Now showing items 377-396 of 475

  • Silniční most přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo provést prvotní návrh silničního mostu přes řeku Jizeru, posoudit hlavní nosné části, narýsovat výkresovou dokumentaci a vymyslet postup výstavby. Vzdálenost opěr je přibližně 100 m, most křižuje řeku ...
  • Síťový oblouk s betonovou mostovkou i obloukem 

   Author: Petrák Josef; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Skladovací areál v Milovicích 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Skořepinové konstrukce a vliv tloušťky konstrukce na jejich průstřelnost 

   Author: Hrbek Vladimír; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Social Welfare Centre 

   Author: Adámková Sabina; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce
  • Specifika návrhu intergrovaných mostů 

   Author: Vojtíšek Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...
  • Spřažené prefamonolitické betonové konstrukce 

   Author: Tauchman Michal; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a porovnáním konstrukčních řešení spřažených prefamonolitických konstrukcí beton-beton. Obsahem úvodních částí práce je popis prefamonolitické technologie a souhrn poznatků z literatury. ...
  • Srovnání přístupů k řešení integrovaných mostů se zeminou 

   Author: Dittrich Silvie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Stanovení obsahu vody v čerstvém betonu s využitím ultrazvuku 

   Author: Patrik Šnobl; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zkušebními metodami na čerstvém betonu, především stanovením obsahu vody. Zpracovává přehled nedestruktivních zkušebních metod používaných pro betonové konstrukce založených na principu ultrazvuku. ...
  • Statická část projektu administrativní budovy 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statická část projektu bytového domu ve Vrchlabí 

   Author: Křivka Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statické řešení styku žb stropu se zděnou stěnou 

   Author: Plas Tomáš; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem 

   Author: Harš Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by se dal staticky řešit ...
  • Statický modul pružnosti betonu v závislosti na vodním součiniteli a volbě superplastifikátoru 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statický návrh bytového domu v Praze 

   Author: Šedivec Jaroslav; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Náplní této bakalářské práce je statický návrh bytového domu v Praze dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Druhá část řeší variantní návrh stropní desky, ...
  • Statický projekt "Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA" 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Dvorský Tomáš; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je vybraná ...
  • Statický projekt Rezidence Kavčí hory 

   Author: Novák Lukáš; Supervisor: Dvorský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statický výpočet administrativní budovy v Milovicích 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie na téma protlačení stropní desky s ukázkami řešení 

   Author: Hladíková Petra; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Studie velkorozponové stropní konstrukce administrativní budovy 

   Author: Bělohradská Lucie; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem velkorozponové stropní konstrukce na objektu řešeném v rámci semestrálního projektu. V první části práce jsou popsány různé varianty stropní konstrukce na větší rozpony. V další části už ...