Now showing items 10340-10359 of 48886

  • Fyzioterapie u pacienta s morbus Kienböck 

   Author: Karolína Langová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Lopotová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá fyzioterapií u pacienta s morbus Kienböck. Předmětem práce je zpracovat komplexní informace o tomto onemocnění a na základě kineziologického rozboru sestavit a následně uskutečnit rehabilitační ...
  • Fyzioterapie u pacienta s polytraumatem 

   Author: Nicolle Kubačáková; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Říha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Abstrakt Název práce: Fyzioterapie u pacienta s polytraumatem Bakalářská práce se zaměřuje na fyzioterapeutické ovlivnění zdravotního stavu u polytraumatizovaného pacienta po pádu při paraglidingu, u něhož došlo k poranění ...
  • Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12 

   Author: Victoria Benešová; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Sládková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacienta s resekcí spinální durální arterio-venózní malformace v úrovni Th5-Th11/Th12. Předmětem práce je zpracovat ucelený přehled základních odborných informací o této ...
  • Fyzioterapie u pacientky po luxaci ramenního kloubu s následným rozvojem Komplexního regionálního bolestivého syndromu 

   Author: Veronika Nováková; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Předmětem bakalářské práce je téma fyzioterapie u pacientky po luxaci ramenního kloubu s následným rozvojem Komplexního regionálního bolestivého syndromu. Cílem bakalářské práce je zpracování teoretických poznatků nejen o ...
  • Fyzioterapie u pacientky se spinální svalovou atrofií 

   Author: Aneta Mandová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Příhoda Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou spinální svalové atrofie. Kapitola Současný stav je věnována teoretickým poznatkům o této chorobě. Začátek obsahuje anatomický popis struktur, která jsou v důsledku spinální svalové ...
  • Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Author: Dominika Smutná; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Fialová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá tématem Fyzioterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Hlavním cílem je zhodnocení efektu terapie u dvou skupin pacientů, kdy u jedné skupiny je využita terapie podle standardních fyzioterapeutických ...
  • Fyzioterapie u pacientů po plastice předního zkříženého vazu 

   Author: Srpová Klaudie; Supervisor: Štiková Barbora; Opponent: Mezian Kamal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Název práce: Fyzioterapie u pacientů po plastice předního zkříženého vazu V obecné části práce je stručně popsána anatomie a biomechanika týkající se kolenního kloubu. Dále autorka zpracovala informace o poranění, diagnostice ...
  • Fyzioterapie u pacientů po transplantaci jater 

   Author: Pilátová Kateřina; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Předmětem bakalářské práce bylo souhrnné zpracování fyzioterapeutické péče o pacienty po transplantaci jater s důrazem na respirační fyzioterapii a specifický terapeutický přístup k pacientovi po stránce psychosomatické. ...
  • Fyzioterapie u pacientů s impingement syndromem 

   Author: Kubát Roman; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Říha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku fyzioterapeutických postupů u diagnózy impingement syndrom. Bakalářská práce je zpracována formou tří kazuistik u uvedené diagnózy. Cílem obecné části této práce je podat ...
  • Fyzioterapie u pacientů s lumbalgiemi 

   Author: Petra Fiedlerová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce je porovnání účinnosti cvičebních jednotek se cvičením kombinovaným s kineziologickým tejpováním pro ovlivnění bolesti u osob s lumbalgiemi. Pro účely práce bylo zvoleno deset osob potýkající ...
  • Fyzioterapie u pacientů s myofasciálním syndromem v cervikothorakální oblasti 

   Author: Lucie Patová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Hamouzová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu fyzioterapeutických postupů u myofasciálního bolestivého syndromu v cervikothorakální oblasti. V kapitole Přehledu současného stavu je teoreticky popsána anatomie páteře, její ...
  • Fyzioterapie u pacientů s periferní parézou dolní končetiny 

   Author: Leurichová Martina; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Efremova Yulia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Bakalářská práce pojednává o využití fyzioterapie u pacientů s periferní parézou dolní končetiny. V kapitole Současný stav je popsána anatomická struktura periferního nervového systému a příčiny vzniku periferních paréz. ...
  • Fyzioterapie u pacientů s roztroušenou sklerózou 

   Author: Lenka Iblová; Supervisor: Nedělka Tomáš; Opponent: Moses Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Bakalářská práce se zabývá diagnózou roztroušené sklerózy. V kapitole současný stav je teoretické zpracování tématu - anatomie nervové soustavy, historie onemocnění, patogeneze, epidemiologie, etiologie, příznaky, vyšetření ...
  • Fyzioterapie u pacientů se syndromem karpálního tunelu 

   Author: Robovská Miroslava; Supervisor: Novotná Irena; Opponent: Reckziegelová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá léčbou syndromu karpálního tunelu fyzioterapeutickými metodami a problematikou samotné diagnózy. Záměrem je podat komplexní informace k tomuto onemocnění, vytvořit a realizovat vhodný rehabilitační ...
  • Fyzioterapie u parézy nervus facialis 

   Author: Pavlovská Tereza; Supervisor: Kimličková Monika; Opponent: Neuwirthová Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fyzioterapie u poruch temporomandibulárního kloubu 

   Author: Michaela Týlová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Lopotová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch temporomandibulárního kloubu a možnostmi jejich fyzioterapeutické léčby. Cílem práce je představit možnosti terapie těchto poruch v celé šíři v rámci konzervativního léčení. ...
  • Fyzioterapie u syndromu Guillain-Barré 

   Author: Tereza Pospíchalová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem onemocnění Guillain-Barré postihující periferní nervový systém. V kapitole Současný stav jsou popsány anatomie periferního nervového systému, popis onemocnění, etiologie, patofyziologie, ...
  • Fyzioterapie u tenistů 

   Author: Dominika Fryčová; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Hájková Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Předmětem této bakalářské práce je ověřit si, zda zvolená kompenzační cvičení mohou u tenistů pozitivně ovlivnit a eliminovat svalové dysbalance a funkční poruchy pohybového aparátu. Kompenzační cvičení byla navržena na ...
  • Fyzioterapie u vrozené dysplazie pately u adolescentů 

   Author: Duštírová Lenka; Supervisor: Hamouzová Dita; Opponent: Prokešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem bakalářské práce je fyzioterapie u pacientů s diagnózou vrozené dysplazie pately v adolescentním věku. V úvodní části je stručně popsána anatomie a biomechanika kolenního kloubu. Dále je zde popsána anatomie, ...
  • Fyzioterapie u výhřezu bederní meziobratlové ploténky 

   Author: Hudečková Marie; Supervisor: Křížková Štěpánka; Opponent: Novotná Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tématem této bakalářské práce je Fyzioterapie u výhřezu bederní meziobratlové ploténky. Při herniaci dochází k vyhřeznutí ploténky do páteřního kanálu, čímž může dráždit nerv a způsobovat bolest. To může být zapříčiněno ...