Now showing items 314-333 of 1084

  • Kavárna Letná 

   Author: Moravcová Zuzana; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kids Centre in Olomouc 

   Author: Spyrou Constantina; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Kino Smíchov (sál 1-3) 

   Author: Novotná Lucie; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kino Smíchov (sály 4 - 12) 

   Author: Skoumal Milan; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kongresové centrum v Olomouci 

   Author: Steiger Radovan; Supervisor: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce administrativního centra 

   Author: Vajnar Filip; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce autobusového nádraží 

   Author: Kroc Štěpán; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce budovy vysoké školy v Liberci 

   Author: Lapayev Oleksiy; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Konstrukce dřevěné haly v Sušici 

   Author: Anežka Suchá; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Honsejk Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, ...
  • Konstrukce dřevěných skeletů 

   Author: Karafiát Miloš; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Dvořák Radim; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Konstrukce hangáru 

   Author: Heinz Ivo; Supervisor: Macháček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Konstrukce hangáru pro dvě velkokapacitní letadla 

   Author: Miroslav Čáp; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Bodnár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků nadvratové části konstrukce dvoulodního hangáru pro dvě velkokapacitní letadla typu Boeing 747. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 167,2 × 105m, výška 47,5m. Hlavní ...
  • Konstrukce krovů 

   Author: Filip Tomáš; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce moderního kostela 

   Author: Poláková Petra; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Konstrukce prostorové obloukové jednopodlažní haly 

   Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabívá návrhovou studií a statickou analýzou sřešní konstrukce s použitím obloukových prolamovaných nosníků. Struktura má rozměry 30 m x 30 m, je lokalizovaná v Liberci, a stojí na čtyřech sloupech. ...
  • Konstrukce rodinného domu 

   Author: Doubek Jan; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce skeletu - kolej 

   Author: Česal Jan; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce skladiště 

   Author: Waisová Vanda; Supervisor: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce sportovní haly Řepy 

   Author: Hrba Pavel; Supervisor: Wald František; Opponent: Studnička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)