Now showing items 30345-30364 of 33948

  • Vliv tepelného zpracování na strukturu kovových materiálů vyrobených 3D tiskem 

   Author: Šulc Jakub; Supervisor: Cvrček Ladislav; Opponent: Čejka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-31)
   Cílem bakalářské práce je posoudit vliv tepelného zpracování na strukturu kovového materiálu vyrobeného 3D tiskem. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o metodách aditivních technologií a jejich aplikací. Dále ...
  • Vliv tepelného zpracování na užitné vlastnosti nástrojové oceli X210Cr12 

   Author: Kuksenko Yana; Supervisor: Sobotová Jana; Opponent: Priknerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek tepelného zpracování na mechanické vlastnosti vysoce legované ledeburitické nástrojové oceli X210Cr12. Jsou porovnány různé režimy tepelného zpracování a to z hlediska ...
  • Vliv tepelného zpracování na změnu struktury polyamidu 

   Author: Opěla Jiří; Supervisor: Jeníková Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv teplotního cyklu na napjatost bezstykové koleje 

   Author: Psotka Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Vlasák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání kombinované odezvy bezstykové koleje a nosné konstrukce mostu na působící zatížení. V první části je shrnuta dostupná literatura zabývající se touto problematikou včetně platných návrhových ...
  • Vliv teplotního profilu na výskyt voidů v pájených spojích 

   Author: Mikula Tomáš; Supervisor: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Vliv teplotního profilu u pájení přetavením na tvorbu intermetalických vrstev 

   Author: Hintermüller Jan; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se věnuje vlivu teplotního profilu na vznik a růst intermetalických vrstev. V teoretické části jsou popsány technologie pájení, zejména se zaměřením na pájení přetavením, teplotní profil a intermetalické sloučeniny. ...
  • Vliv teploty na historické objekty 

   Author: Beran Pavel; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
   Tato disertační práce se zabývá vlivem teploty na historické zdivo a objekty. V první části práce je řešena simulace teplotní odezvy konstrukce nebo její části na změnu vlastností okolního, zejména vnějšího prostředí. Velmi ...
  • Vliv teploty na mechanické vlastnosti sendvičových konstrukcí 

   Author: Strmisková Renáta; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce se zabývá sendvičovými nosníky, zejména vlivem teploty na změnu jejich vlastností při zatěžování. Zahrnuje laminátovou i sendvičovou teorii výpočtu průhybu při zatěžování na tzv. tříbodový ohyb. Vedle teorie je ...
  • Vliv teploty na objemové změny plastifikovaných cementových past. 

   Author: Holub Lukáš; Supervisor: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vliv teploty na parametry baterií 

   Author: Knotek Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem teploty na parametry baterií. V první části jsou popisovány elektrochemické procesy a jejich důsledky při vystavení baterií různým teplotám. Dále jsou popsány způsoby teplotního ...
  • Vliv teploty na přídržnost tepelné izolace lepené na plochou střechu pomocí PU lepidel 

   Author: Tesař Michal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Peterka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Autor se v této práci zaměří na problematiku lepení tepelné izolace na asfaltové pásy polyuretanovými lepidly za odlišných teplot při realizaci plochých střech. Cílem práce je definovat, jak různá aktuální okolní teplota ...
  • Vliv teploty okolí na dobu zpracovatelnosti plechů z Al-slitiny 2024 

   Author: Drachyova Valeriya; Supervisor: Beneš Libor; Opponent: Zvěřina Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je popis průběhu procesu precipitačního vytvrzování hliníkové slitiny AW-2024, s ohledem na dobu skladování materiálu pří různých teplotách po provedeném rozpouštěcím žíhání. Práce se ...
  • Vliv teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. 

   Author: Pazdera Filip; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Obsahem této diplomové práce je problematika vlivu teroristických útoků na psychiku cestujících v letecké dopravě. Aktuálnost této práce vychází z psychických dopadů teroristických útoků na cestující v letecké dopravě v ...
  • Vliv tloušťky obalů oka na progresi hypertenzního glaukomu 

   Author: Zirmová Kateřina; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Bartošová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami 

   Author: Malá Lucie; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Bakalářská prácena téma Vliv tloušťky rohovky na hodnoty nitroočního tlaku měřeného různými metodami se věnujeměření tloušťky rohovkya následnému vztahumezi pachymetrií a nitroočním tlakem. V první řadě se zabývá významem ...
  • Vliv tloušťky slitinového povlaku ZnNi na jeho výsledné vlastnosti 

   Author: Báčová Kateřina; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem slitinových ZnNi povlaků, které díky svým vlastnostem mohou nahrazovat kadmium, od jehož používání se ustupuje díky jeho vysoké toxicitě. V práci je proveden rozbor problematiky ...
  • Vliv tloušťky vlákny vyztuženého kompozitu na odolnost vůči extrémnímu zatížení 

   Author: Kheml Přemysl; Supervisor: Fornůsek Jindřich; Opponent: Vavřiník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením vlivu tloušťky desek z ultravysokohodnotný betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC) na odolnost proti nárazu střel s různým kalibrem a dopadovou energií. Jedná se o zatřídění různé ...
  • Vliv tomografické roviny na výsledky vyšetření elektrickou impedanční tomografií u mužů a žen 

   Author: Masopustová Markéta; Supervisor: Roubík Karel; Opponent: Tyll Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vliv tryskání na korozní odolnost oceli 

   Author: Rauch Martin; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část experimentální. Teoretická část práce pojednává o charakteristice technologie tryskání a jeho rozdělení. Dále se práce zabývá volbou a rozdělením tryskacích prostředků ...
  • Vliv tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby 

   Author: Camfrlová Tereza; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby. V práci jsou odvozeny analytické rovnice vztahující se k danému tématu. Výsledky získané analytickým výpočtem jsou následně porovnány ...