Now showing items 12689-12708 of 34967

  • Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení 

   Author: Falta Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Nývlt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání embedded platformy 

   Author: Stamatiadis Lazaros; Supervisor: Zitta Tomáš; Opponent: Hajný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Přesouváme-li se k éře IoT, kde mnoha různých typů zařízení mohou na sebe působitvzájemně vzdáleně, je nutné aby u chytrých telefónů došlo k dalšímu rozšíření svých schopností v oblastech, o kterých se před několika lety ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání inteligentního lůžka 

   Author: Andrássy Filip; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Novák Miroslav
   Cílem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Jedná se o jednoduchý program, který slouží na ovládaní inteligentního lůžka za pomoci IOIO Boardu. Aplikace s IOIO Boardem komunikuje ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání inteligentního lůžka 

   Author: Andrássy Filip; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Novák Miroslav
   Cílem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android. Jedná se o jednoduchý program, který slouží na ovládaní inteligentního lůžka za pomoci IOIO Boardu. Aplikace s IOIO Boardem komunikuje ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání laboratorního napájecího zdroje 

   Author: Jurková Michaela; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Janout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android sloužící k ovládání programovatelného laboratorního zdroje Manson HCS-3604-USB. Teoretická část obsahuje popis zdroje a oficiální ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání ústředny 

   Author: Šorejs Tomáš; Supervisor: Strnad Pavel; Opponent: Macek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Mobilní aplikace pro parkování v Praze 

   Author: Kurpakov Bogdan; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro iOS zařízení, kde provádí nastiňování vnitřní struktury projektu a stručně popisuje technologie a postupy použité při tvorbě mobilní aplikace. Dále byla v práci ...
  • Mobilní aplikace pro plánování schůzek pro OS android 

   Author: Khol David; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práce zkoumá standardy iCalendar a CalDAV, které se používají k reprezentaci událostí a přístupu k plánovacím informacím ze serverů. Uvádí aktuální stav platformy Android a představuje několik knihoven, které značně usnadňují ...
  • Mobilní aplikace pro podporu organizace Dne Otevřených Dveří 

   Author: Špatný Jakub; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Malý Ivo
   Předmětem této práce je analýza, návrh, implementace a testování systému, který má za úkol vyřešit problémy týkající se synchronizace prováděných skupinek v rámci dne otevřených dveří na Českém vysokém učení technickém v ...
  • Mobilní aplikace pro podporu práce s lidmi trpícimi autismem 

   Author: De Gier Petr; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mobilní aplikace pro podporu zimních sportů 

   Author: Krejčíř Ondřej; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Franc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mobilní aplikace pro portál Hravě.cz 

   Author: Paška Ondřej; Supervisor: Menčl Ondřej; Opponent: Havryluk Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření mobilní aplikace k existující e-learningové platformě Hrave.cz. Práce obsahuje popis této služby a rozbor podobných řešení na mobilních platformách. Jsou probrány možné cesty ...
  • Mobilní aplikace pro provádění Peer-to-Peer plateb 

   Author: Kukačka David; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce se zabývá možností využití evropské směrnice o platebních službách PSD2 pro implementaci mobilní aplikace, sloužící k provádění plateb na kontakt. Práce představuje návrh aplikace, která umožní abstrahovat ...
  • Mobilní aplikace pro rozpoznávání japonského písma 

   Author: Zdeněk Jan; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb 

   Author: Kořán Lukáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Polívka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu mobilní aplikace pro řidiče přepravních služeb. První část práce popisuje analytické procesy, na jejichž základě byl proveden návrh aplikace, který ...
  • Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva 

   Author: Klouček Štěpán; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Volf Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je vytvořit kompletní řešení pro plašení ptactva na vinicích, pomocí mobilní aplikace schopné ovládat bezpilotní letoun a zvukové zařízení na něm umístěné. Uživatel aplikace je v interaktivní mapě schopný ...
  • Mobilní aplikace pro řízení v reálném čase 

   Author: Šára Jan; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Füzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat z testů použitelnosti v mobilním prostředí 

   Author: Fűzesséry Eduard; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Balata Jan
   Cieľom tejto práce bola analýza testov použiteľnosti v mobilnom prostredí. Identifikovať a poriešiť zistené problémy. Identifikácia prebiehala cez zadefinovanie si cieľov a na základe analýzy problému aj návrhov na ...
  • Mobilní aplikace pro seznámení se základy metodiky DEMO 

   Author: Seidov Murat; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro seznámení s metodikou DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) a vysvětlením základů dané metodiky, které nezbytné pro použití mobilní aplikace jako ...