Now showing items 12669-12688 of 36126

  • Měření parametrů proudu v turbulentní cele 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Stanovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku proudění v turbulentní cele, která je součástí pozorovacího zařízení na rozpad bublin na Ústavu chemických procesů AVČR. V práci je popsán postup měření metodou PIV a výpočtu ...
  • Měření parametrů přenosky gramofonu 

   Author: Vimr Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem zvuku, zejména gramofonovými přenoskami a způsoby měření jejich přenosových parametrů, tedy zejména přenosové charakteristiky a kmitočtové závislosti přeslechů mezi oběma kanály. V práci ...
  • Měření parametrů srdečních katetrů 

   Author: Yegor Mikhailov; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Grošpic Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Diplomová práce se věnuje studiu fyzikálně-matematického modelu měřicího systému "srdeční diagnostický katétr - komůrka se senzorem tlaku", a to na základě měření frekvenční charakteristiky reálného systému. V úvodní části ...
  • Měření parametrů stejnosměrného dynamometru 

   Author: Hlinovský Tomáš; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Lev Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření parametrů televizních kamer 

   Author: Čermák Jan; Supervisor: Páta Petr; Opponent: Čížek Miloš
   Tato práce se zabývá návrhem metodiky měření televizních kamer s ohledem na potřeby České televize. Tato organizace je mezi ostatními tuzemskými televizemi největším subjektem se specifickými finančními a technickými ...
  • Měření parametrů vnitřního prostředí 

   Author: Přibyl Jan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
  • Měření pájitelnosti bezolovnatých pájek 

   Author: Dvořáková Klára; Supervisor: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Měření pájitelnosti metodou smáčecích vah 

   Author: Růžička Daniel; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Duraj Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření pájitelnosti metodou smáčecích vah při tenzi par 

   Author: Husák Jiří; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Starý Jiří
   Tato bakalářská práce se zabývá ovlivňování pájitelnosti při pájení v parách. Hlavní myšlenkou je odstranění nebo omezení Tombstoning efektu, který zde často vzniká. K měření se používá meniskograf s metodou smáčecích vah. ...
  • Měření pedagogického výkonu 

   Author: Polák David; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření Peltonovy turbíny v hydrotechnické laboratoři 

   Author: Koplík Tomáš; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Měření pohybu osob pomocí akcelerometru 

   Author: Hrbáčková Eva; Supervisor: Jamsa Timo; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-09-01)
   Úvod: Stárnoucí světová populace se potýká se stále rostoucím výskytem osteoporózy. Naštěstí se ukazuje, že určitý typ pohybu (takový, který způsobuje otřesy kosterní soustavy, např. chůze nebo běh), stimuluje přestavbu ...
  • Měření pohybu pomocí 3D infrakamery 

   Author: Jeníček Ondřej; Supervisor: Funda Tomáš; Opponent: Černý Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Měření pohybu řadicí hřídele převodovky. 

   Author: Bous Marek; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na měření pohybu řadicí hřídele převodovky, který zprostředkovává pohyb přesuvných objímek v převodovkách řazených s přerušením toku výkonu. Součástí je návrh typu snímače, jeho umístění ...
  • Měření polarizace optických svazků ve viditelné oblasti 

   Author: Ovesný Petr; Supervisor: Zvánovec Stanislav; Opponent: Libich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měření polár profilů pro lodní oplachtění 

   Author: Mixa Jan; Supervisor: Štorch Vít; Opponent: Čížek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tato práce se zabývá problematikou lodního oplachtění, popisem fyzikálního modelu plachetnice a návrhem alternativního oplachtění. Dále se práce zabývá návrhem a stavbou aerodynamických vah určených měření polár profilů. ...
  • Měření polohy nitrooční čočky v oku po operaci katarakty 

   Author: Krejbichová Julie; Supervisor: Cendelín Jiří; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce bylo objektivně popsat polohu nitrooční čočky WIOL-CF po operaci katarakty a vliv její polohy na zrakovou ostrost. Do výzkumu bylo zahrnuto 7 pacientů, 4 ženy a 3 muži. Celkem bylo posuzováno 14 očí s implantovanou ...
  • Měření polohy pomocí kamery pro 3D tiskárny 

   Author: Juranová Kateřina; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů 

   Author: Kubovic Jan; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Brožová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou doplňku pro Microsoft Project, který implementuje výpočet potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy pro pochopení metody ...
  • Měření povrchové deformace kůže ultrazvukem 

   Author: Tokar Daniel; Supervisor: Bálek Rudolf; Opponent: Kubínyi Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)