Zobrazují se záznamy 30345-30364 z 33617

  • Vyhledávání nelineárních vzorků ve stromech 

   Autor: Boček Prokop; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhledávání osobních údajů v relačních databázích 

   Autor: Skalský David; Vedoucí práce: Mlejnek Jiří; Oponent práce: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   V této bakalářské práci jsou analyzované osobní a citlivé údaje podle GDPR (nařízení EU 2016/679 upravující náležitosti práce a nakládání s osobními daty) z pohledu formálního a zároveň z pohledu eventuálního uložení těchto ...
  • Vyhledávání repetic v XML 

   Autor: Vaněk Petr; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn 

   Autor: Blažej Václav; Vedoucí práce: Valla Tomáš; Oponent práce: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn je problém hledání všech výskytů vzorků v textu, přičemž je ve vzorku dovoleno zaměňovat sousední symboly. Cílem je navrhnout rychlý vyhledávací algoritmus, který využije ...
  • Vyhledávání v cyklických řetězech 

   Autor: Krákora Vojtěch; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vyhledávání ve stromech 

   Autor: Flouri Tomáš; Vedoucí práce: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-15)
  • Vyhledávání ve stromech na principu mrtvých zón 

   Autor: Obůrka Robin; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-23)
   V práci jsou představeny dva nové algoritmy pro vyhledávání ve stromech - sousměrný algoritmus (založený na algoritmu Morris-Pratt) a algoritmus na principu mrtvých zón. Algoritmy naleznou všechny výskyty daného stromového ...
  • Vyhledávání ve stromech pomocí dotazů jazyka XPath 

   Autor: Dudová Kristýna; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhledávání ve velkých grafech 

   Autor: Šuták Petr; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-13)
   Cílem této práce je prozkoumat metody pro vyhledávání v grafech. Na základě jejich analýzy poté vybrat vhodný algoritmus, který bude součástí implementace vizuálního vyhledávání nad grafy. Modul bude součástí nástroje SVAT, ...
  • Vyhledávání vhodných míst pro přistání v "neznámém terénu" 

   Autor: Hlavatý Daniel; Vedoucí práce: Kraus Jakub; Oponent práce: Krula Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout zařízení, díky němuž by bylo umožněno provádět letecké záchranné práce i za neodpovídajících meteorologických podmínek. V první části této práce se nachází seznámení s historií, ...
  • Vyhledávání výskytů stromových vzorků v seřazených stromech s pomocí indexů stromů 

   Autor: Milík Jan; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce porovnává dvě existující schémata pro indexování stromů. Jedno je založené na nedeterministickém faktorovém automatu, druhé na deterministickém kompaktním sufixovém automatu. Je zde popsáno třetí, nové schéma ...
  • Vyhledávání vzorků ve stromech a jeho použití 

   Autor: Apltauer David; Vedoucí práce: Janoušek Jan; Oponent práce: Poliak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhledávání zaměstnanců FEL ČVUT 

   Autor: Kuchár Roman; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu na vyhľadávanie ľudí a pracovísk Fakulty elektrotechnickej ČVUT na základe odbornosti. Odbornosť sa bude určovať podľa vedeckých článkov v časopisoch, zborníkoch ...
  • Vyhledávání zdrojů znečištění vod oddílné dešťové kanalizace 

   Autor: Víznerová Monika; Vedoucí práce: Kabelková Ivana; Oponent práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhlídková lávka 

   Autor: Rygál Vojtěch; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhlídková věž 

   Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Baierle Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
   V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
  • Vyhlídková věž u Vlachova Březí 

   Autor: Dragoun Mirek; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem mé bakalářské práce je návrh a statické posouzení malé vyhlídkové věže v místě mého bydliště - jihočeského městečka Vlachova Březí. Práce obsahuje technickou zprávu, výkresovou část a statický výpočet zahrnující ...
  • Vyhodnoceni vybraných metod bezvýkopových technologií 

   Autor: Šíma Petr; Vedoucí práce: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vyhodnocení pohybu vody v povodí Nisy 

   Autor: Sedlmaierová Pavlína; Vedoucí práce: Šanda Martin; Oponent práce: Holko Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením pohybu vody v povodí Lužické Nisy po měrný profil Žitava v Německu pomocí sady dat stabilních izotopů kyslíku a vodíku. Úvodní kapitoly jsou věnovány základní teorii izotopů, ...
  • Vyhodnocení a návrh alternativních variant výpočtu výkonnosti společnosti ČEPS 

   Autor: Hamouz Petr; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)