Now showing items 1009-1028 of 1084

  • Zastřešení atria 

   Author: Knytl Martin; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení atria budovy České pošty v Jindřišské ulici 

   Author: Jalůvková Alena; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Zastřešení atria budovy České pošty v Praze 

   Author: Novák Adam; Supervisor: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zastřešení autobusového nádraží 

   Author: Fiala Miloš; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení autobusového nádraží 

   Author: Rech Jan; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení autobusového nádraží. Objekt se nachází v Plzni, jeho rozměry a dispozice vychází ze zadání bakalářské práce; kde byly dány rozměry 60 x 36 m (rozpon 60 m), ...
  • Zastřešení autobusového nádraží v Jaroměři 

   Author: Koubová Kateřina; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce zastřešení nástupiště autobusového nádraží v Jaroměři. Práce se skládá ze tří částí, a to technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. Hlavní nosná ...
  • Zastřešení autobusového nástupiště 

   Author: Prachař Martin; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení barokního kostela 

   Author: Malík Vojtěch; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
   Tato práce pojednává o historickém vývoji zastřešení věží u barokních staveb ze statického a architektonického hlediska, popisu konstrukce barokního kostela v Neratově a jeho rozboru ze stavebně-technické stránky. Dále je ...
  • Zastřešení bazénu rodinného domu 

   Author: Hrouda Martin; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zastřešení bazénu v Horažďovicích 

   Author: Hejtmanec Tomáš; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení dvojlodního hypermarketu 

   Author: Hruška Ondřej; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dvojlodního hypermarketu v Táboře. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 80 x 64 metrů a světlá výška je 5 metrů. Navrhnuty byly tři konstrukční varianty, které byly ...
  • Zastřešení hokejové haly 

   Author: Halík Jakub; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Zastřešení hypermarketu 

   Author: Kulhánek Lukáš; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení hypermarketu ve zvolené lokalitě o rozpětí 70 m a délce 60 m. Další podmínkou návrhu je světlost 5 m a umístění středového sloupu v polovině rozpětí. Na ...
  • Zastřešení kluziště 

   Author: Kohout Lukáš; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Strejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této diplomové práce je statický návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce zastřešení v Litomyšli. Hala bude sloužit k pořádání veřejného ledního bruslení a k trénování klubu HC Litomyšl. Všechny výpočty ...
  • Zastřešení konstrukce bazénu 

   Author: Růtová Kateřina; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných spojů konstrukce zastřešení haly bazénu Rebstockbad nacházející se ve Frankfurtu na Mohanem. Hlavní nosná konstrukce je tvořena prostorovými ...
  • Zastřešení multifunkční arény 

   Author: Kareš Jan; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Ducheček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem řešení je statický návrh a posouzení nosných konstrukcí pro zastřešení multifunkční haly. Jedná se o jednolodní halu s plochou střechou o sklonu 2%. Nosnou konstrukci tvoří šest zakřivených nosníků, které jsou ...
  • Zastřešení nástupiště 

   Author: Popová Anna; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zastřešení nástupiště 

   Author: Šnajdr Martin; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zastřešení nástupiště 

   Author: Krouský Jiří; Supervisor: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Zastřešení nástupiště 

   Author: Dushakova Nina; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tématem bakalářské práce je zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software ...