Now showing items 8028-8047 of 48886

  • E-learningový systém se zaměřením na testování 

   Author: Soják Robert; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • E-mail marketing, chatboti, push notifikace a jejich vzájemné propojení 

   Author: Růžička Marek; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Vondruška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza současných možností e-mail marketingu, chatbotů a webových push notifikací a jejich využití v marketingovém mixu. Toho je docíleno pomocí analýzy nástrojů, které jsou dnes na trhu a jejich ...
  • E-obchod s podporou logistiky rozvozu zboží 

   Author: Greger Tomáš; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci ve formě e-obchodu. Teoretická část práce se zabývá rešerší grafových algoritmů vhodných pro řízení rozvozu zboží. V implementační části ...
  • E-pokladna malé prodejní jednotky 

   Author: Jartym Petr; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací e-pokladny pro malé obchodní jednotky. E-pokladna je schopná evidovat tržby do systému pro EET, tisknout účtenky a spravovat tyto údaje. Svou databázi položek a historii transakcí ...
  • e-scriptum 

   Author: Ciasnocha Michal; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • E-shop pro květinářství 

   Author: Hanáček Marek; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo nalézt nejvhodnější cestu realizace e-shopu pro květinářství. Práce obsahuje analýzu a srovnání tří vybraných e-shopů postavených na open-source systémech z oblasti květinářství. Dále ...
  • E-SPORTOVÝ STADION PRO DOTA2 

   Author: Barbora Jurášová; Supervisor: Achten Henri Hubertus; Opponent: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Práce se zabývá rozsáhlou studií e-sportových typologií, jejich vývojem a možnou optimalizací v budoucnosti. Konkretizuje se na hru DotA 2 a na fungování turnajů této hry rozebírá architektonické principy používané pro ...
  • E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer 

   Author: Akarsh Naveen Kumar Makam; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-30)
   E-Trailer: Design and implementation of a controller for a hybrid tractor semitrailer
  • Early Contractor Involvement (ECI) and its Implementation 

   Author: Buchal Tomáš; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Cílem výzkumu bylo nalézt způsob pro budoucí zefektivnění produkce českého veřejného stavevbnictví pomocí ECI implementatce. Motivací pro provedení výzkumu byl výrazný úspěch zahraničních států při použití ECI principů ve ...
  • Early-stage HTA u vybraného zdravotnického prostředku 

   Author: Markéta Burianová; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Demlová Regina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Early-stage HTA znamená hodnocení zdravotnického prostředku před uvedením na trh. Hlavním cílem této diplomové práce je aplikace metodiky Early-stage HTA na konkrétní zdravotnický prostředek. Práce se zabývá přehledem ...
  • EasyPacking 

   Author: Jan Kabela; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fesl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace EasyPacking pro OS Android. Aplikace by měla pomáhat uživatelům při balení na cesty. V aplikaci může uživatel vytvářet seznamy věcí, které si na cestu plánuje vzít. Tyto ...
  • EasyPacking 

   Author: Jan Kabela; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomov´a pr´ace se zaby´v´a aplikac´i EasyPacking pro OS Android. Tato aplikaci by mˇela napom´ahat uˇzivatel um nezapomenout si ˇz´adnou vˇec pˇri cest´ach. V t´eto aplikaci bude moci uˇzivatel vytv´aˇret seznamy ...
  • ECA zpracování dat v projektu CellStore 

   Author: Šenk Adam; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Loupal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Eco web 

   Author: Roman Soběslav; Supervisor: Karella Tomáš; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této práce je analyzovat veřejně dostupná ekologická data a~zvolit vhodná pro vizualizaci dat. Dále se zabývá analýzou již existujících řešení. Práce se následně zabývá návrhem a~implementací jednotlivých částí pro ...
  • Ecological aspect in combined sewer overflows chamber design 

   Author: Pollert J.
   (International Water Association, 2014)
   In 2005 one of major Czech manufacturers of glass reinforced plastic pipes asked the Department of Sanitary and Ecological Engineering to develop a new type of combined sewer overflows (CSO) chamber that could become a part ...
  • Economic Appraisal of Small Hybrid Power Supply System 

   Author: Aleksandr Kroshev; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   The aim of this work is to design a hybrid wind-diesel power plant for decentralized power supply system of village Khorey-Ver, Nenets autonomous okrug, Russia. Due to low population density in the north of Russia it is ...
  • Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic 

   Author: Knápek, Jaroslav; Vávrová, Kamila
   (2012)
   The article is focused on the issues of economic evaluation of Miscanthus cultivation on agricultural land in the Czech Republic. The methodology of economic assessment is based on the calculation of minimum production ...
  • Economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry 

   Author: Ershov Vadim; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Zadák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   The thesis considers the technical - economic evaluation of centralized and autonomous power supply systems in oil and gas industry. Autonomous power supply system has been implemented for power system optimization and ...
  • Economic evaluation of energy storage systems in RES utilities 

   Author: Moiseeva Ekaterina; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-02)
  • THE ECONOMIC NATURE AND STRUCTURE OF MUNICIPAL ECONOMY 

   Author: Belokrykova, O. S.; Pogosyan, N. V.
   (Willenberg Foundation - CTU, 2014)
   The paper outlines the essence of communal activities as an economic activity, aimed at providing the essential services for the population to enable normal living conditions in a particular area: natural and social ...