Now showing items 9333-9352 of 44047

  • Galerie současného umění, Smíchov 

   Author: Štencl Pavel; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Galerie u Vltavy - Lannov/Revoluční 

   Author: Čerešňák Juraj; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cieľom diplomového projektu bolo navrhnúť objekt galérie pre mesto Prahu, ako nové kultúrne centrum pre lokalitu Lannova. Návrh si kladie za cieľ zvýšiť atraktivitu danej lokality a priniesť do územia nový dynamický ráz. ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Šulcová Stanislava; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Navrhovaná galerie se nachází ve hlavním městě České republiky ,v Praze u pravého břehu Vltavy na křížení ulic Revoluční / Lannova. Pozemek, na němž je stavba umístěna, je v památkové rezervaci a sousedí s několika významnými ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Opluštilová Lucie; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Galerie je umístěna v ulici Lannova v Praze 1 na Novém Městě. Urbanistická koncepce vychází z rozmanité struktury města a okolní palácové zástavby, která je typická pro linii Vltavy. Budova tvoří významný solitér na nábřeží, ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Juříčková Pavla; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomní práce řeší změnu využití urbanisticky komplikovaného území Petrské čtvrti podél ulic Lannova a Revoluční. Původní sportovně- rekreační plochy jsou nahrazeny kulturní stavbou galerie moderního umění a architektury. ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Medek Tomáš; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce navazuje na vypracovaný předdiplomní projekt galerie moderního umění. Pro galerii byl určen pozemek ohraničený ulicemi Revoluční, Lannova, Klimentská a nábřežím Ludvíka Svobody v Praze 1 - Nové Město. Pro ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Mišáková Kateřina; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout novostavbu galerie s doplňujícími provozy a vyřešit předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova / Revoluční v Praze 1. Práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu ...
  • GALERIE UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ 

   Author: Ďupalová Dominika; Supervisor: Sedlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • GALERIE V OPAVĚ 

   Author: Smolková Lucie; Supervisor: Hlaváček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Galerie výtvarného umění Praha 

   Author: Danda Petr; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Umělecká galerie Praha Lannova Obsahem této diplomové práce je návrh umělecké galerie v zajímavé, ale nyní zanedbané lokalitě na Praze 1. Důležitý předpoklad pro oživení dané lokality bylo vyřešení nevhodné dopravní situace ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Bockschneiderová Šárka; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Zadáním diplomové práce je návrh galerie v ulici Lannova na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze a návrh řešení rekonstrukce/dostavby rohového domu v ulici Revoluční. Objekt galerie se nachází na pravém břehu Vltavy na nezastavěných ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Brabcová Kristýna; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavní myšlenkou mého návrhu je návrat do doby, kdy pravý břeh Vltavy nebyl v zajetí automobilů, byl přístupný lidem a reagoval na důležitý a velmi výrazný prvek, který Prahu dělá nepopsatelně krásným místem - a to Vltavu. ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Süsser Rudolf; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt a zaměřuje se na projekt kulturního objektu, konkrétně galerie výtvarných umění, primárně určené pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na konkrétní místo v Praze ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Lacinová Andrea; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce bylo urbanistické a architektonické řešení území, které uzavírá jednu z důležitých os města Prahy. Hlavním tématem byl návrh galerie na území dnešního Lannova parku, který představuje jakousi ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Malec Martin; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH GALERIE NA NÁBŘEŽÍ LUDVÍKA SVOBODY. PODÉL POZEMKU VEDE RUŠNÁ SILNICE, KTERÁ SE NEVHODNĚ NAPOJUJE NA ŠTEFÁNIKŮV MOST A VYTVÁŘÍ TAK MIMO ÚROVŇOVÉ KŘÍŽENÍ. SAMOTNÝ KONCEPT VYCHÁZÍ Z NÁVAZNOSTI ...
  • GALERIE ZDEŇKA SÝKORY V LOUNECH 

   Author: Fišerová Petra; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • GALERIE ZDEŇKA SÝKORY V LOUNECH 

   Author: Veronika Janštová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Skalický Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je návrh galerie Zdeňka Sýkory v jeho rodných Lounech. Na městských hradbách v historickém centru vzniká nová kulturní instituce. Slouží k archivaci a prezentaci děl významného umělce a zároveň ...
  • GALERIE ZDĚNKA SÝKORY 

   Author: Biroš Juraj; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Galerie, Nitra, SR 

   Author: Čičala Michal; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Galerie, Praha-Smíchov 

   Author: Stočes Martin; Supervisor: Štempel Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)