Now showing items 12689-12708 of 33926

  • Modely pro vytěžování znalostí 

   Author: Sabol Michal; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modely regulace mobility v dopravní síti města s využitím telematiky 

   Author: Chvátalová Markéta; Supervisor: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modely reprezentace vnějšího prostředí v mobilní robotice 

   Author: Janouch David; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Teoretická část této práce popisuje metody lokalizace robota, různé druhy map a samotné hledání cesty robota z místa A do místa B. V praktické části je využito stavebnice Lego Mindstorms EV3 a systému Linux v řídící kostce, ...
  • Modely rozhodovacích lesů a jejich využití v úloze neúplně anotovaných dat 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Machlica Lukáš; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Zabýváme se úlohou klasifikace s využitím náhodných lesů trénovaných jak na plně označených, tak i na částečně označených datech. Standardní přístupy k učení v přítomnosti neúplně označených dat nemohly být aplikovány na ...
  • Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblasti 

   Author: Hradilová Jana; Supervisor: Hobza Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Modely s omezujícími podmínkami pro plánování a rozvrhování 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Barták Roman; Opponent: Ratschan Stefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-13)
   Cílem této práce je navrhnout výpocetní model pomocí technologie constraint programming, který by byl schopen popsat a vyrešit konkrétní plánovací problém. Problém je definován pomocí plánovacího jazyka PDDL a je zameren ...
  • Modely silových transformátorů 

   Author: Jurečka Dalibor; Supervisor: Kyncl Jan; Opponent: Brettschneider Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modely strojového učení pro analýzu míst automobilových nehod 

   Author: Rak Adam; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať dopravné nehody metódami strojového učenia. Pomocou záznamov o dopravných nehodách v Českej republike dokážu metódy strojového učenia nájsť vzory a určovať kľúčové faktory, ktoré sú špecifické ...
  • Modely šíření signálu pro femtobuňky 

   Author: Kudláček Jakub; Supervisor: Pechač Pavel; Opponent: Zvánovec Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modely šíření signálu vegetací pro satelitní spoje 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Pechač Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modely tuhostí kuličkových šroubů 

   Author: Maroušek Tomáš; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Bakalářská práce se zabývá modely tuhostí kuličkových šroubů. Po zjištění tuhostí zjednodušených kuličkových šroubů a MKP modelu, je stanoven nejlepší zjednodušený model.
  • Modely tvárného porušení pro simulaci hlubokého tažení MKP 

   Author: Klepač Vilém; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Prantl Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá laděním modelu porušení materiálu pro simulace hlubokého tažení pomocí MKP. Operaci hlubokého tažení představuje experiment punch testu podle Nakazimy. Referenční sledovanou veličinou je ...
  • Modely vizuální přitažlivosti pro zkreslené obrazy, jejich analýza a optimalizace kompresních metod 

   Author: Dudák Jan; Supervisor: Fliegel Karel; Opponent: Dostál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Modely výkonnosti hardwarových a softwarových algoritmů z oblasti testování sekvenčních obvodů 

   Author: Kolman Pavel; Supervisor: Šťáva Martin; Opponent: Brabec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
  • Modern Sensors in Aided Navigation Systems 

   Author: Roháč, Jan
   (2013-01-22)
  • Modern Valuation Methods in the Energy 

   Author: Pavlátka, Pavel; Supervisor: Starý, Oldřich
   (2015)
  • Modernizace 4. železničního koridoru v úseku Votice - Tábor 

   Author: Pecková Michaela; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Turanský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením zajištění portálového zářezu a čelní stěny raženého portálu tunelu Mezno, který bude realizován v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru v České republice. ...
  • Modernizace a aktualizace učiva ve výuce ICT v maturitních oborech 

   Author: Štěpánek Zdeněk; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Modernizace a zdvojení vedení 400 kV 

   Author: Purtík Petr; Supervisor: Pavlík Jan; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)