Now showing items 3163-3182 of 33948

  • Business plán pro středně velkou stavební společnost 

   Author: Roško Luboš; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Business vrstva nástroje pro synchronizaci struktur databázových modelů 

   Author: Novák Martin; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Business, market and economic anylysis for a photovoltaic company to enter Turkish market 

   Author: Özelçi Mert; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Mach Pavel
   Obnovitelné zdroje energie se stávají stále populárnějšími a v mnoha případech i nenahraditelnými. Solární energie je jedním z nejslibnějších obnovitelných zdrojů pro ohřev a výrobu elektřiny. Cílem této diplomové práce ...
  • Bussines plán technologického projektu formule Student na ČVUT&nbsp 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dobiáš Martin
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací business plánu k výrobě elektroformule FSE.03., která vznikla pro potřeby technickoekonomických disciplín v soutěži Formula Student. V teoretické části se popisuje především ...
  • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

   Author: Gric, Petr; Supervisor: Pavelka, Jiří
   (2018)
   Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
  • BYDLENÍ 

   Author: Poláková Barbara; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Chermayeff Sam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Témou diplomovej prace je bývanie. Pohľad na možnosti bývania súčasnej mladej generácie, ktorá vyžaduje iné možnosti a podmienky ako tie predchádzajúce. Problematika nedostupnosti bývania (nielen) pre mladých, stúpajúce ...
  • Bydlení a vodě - rodinný dům 

   Author: Vlčková Simona; Supervisor: Gleich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • BYDLENÍ BŘEVNOV 

   Author: Krupička Jan; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
   Předmětem zadání je co nejlépe prozkoumat potenciál parcely, včetně jejího vztahu k okolí. "Navrhování na místě, kde neexistuje jednoznačný návod - imperativ (například bloková struktura)" je hlavním teoretickým tématem ...
  • Bydlení hotelového typu, Praha-Kavčí Hory 

   Author: Fricová Eva; Supervisor: Aulický Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bydlení na břehu Lipna s ateliérem 

   Author: Hodan Pavel; Supervisor: Hlaváček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bydlení na vodě 

   Author: Podolská Eliška; Supervisor: Gleich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bydlení na vodě 

   Author: Homolková Pavla; Supervisor: Gleich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bydlení pro Děčín 

   Author: Konrádová Anna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Dostavba proluky v historickém jádru města v podobě bytového domu. Budova obsahuje 12 bytů různé velikosti, komerční parter s obchodem a kavárnou a 2 patra podzemních garáží. Součástí stavby je také revitalizace vnitrobloku.
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Author: Sukaná Pavla; Supervisor: Koucký Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Bydlení pro seniory 

   Author: Bárková Monika; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Author: Lopatovský Vít; Supervisor: Šestáková Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-06)
  • Bydlení pro seniory 

   Author: Buchtík Kamil; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY 

   Author: Šikulová Zuzana; Supervisor: Kraus David; Opponent: Hanzlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Předmětem diplomové práce je dostavba nesourodého bloku na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Náplní projektu je bydlení kombinované s bydlením pro seniory a komunitním centrem pro seniory. Tématem práce je uchopení ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Končická Radka; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • BYDLENÍ PRO SENIORY - KLADNO 

   Author: Vacovský Lukáš; Supervisor: Plicka Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)