se skládá z části statické a části výkresové. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků haly a spojů dle ...
  • Hala s mostovým jeřábem 

   Author: Andrea Padyšáková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Štolc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce jednolodní skladištní haly s nosníkem jeřábové dráhy. V hale je mostový jeřáb o nosnosti 8 tun. Součástí budovy je také administrativní část, kde se ...
  • Hala s technologií 

   Author: Pokorný Pavel; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hala v Táboře 

   Author: Brožová Dana; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Halové stavby na bázi dřeva 

   Author: Dvořák Josef; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hasičská zbrojnice v obci Víteň 

   Author: Stránský Jakub; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Historie dřevostaveb 

   Author: Batysta Ondřej; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Historie dřevostaveb 

   Author: Kebrt Zdeněk; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hokejová hala v Plzni 

   Author: Panský Lukáš; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Hokejový stadion 

   Author: Poláková Petra; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hokejový stadion Kladno 

   Author: Šefčíková Kateřina; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Horská chata v Krkonoších 

   Author: Fiala Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Horský hotel 

   Author: Hlaváčová Jana; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hoření dřevotřískových desek 

   Author: Nikola Šťastná; Supervisor: Wald František; Opponent: Vyštajnová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce představuje analýzu výsledků a studii citlivosti vstupních dat validovaného virtuálního modelu zkoušky v rohu místnosti. Jednotlivé verze virtuálních modelů v práci obsahují simulaci tepelné degradace a ...
  • Hotel na bázi dřeva 

   Author: Skalický Ondřej; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Žižka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V diplomové práci je řešena novostavba hotelu umístěná v Sedlčanech. Novostavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Půdorysné rozměry hotelu jsou 18,750 x 31,250 m. Podzemní podlaží má železobetonovou nosnou konstrukci, ...
  • Hotel s vinárnou ve Vimperku 

   Author: Široká Soňa; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 

   Author: Knězů Josef; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je návrh lehké hybridní konstrukce rekreační chaty s vysutým štítem nad vodní hladinu jezera. Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, ...
  • Hybridní nosník ze skla a oceli 

   Author: Horčičková Iva; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hybridní nosníky ze skla a oceli 

   Author: Kalamar Roman; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Ice hockey arena with arched roof 

   Author: Halberstadt Bastiaan; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The thesis deals with the design of the steel load bearing structure for an ice hockey arena with an arched roof. The arena is designed for a location in Alkmaar, The Netherlands. The arena is symmetrical and offers space ...