Now showing items 9066-9085 of 34993

  • Inteligentní řízení prostředí pro šíření vln pro vnitřní bezdrátové sítě 

   Author: Šubrt Luděk; Supervisor: Pechač Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Inteligentní řízení veřejného osvětlení v koncepci IoT 

   Author: Krpálek Josef; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití zařízení Internetu věcí jako ovládacího prvku pro systém veřejného osvětlení. Teoretická část práce je hlavně zaměřená na Low Power WAN technologie, které se vyznačují možností ...
  • Inteligentní silniční síť - komunikace "car-to-car" 

   Author: Tomášek Martin; Supervisor: Maga Dušan; Opponent: Hrad Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Inteligentní sítě - smart metering 

   Author: Honsa Petr; Supervisor: Šafář David; Opponent: Čada Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní sledovací algoritmy pro bezpečnost v přístavech 

   Author: Hrstka Ondřej; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Inteligentní spotřebitel - opomíjený prvek rozvoje Smart-Grids 

   Author: Kletečka Jan; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní správa soukromí v prostředí sociálního webu 

   Author: Moler Zbyněk; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vaculín Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Inteligentní svítidlo 

   Author: Dobrovolný Tomáš; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Záhlava Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem, sestavením a otestováním nového inteligentního svítidla ve formě stolní lampy, která dokáže měnit jas a barvy tak, aby se světelné spektrum blížilo přirozenému osvětlení. Inteligence lampy ...
  • Inteligentní systém pro kontrolu činnosti spotřebičů v domácnosti 

   Author: Vencovský Karel; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní systémové ochrany před bleskem 

   Author: Velínský Pavel; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Kutáč Jiří
   Diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace bleskových výbojů, jejich prokazatelnou detekcí a návrhem čítače bleskových proudů, s následnou ekonomickou analýzou a optimalizací navrženého řešení. Cílem této práce je ...
  • Inteligentní termostat řízený mikropočítačem Arduino 

   Author: Javnický Peter; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Janošek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom, vývojom a realizáciou inteligentného systému zariadení pre reguláciu teploty v byte (respektíve dome). Cieľom je vytvoriť systém, ktorý bude ovládať teplotu v jednotlivých miestnostiach ...
  • Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce používá zpětnovazební učení, konkrétně Q-learning, k vytvoření algoritmu pro inteligentní termostat. Algoritmus je schopen nalézt optimální regulátor pouze na základě poskytnutých dat. Data, která jsou k dispozici ...
  • Inteligentní tlačítko s LoRa komunikací 

   Author: Květoňová Šárka; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Smutka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Práce se zabývá designem a realizací chytrého tlačítka s e-ink displayem, přídavnými binárními vstupy a komunikačním rozhraním LoRa. Základní hardware se skládá z vývojového kitu Nucleo-L073RZ s 32-bitovým mikrokontrolérem ...
  • Inteligentní veřejné osvětlení pro zlepšení dopravní situace 

   Author: Kekula František; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího veřejného osvětlení ve vybraných částech města Frenštát pod Radhoštěm, identifikací problematických míst a návrhem na jejich možná řešení. Na začátku práce je popsána základní ...
  • Inteligentní vila s téměř nulovou spotřebou energie 

   Author: Lucie Bartoňová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Diplomová práce se zabývá studií na téma budovy s téměř nulovou spotřebou energie a porovnáním s dalšími hodnotícími systémy v ČR a ve světě. Následně je na vybraný rodinný dům navržen koncept technického zařízení a ...
  • Inteligentní vizualizace dat z multi-agentních simulací 

   Author: Křížek Vojtěch; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Šedivý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní zabezpečení rodinného domu 

   Author: Kápar Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Vítek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní zabezpečovací systém garáže: Nadřazený systém 

   Author: Červenka Ondřej; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Kohlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou zabezpečovacího systému pro správu garáží. Konkrétně jde o návrh a implementaci nadřazeného systému, který sbírá a zpracovává data zaslaná podřízenými systémy v jednotlivých garážích. ...
  • Inteligentní zavlažovací systém 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)