Now showing items 9066-9085 of 36767

  • Indukovaný rohovkový astigmatismus po operaci katarakty 

   Author: Fůs Martin; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   V teoretické části práce je objasněna problematika rohovkového astigmatismu a objektivní způsoby jeho stanovení v klinické praxi. Dále jsou popsány principy technik biometrického vyšetření. Stěžejní částí teoretické práce ...
  • Induktivní bezdrátový přenos energie 

   Author: Václav Chlupatý; Supervisor: Kraček Jan; Opponent: Mazánek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá přenosem energie přechodným dějem mezi dvěma vázanými cívkami. Je popsána funkce obvodu pro přenos harmonickým ustáleným stavem, odkud je odvozen obvod pro přenos pomocí přechodového jevu. Jsou odvozeny ...
  • Induktivní senzor 

   Author: Čermák Miroslav; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Johan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Industrial Computing Systems: A Case Study of Fault Tolerance Analysis 

   Author: Shchurov A.
   (Seventh Sense Research Group, 2015)
   Fault tolerance is a key factor of industrial computing systems design. But in practical terms, these systems, like every commercial product, are under great financial constraints and they have to remain in operational ...
  • Industriální stopy 2014 / čtvrt století poté 

   Author: Vorlík P.
   (Obec architektů, 2014)
   Informace o konferenci zaměřené na specifickou situaci průmyslového dědictví, jako součásti kulturního dědictví a duševního i materiálního bohatství, poznamenaného mnohokrát zpřetrhanou historickou kontinuitou během 20. ...
  • Industriální topografie České republiky - databázový systém jako cesta k poznání a osvětě 

   Author: Vorlík P.
   (Ústav stavebnictva a architektury SAV, 2014)
   Industriální topografie představuje čtyřletý projekt VCPD FA ČVUT v Praze, zaměřený na plošné zmapování průmyslového dědictví České republiky. Průzkumy sledují nejenom základní identifikaci konkrétních historických objektů ...
  • Industriální topografie/Průmyslové dědictví a role akademické sféry 

   Author: Vorlík, Petr
   (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT (http://vcpd.cvut.cz/industrialni-topografie-prumyslove-dedictvi-a-role-akademicke-sfery/), 2015)
   Metodika mapuje základní možnosti zapojení akademické sféry do procesu dokumentace, vyhodnocování, osvěty a záchrany průmyslového dědictví. Sleduje zejména postupy, ověřené dlouholetou zkušeností působení Výzkumného centra ...
  • Inegrace solárních článků do kompozitové konstrukce 

   Author: Němeček Pavel; Supervisor: Barák Karel; Opponent: Kučera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato práce pojednává o integraci solárního článku do kompozitové konstrukce. Cílem bylo nalézt takovou metodu, která zajistí optimální výsledky, zejména, aby byl povrch konstrukce hladký a konstrukce byla pevná a nedocházelo ...
  • Inerciální měřicí jednotka s bezdrátovým přenosem dat 

   Author: Skolil Vít; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Bouřa Adam
  • Inerciální měřicí jednotka v počítačovém modulu Gumstix Overo 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Žoha Jaroslav; Opponent: Peca Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inertial stabilization, estimation and visual servoing for aerial surveillance 

   Author: Řezáč, Martin; Supervisor: Hurák, Zdeněk
   (2014-01-31)
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Inference na grafu reprezentující počítačovou síť 

   Author: Mandlík Šimon; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Šmídl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Inference hodnot neznámých náhodných proměnných v grafu je široce studovaný problém. Grafová reprezentace systému náhodných proměnných je méně svazující, protože do grafu můžou být zakódovány vztahy mezi proměnnými. Tento ...
  • Inference stavových invariantů pro doménově nezávislé plánování 

   Author: Fišer Daniel; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Shleyfman Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Stavové invarianty vzájemného vyloučení (mutexy) jsou v kontextu STRIPS plánování definovány jako množiny faktů, z nichž maximálně jeden může být platný v jakémkoli dosažitelném stavu. V této práci představíme dva nové ...
  • Infiltrace do půdy pod solárními fotovoltaickými panely: laboratorní experimentální studie 

   Author: Haladejová Olga; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT ON THE TENSILE PROPERTIES OF TEXTILE REINFORCED CONCRETE 

   Author: Machovec , Jan; Reiterman , Pavel
   (České vysoké učení technické v PrazeCzech Technical University in Prague, 2018)
   This article deals with the long-term durability of a relatively new composite – textile reinforced concrete (TRC). The studied composite material introduces a modern and favourite solution in contemporary architecture and ...
  • Influence of Carbon Nanotubes Added to a Commercial Adhesive 

   Author: Bušek, David; Mach, Pavel
   (IEEE, 2009-05)
   This paper describes the influence of carbon nanotubes onto electrical properties of electrically conductive adhesives. This work is related to our previous research that described electrical connection network within ...
  • Influence of chemical composition on dielectric properties of Al2O3 and ZrO2 plasma deposits 

   Author: Ctibor, Pavel
   (2003)
   Aluminum oxide, zirconium oxide and their mixture were plasma sprayed by a water-stabilized plasma gun. Resulting deposits were studied as dielectrics. Capacity and loss factor were measured for the frequency range 200–106 ...
  • Influence of Curing Process Parameters on Quality of Electrically Conductive Joints 

   Author: Barto, Seba; Mach, Pavel
   (IEEE, 2010-05)
   Curing parameters of electrically conductive adhesives are the temperature and the time. These parameters are recommended by a manufacturer of adhesive. The goal of the work is to find which of these parameters is more ...
  • Influence of External Current on Yokeless Electric Current Transducers 

   Author: Ripka, P.; Chirtsov, A.
   (IEEE, 2017)
   Yokeless electric current transducers have compact size, but they are sensitive to external magnetic fields, including those caused by electric currents in their vicinity. It is often believed that this unwanted sensitivity ...