Now showing items 9313-9332 of 45853

  • Fixed Points of Loopy Belief Propagation as Zero Gradients of a Function of Reparameterizations 

   Author: Werner, Tomáš
   (Center for Machine Perception, Department of Cybernetics, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, 2010-02)
   The existing view on loopy belief propagation sees it as an algorithm to nd a common zero of a system of non-linear functions, not explicitly related to each other. We show that these functions are in fact related { they ...
  • Flat Waveguide with a Longitudinal Slot 

   Author: Zehentner, Ján; Mrkvica, Jan; Macháč, Jan
   (IEEE, 2005-06)
   This paper presents an analysis of a flat slotted waveguide by the spectral domain method finalized by a complex root search procedure. Matching of fields from bounded and unbounded regions at the common interface is ...
  • Flexibility Calculation for two Different Flow Manufacturing Processes 

   Author: Oropeza Peňa Israel Fabian; Supervisor: Dohnal Gejza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Flexibilní bydlení - universální prostor v bytě. 

   Author: Yunitsyna Anna; Supervisor: Kohout Michal; Opponent: Tichý David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-15)
  • Flexibilní modul pro domácí automatizaci 

   Author: Patrik Vele; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Burčík Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby flexibilního modulu pro domácí automatizaci. Jsou zde popsány jednotlivě zvolené komponenty, jejich zapojení, následný návrh desky plošných spojů včetně závěrečného ...
  • Flexibilní modularizace zdrojového kódu 

   Author: Sedliský Filip; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání možností transformace zdrojového kódu v Javě, navrhnutí prototypu flexibilní modularizace pro transformace middleware modulu na menší moduly v technologii Java EE a její ...
  • Flexibilní optické polymerní vlnovody pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly 

   Author: Hypš Petr; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   Diplomová práce se zabývá návrhem flexibilních optických polymerních vlnovodů pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly. V první části práce je popsán princip vedení světla v planárních optických vlnovodech. Dále je v ...
  • Flexibilní pokladní systém pro služby 

   Author: Tomáš Mužík; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práca sa zameriava na rozbor a rozšírenie pokladničného systému pre bazénový komplex a rozoberá možnosti použiteľnosti pre ďalšie služby využívajúce prístupový systém. Obsahuje diskusiu o výhodách a nevýhodách rozdelenia ...
  • Flexibilní robotické uchopování 

   Author: Lev Kisselyov; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Dlouhý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Na vlně všudypřítomné tendence automatizace by mělo být automatizované také plánování uchopovacích úkolů. To umožňuje výrazně zkrátit čas strávený operátorem na plánování pohybu a manipulace s objekty pomocí robotického ...
  • Flexibilní uživatelské rozhraní pro ontologické aplikace 

   Author: Dundálek Jakub; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Flexible ammonia gas sensor based on polyaniline 

   Author: Pošta A.; Náhlík J.; Laposa A.; Voves J.
   (TANGER, 2019)
   In this paper we prepared flexible ammonia (NH3) gas sensor based on polyaniline (PAni) as an active sensing thin film layer. The sensors function was based on chemiresistive principle with thin film deposited on top of ...
  • Flexible Multi-Electrode Array for Medical Applications 

   Author: Winkin , Nadine; Mokwa , Wilfried
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2012)
   A flexible multi-electrode array (MEA) with an embedded silicon chip for electrical stimulation of neurons or for recording action potentials has been manufactured and characterized. Possible improvements for medical ...
  • Flexible multimode optical elastomer waveguides 

   Author: Prajzler V.; Neruda M.; Květoň M.
   (Springer, 2019)
   The paper reports on properties of the new optical elastomer used for the realization of the multimode channel waveguides. The waveguides were fabricated by the doctor blade technique using the nickel mould with the dimension ...
  • Flexible multimode polydimethyl-diphenylsiloxane optical planar waveguides 

   Author: Prajzler V.; Neruda M.; Nekvindová P.
   (Springer, 2018)
   The paper reports on the fabrication and characterization of flexible optical multimode silicon-based organic elastomer planar and rectangular waveguides, where polydimethyl-diphenylsiloxane (PDMDPS) was used for the ...
  • Flexible regions govern promiscuous binding of IL-24 to receptors IL-20R1 and IL-22R1 

   Author: Zahradník J.; Kolářová L.; Peleg Y.; Kolenko P.; Svidenská S.; Charnavets T.; Unger T.; Sussman J.L.; Schneider B.
   (John Wiley & Sons, 2019)
   Interleukin 24 (IL-24) is a cytokine with the potential to be an effective treatment for autoimmune diseases and cancer. However, its instability and difficulties in its production have hampered detailed biological and ...
  • Flexicurita a matky s dětmi do 15 let 

   Author: Jásková Martina; Supervisor: Poláčková Šolcová Iva; Opponent: Montag Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-06)
   Koncept flexiruty je zaměřen na hledání rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce. Je používaný již v několika vyspělých zemích Evropské unie. Mezi jeho nástroje patří aktivní politika zaměstnanosti spojená s celoživotním ...
  • FlexPRET real-time procesor v heterogenních systémech 

   Author: Prasoon Dwivedi; Supervisor: Košťál Martin; Opponent: da Costa Eduardo Augusto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Systémy se smíšenou kritičností, ve kterých jsou kombinovány úlohy s různou úrovní požadavků na bezpečnost mohou využívat sdílený hardware, aby snížili cenu systému, to však komplikuje návrh systému a jeho verifikaci. ...
  • FlexRay ECU mission critical parameters measurement 

   Author: Sobotka J.; Novák J.
   (Elsevier, 2017)
   Network operation of FlexRay Electronic Control Unit (ECU) in passenger cars is influenced by the significant number of parameters that have to be written into the ECU FlexRay controller. To keep the FlexRay network robust, ...
  • FlexRay Static Segment Scheduling on Two Independent Channels with Gateway 

   Author: Dvořák J.; Hanzálek Z.
   (IEEE, 2015)
   The FlexRay bus is a modern standard used in the automotive industry. It offers deterministic message transmission in the static segment following a time-triggered schedule. The scheduling problem for case of use two ...