Zobrazují se záznamy 2514-2533 z 33617

  • Automatická sumarizace textu 

   Autor: Hlaváč Šimon; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci jsou představeny základní metody využívané v automatické sumarizaci textu a genetických algoritmech. Dále je zde navržen systém automatické sumarizace založený na grafových strukturách a Markovských řetězcích, ...
  • Automatická testovací jednotka pro osazené DPS 

   Autor: Tomasy Adrián; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou praktického návrhu a realizácie tes-tovacieho prípravku pre fyzioterapicku jednotku. Cieľom práce bolo navrhnúť a realizovať funkčný tester a vytvoriť vhodný užívateľský program ...
  • Automatická transkripce melodie a rozpoznání zdroje zvuku 

   Autor: Punda Václav; Vedoucí práce: Vencovský Václav; Oponent práce: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Automatická tvorba her typu puzzle na dotykovém zařízení s OS Android 

   Autor: Pruner Václav; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Ondruška Roman
   Cílem této práce je vyvinutí aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, která automaticky vytvoří hru typu puzzle pro libovolný vstupní obrázek. Jednotlivé dílky skládanky by měly reflektovat objekty v příslušném ...
  • Automatická tvorba omalovánek na dotykovém zařízení s OS Android 

   Autor: Steidl Stanislav; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Ondruška Roman
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti implementace metod zpracovávajících obrázky, a to jmenovitě detekci hran a segmentaci. Účelem je automatické vytváření omalovánek pro děti ve věku od 3 do 6 let. Výsledná implementace ...
  • Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Autor: Najman Michal; Vedoucí práce: Kannala Juho; Oponent práce: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...
  • Automatická tvorba virtuálních senzorů s využitím informačního modelu budov 

   Autor: Makeš Petr; Vedoucí práce: Horyna Vladimír; Oponent práce: Zábojník Jan
   Tato diplomová práce prezentuje nový přístup automatické tvorby virtuálních senzorů pro budovy. Jako jediný zdroj pro automatickou extrakci statických informací je použit IFC (Industry Foundation Classes) standard, který ...
  • Automatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for mac 

   Autor: Mokoš David; Vedoucí práce: Acero Salazar Felix Javier; Oponent práce: Půlpitel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Ve vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a zároveň upozorňuje na ...
  • Automatické generování a oprava otázek na normalizaci databáze pro předmět BI-DBS 

   Autor: Erben Marek; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením současného webového portálu, který slouží pro podporu výuky v předmětu BI-DBS na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. V rámci DBS portálu studenti mimo jiné píší zápočtové ...
  • Automatické generování jazykových testů 

   Autor: Mička Pavel; Vedoucí práce: Křemen Petr; Oponent práce: Butka Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček 

   Autor: Staněk Michal; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá vytvořením Java wrapperů pro simulinkové regulátory kvůli usnadnění návrhu regulátorů. C kód generovaný ze Simulinku pomocí pluginu Embedded Coder je obalen JNI rozhraním a implementován do hlavního programu ...
  • Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem 

   Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Materna Jiří
   Tato práce se zabývá problémem automatického generování názvů a popisek webových stránek, pomocí jejich okolí namísto jejich obsahu. Rostoucí počet webových stránek je namísto textem tvořen multimédii či je interaktivní, ...
  • Automatické generování popisu cesty pro zrakově postižené 

   Autor: Bokšanský Jakub; Vedoucí práce: Míkovec Zdeněk; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Automatické generování RESTful rozhraní 

   Autor: Bobisud Jan; Vedoucí práce: Čemus Karel; Oponent práce: Mátl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatické generování testovacích scénářů pro procesy webových informačních systémů 

   Autor: Klíma Matěj; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Doležel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje generování testovacích scénářů, jedné z technik pro testování softwaru. V práci je obsažen popis algoritmů pro automatické generování testovacích scénářů, a to jak již existujícího algoritmu ...
  • Automatické generování uživatelského rozhraní na mobilních platformách s ohledem na kontext využívající klasifikaci UI 

   Autor: Matyáš Pavel; Vedoucí práce: Tomášek Martin; Oponent práce: Macík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je rozšířit způsob automatického generování uživatelského rozhraní pro mobilní platformy o využití infomací o kontextu uživatele. Komponenty UI se skládají z částí, přičemž každá část je v různých situacích ...
  • Automatické generování Web API dokumentace 

   Autor: Karas Ondřej; Vedoucí práce: Dojčinovski Milan; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Automatické hledání chyb v prostředí Java 

   Autor: Pospíšil Martin; Vedoucí práce: Svoboda Michal; Oponent práce: Pošík Petr
  • Automatické hodnocení poruch artikulace samohlásek u Parkinsonovy nemoci 

   Autor: Bukovský Petr; Vedoucí práce: Rusz Jan; Oponent práce: Stráník Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Parkinsonova nemoc (PN) je obvykle spojena s poruchou řeči tzv. hypokinetickou dysartrií, která se mimo jiné projevuje také nepřesnostmi v artikulaci samohlásek. Cílem práce bylo navrhnout automatickou metodu pro hodnocení ...
  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Autor: Suchý Jakub; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...