Now showing items 1-20 of 884

  • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

   Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
  • Adaptační proces nových členů v rámci lokálního centra studentské organizace IAESTE ČVUT Praha 

   Author: Liška Petr; Supervisor: Bursová Iva; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Agilná transformácia v kontexte softvérovej spoločnosti 

   Author: Tatiana Lekýrová; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Agilita umožňuje spoločnostiam rýchlo sa prispôsobiť svojmu okoliu, vytvárať vzťahy so svojimi zákazníkmi a pestovať motivujúcu kultúru, aby prinášali na trh riešenia v najlepšej kvalite. Na škálovanie agility veľkých ...
  • Agilní projektové řízení: případová studie společnosti MSD 

   Author: Nicole Vosátková; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Pecharova Kristyna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   This thesis examines the effectiveness of Agile Project Management, an interactive project management method, from the perspective of employees at MSD, a leading global biopharmaceutical company. The aim of this study is ...
  • Agilní řízení projektu s důrazem na online aktivity 

   Author: Matušková Katrin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Krňák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je analyzovat přínosy agilního projektového řízení zejména s ohledem pro online aktivity a zvážit případné nevýhody takového přístupu. Výstupem práce bude soubor doporučení, kterými je možné zvýšit ...
  • Agilní transformace organizace 

   Author: Hynek Salák; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení agilní transformace dvou organizací, Softwarové firmy a Mobilního operátora. Součástí jsou také návrhy doporučení na další zlepšení transformace. Teoretická část se soustředí na ...
  • Agilní transformace v organizaci XY a její dopad na lidské zdroje, jejich řízení a plánování 

   Author: Filip Pallós; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní způsob řízení a dopady této změny na řízení a plánování lidských zdrojů. První část práce pojednává o agilitě, agilním řízení a ...
  • Akcie a jejich emise a ceninový tisk 

   Author: Bumbálková Soňa; Supervisor: Žák Květoslav; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Aktivní zákazník: Jak může vhodně motivovaný uživatel pomoci ušetřit 

   Author: Baláž Vladimír; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá tématem gamifikace s propojením na relevantní poznatky z oborů psychologie a interakčního designu. Cílem této práce je navrhnout a připravit řešení pomocí gamifikace pro českou firmu v oblasti ...
  • Analogie osobostních předpokladů dobrého manažera a sportovního trenéra 

   Author: Jetmarová Kamila; Supervisor: Beroušek Petr; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analyza marketingové strategie vybrané neziskové organizace 

   Author: Gabriela Bajuszová; Supervisor: Veber Jaromír; Opponent: Jarošová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce analyzuje marketingovou strategie v Domě dětí a mládeže Praha 3 Ulita. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část představuje teoretické poznatky o neziskových organizacích, jejich ...
  • Analýya energetického sektoru v kontextu makroekonomických změn 

   Author: Kinzel Martin; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analýza a implementace informačního systému na MÚVS ČVUT 

   Author: Tyrol Martin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat a implementovat informační sys-tém pro vnitřní potřeby Masarykova ústavu vyšších studií na ČVUT v Praze. Popisuje oblasti štíhlého podniku a podrobněji se zaměřuje na štíhlou ...
  • Analýza a návrh informačního systému pro vytváření a správu soutěžních akcí 

   Author: Zrzavý Pavel; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Analýza a návrh informačního systému v podniku z oblasti prodeje obuvi 

   Author: Soukup Petr; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Analýza a návrh IS ve společnosti poskytující finanční poradenství 

   Author: Kučera Martin; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Analýza a návrh koncepce kompetenčního centra pro podporu ECM služeb v Bance 

   Author: Křivánek Martin; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Pešata Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ECM služeb a jejich poskytování pomocí kompetenčního centra. Práce obsahuje náhled do bankovního sektoru, přiblížení problematiky bankovních dokumentů, jejich zpracování a ...
  • Analýza a návrh na zavedení nového produktu 

   Author: Denisa Dangelová; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem na zavedení piknikového koše na trh. Teoretická část této práce vymezuje a vysvětluje základní pojmy důležité pro pochopení této problematiky. Praktická část se zabývá ...
  • Analýza a návrh nových funkcí systému pro správu reklamních kampaní na internetu 

   Author: Petr Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Analýza a návrh procesů spojených s pořizováním a užíváním elektronických podpisů 

   Author: Drahorádová Kateřina; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)