Now showing items 2514-2533 of 33948

  • Automatická analýza nahlášených bezpečnostních incidentů 

   Author: Plánský Adam; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Detekční systémy na počítačových sítích detekují více bezpečnostních událostí, než je možné zpracovat manuálně. Tato práce se zabývá snížením počtu těchto bezpečnostních událostí, což pomůže bezpečnostním týmům se zpracováním ...
  • Automatická analýza poruch řeči u neurodegenerativních onemocnění 

   Author: Hlavnička Jan; Supervisor: Čmejla Roman; Opponent: Jech Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Biomarkery získané automatickou analýzou hlasu se těší rostoucímu zájmu logopedů i neurologů v souvislosti s možností rozšířit dosud značně limitovaná neinvazivní měření motorických poruch řeči způsobených neurodegenerativními ...
  • Automatická analýza vlivu konfigurace Linuxu na výkonnost systému 

   Author: Kočí Karel; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
   Jádro operačního systému Linux obsahuje mnoho různých subsystémů a ovladačů pro zařízení. Před překladem ze zdrojových kódů se vybírá, které subsystémy a ovladače mají být zahrnuty, tzv. konfiguruje se. Jeho konfigurace ...
  • Automatická anotace digitalizovaných ručně psaných historických knih 

   Author: Chalupník Vitalij; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Zitová Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel 

   Author: Melničuk Petr; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Janout Petr
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznávání registračních značek vozidel v obraze. Jedná se o transformaci obrazových dat, na jejímž výstupu se obvykle vyskytuje text registrační značky jednoznačně identifikující ...
  • Automatická detekce akčních potenciálů neuronů z mikroelektrodových signálů 

   Author: Zamouřil Jakub; Supervisor: Wild Jiří; Opponent: Spilka Jiří
   Před analýzou mikroEEG záznamů zachycených mikroelektrodami při hloubkové mozkové stimulaci je nutné oddělit signál od šumu, tedy detekovat v záznamu akční potenciály neuronů, které jsou dále tříděny a zpracovávány. ...
  • Automatická detekce artefaktů v EEG signálech 

   Author: Cháberová Jana; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Cimbálník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech 

   Author: Grubhoffer Tomáš; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Janča Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce popisuje algoritmus pro detekci artefaktů v mikro EEG signálech (MER), které se používají pro lokalizaci jader v mozku užívanou při hluboké mozkové stimulaci (DBS) pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Představujeme ...
  • Automatická detekce artefaktů v mikro-EEG signálech 

   Author: Grubhoffer Tomáš; Supervisor: Bakštein Eduard; Opponent: Janča Radek
  • Automatická detekce fyziologických událostí ve spánku 

   Author: Bartoň Martin; Supervisor: Piorecká Václava; Opponent: Gerla Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Spánek je velice důležitá součást našeho života. Existuje však mnoho poruch spánku, které vedou ke spánkové deprivaci. K poruchám spánku patří například spánková apnoe. Tato porucha se vyšetřuje polysomnografem ve spánkové ...
  • Automatická detekce podezřelého síťového provozu pomocí blacklistů 

   Author: Šuster Filip; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá implementací sady modulů pro detekci podezřelého sí- ťového provozu pomocí veřejných blacklistů. Kromě základní detekce, která spočívá v nahlášení všech síťových toků, umožňují vytvořené moduly sledovat ...
  • Automatická detekce pupily v obraze 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce popisuje detekci zornice v obraze pro aplikaci při detekci očních pohybu. Jedná se o nalezení zornice v obraze z kamery, která sleduje oko. Práce se zabývá metodami zpracování obrazu užívanými k detekci ...
  • Automatická detekce spánkové apnoe 

   Author: Kahoun Jakub; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Bělehrad Miloš
   V této diplomové práci je zpracována možnost automatického hodnocení spánkových PSG záznamů. Konkrétně se zaměřuje na poruchy dýchání během spánku. K detekci těchto poruch byly navrženy různé algoritmy, které nepoužívají ...
  • Automatická identifikace nákladu v logistických systémech 

   Author: Mirzayev Elvin; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Smutný Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatická instalace linuxového serveru a základní konfigurace služeb 

   Author: Sekera Jakub; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Práca je zameraná na to ako zjednodušiť a zefektívniť inštalácie a konfigurácie virtuálnych linuxových serverov postavených na distribúciach Ubuntu a Debian. Cieľom je to, aby celkový čas strávený pri inštalácií a následnej ...
  • Automatická integrace byznys pravidel v adaptabilních uživatelských rozhraních 

   Author: Čemus Karel; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Richta Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatická kalibrace kamery z dat laserového dálkoměru v přirozeném prostředí 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Přeučil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

   Author: Puciow František; Supervisor: Hoffmann Matěj; Opponent: Werner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
  • Automatická kalibrace termálních kamer 

   Author: Klučka Martin; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem automatické kalibrace termokamer a jeho realizací za pomoci klimatické komory. V úvodu práce jsou nejdříve popsány základní fyzikální veličiny a zákony týkající se termografie. Další část ...
  • Automatická klasifikace EEG segmentů metodou DBSCAN 

   Author: Piorecký Marek; Supervisor: Krajča Vladimír; Opponent: Lhotská Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Elektrickou aktivitu mozku zaznamenavame pomoc EEG (elektroencefalografu). Nedlnou