Zobrazují se záznamy 12669-12688 z 33617

  • Modul pro práci s rozsáhlými dokumenty pro Android 

   Autor: Daniš Lukáš; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modul pro rozpoznávání notových záznamů 

   Autor: Pichl Jan; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul pro sběr dat s podporou IEEE 1588 

   Autor: Vančura Vít; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro shlukovou analýzu grafů 

   Autor: Křížek Jiří; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Modul pro správu informací pro Android 

   Autor: Hilgert Luboš; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Jahoda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Modul pro srovnání obsahu manuálních testovacích skriptů s testovanou webovou aplikací 

   Autor: Vlček Michal; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Filipský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech 

   Autor: Naňka Ondřej; Vedoucí práce: Kalvoda Tomáš; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu pro symbolické testování odpovědí v matematických kvízech s důrazem na škálovatelnost vlastního modulu.
  • Modul pro synchronizaci sběru dat 

   Autor: Hájek Petr; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Janoušek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Modul pro tvorbu úvazků a výběr volitelných předmětů pro informační systém střední školy 

   Autor: Vožeh Jan; Vedoucí práce: Matyáš Petr; Oponent práce: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem práce je zanalyzovat potřeby Střední školy a vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby Michael a do připravovaného infromačního systému naprogramovat modul pro tvorbu úvazků učitelů a výběr volitelných předmětů ...
  • Modul pro vyhledání informací pro Android 

   Autor: Chasák Otakar; Vedoucí práce: Novotný Tomáš; Oponent práce: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Modul pro zpracování dat z inkrementálních čidel čtyřkolového robota 

   Autor: Kopecký Martin; Vedoucí práce: Skrbek Miroslav; Oponent práce: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modul projektu NARRA pro Adobe Premiere Pro 

   Autor: Vanyagin Dmitry; Vedoucí práce: Pulc Petr; Oponent práce: Pešek Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje proces vývoje rozšíření pro aplikaci Adobe Premiere Pro CC. Mým hlavním cílem je umožnit uživateli komunikovat s programovým rozhraním webové služby NARRA přímo z rozhraní Adobe Premiere Pro. ...
  • Modul pružnosti betonu - možnosti stanovení, technologické a zkušební vlivy 

   Autor: Huňka Petr; Vedoucí práce: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-11)
   Od osmdesátých let dvacátého století dochází k velkému stavebnímu "boomu", dominantním materiálem pro celou řadu konstrukcí je beton. Do této doby byla v podstatě základní sledovaná charakteristika betonu pouze jeho pevnost ...
  • Modul pulzního oxymetru 

   Autor: Hrabec Dalibor; Vedoucí práce: Grünes Richard; Oponent práce: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Modul řízení navijáku kalibrační vlečné sondy 

   Autor: Schinkmann Bruno; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
   Cílem této diplomové práce je navrhnutí, vytvoření a otestování elektronického zařízení pro řízení navijáku vlečné kalibrační sondy. Jedná se zejména o řízení motoru oběma směry, zajištění bezdrátové komunikace, měření ...
  • Modul správy lidských zdrojů pro systém Redmine 

   Autor: Lebedeva Antonina; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Kocanda Stanislav
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace pro správu projektů a lidských zdrojů, která by měla komunikovat s systémem Redmine. V rámci bakalářské práce se zabývám analýzou existujících a podobných řešení, návrhem ...
  • Modul trvalých platebních příkazů pro webový systém 

   Autor: Jeníček Lukáš; Vedoucí práce: Tichý Petr; Oponent práce: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Modul vstupů a výstupů 

   Autor: Koldcsiter Tomáš; Vedoucí práce: Vaňát Tomáš; Oponent práce: Vít Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modul vybavení pro simulační software BIG 

   Autor: Vildt Jiří; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Modul zobrazování lidské pánve a chirurgických šroubů 

   Autor: Šmrha Michal; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Uřičář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)