Now showing items 369-388 of 743

  • Personální informační systém v konkrétním podniku 

   Author: Herčíková Anna; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se personálního informačního systému. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému a jeho návaznost na personální činnosti. V závěru teoretické ...
  • Personální marketing ve vybrané společnosti 

   Author: Aneta Hartmanová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Diplomová práce zkoumá využití personálního marketingu v konkrétní společnosti s cílem určit možné problémy a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část charakterizuje význam, vývoj, využití a přínosy personálního marketingu, ...
  • Personální politika podniku v období krize 

   Author: Vadinová Alexandra; Supervisor: Sládek Pavel; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Personální práce ve vybrané společnosti 

   Author: Barbora Novotná; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Stránská Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem diplomové práce je analyzovat personální práci ve společnosti ABCD, s. r. o. Teoretická část shrnuje poznatky o hlavních personálních činnostech. Praktická část se zaměřuje na posouzení a analýzu personální práce ve ...
  • Pilotní projekt řízení rizik ve Fakultní nemocnici v Motole 

   Author: Budová Klára; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Pilotní zavedení vybrané agilní metodiky projektového řízení ve společnosti ComAp 

   Author: Mykhalchuk Anna; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Novotný Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Táto diplomová práce se věnuje pilotnímu zavedení agilního přístupu ke řízení projektu ve společnosti ComAp a.s. Teoretická část práce rozebírá rozdíl mezi tradičními přístupy ke řízení, zejména PMI, a agilními přístupy. ...
  • Plán marketingové komunikace IT společnosti zaměřený na propagaci osobních počítačů 

   Author: Schmied Pavel; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Urbík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na principy a postup sestavení marketingového komunikačního mixu pro specifický produkt. V první části jsou definovány teoretická východiska této problematiky a předpoklady pro sestavení ...
  • Plán marketingové komunikace pro firmu AGS Trade s.r.o. 

   Author: Mangl Jiří; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   V této diplomové práci je řešeno téma vytvoření plánu marketingové komunikace pro divizi firmy AGS Trade s. r. o. V teoretické části jsou objasněna vybraná teoretická východiska, jako jsou cíle komunikace, situační analýza, ...
  • Plán marketingové komunikace pro neziskovou organizaci 

   Author: Matěj Heřman; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plánu marketingové komunikace pro neziskovou organizaci Rodinné centrum Praha, z. s. Tato práce v první části představuje teoretické marketingové poznatky, které ve druhé části aplikuje ...
  • Plán marketingové komunikace společnosti Profitex, s.r.o. 

   Author: Bánová Karolína; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Lipovská Elena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce je zaměřena na sestavení plánu marketingové komunikace pro společnost působící na trhu B2B (Business to Business), který bude podkladem pro reálné využití, jeho realizaci a vyhodnocení. Teoretická část práce ...
  • Plán marketingové komunikace ve veřejné správě 

   Author: Košvancová Anna; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Cílem práce je teoreticky popsat plán marketingové komunikace a jeho fungování ve veřejné správě. Dále budeme zjišťovat, jak pracuje s marketingovou komunikací určitý orgán veřejné správy a jaká má omezení pří výkonu své ...
  • Plán marketingové strategie města Beroun 

   Author: Barbora Nedomová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Boldi Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce "Plán marketingové strategie města Beroun" se zabývá analýzou současného plánování marketingu a marketingového mixu města Beroun. Cílem této práce je vytvořit plán marketingové strategie města Beroun. Tato ...
  • Plánování, získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Adéla Plášilová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním, získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem diplomové práce je analyzovat procesy plánování, získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti, posoudit způsob jejich zajištění, vymezit ...
  • Podmínky a možnosti vstupu nového pneuservisu na trh 

   Author: Vincenci Jiří; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Podnikatelské trendy v 21. storočí v oblasti internetového marketingu 

   Author: Podstrelencová Lucia; Supervisor: Barton Monika; Opponent: Hrubešová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)
  • Podnikatelský plán 

   Author: Solarová Hana; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro založení podniku s rychlým občerstvením. Cílem práce je sestavení plánu, na jehož základě je možné začít podnikat. Současně je zjištěna jeho proveditelnost. ...
  • Podnikatelský plán - 3D Aréna 

   Author: Futerová Eliška; Supervisor: Krause Josef; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-04-24)
   Cílem diplomové práce je vypracovat podnikatelský plán na založení a provozování fitness centra s názvem 3D Aréna a zhodnotit jeho ekonomickou životaschopnost. Teoretická část práce je zaměřena na obecnou charakteristiku ...
  • Podnikatelský plán - Domov pro seniory 

   Author: Kristýna Vačkářová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce na základě analýzy současného stavu okolí podniku předkládá podnikatelský plán pro založení domova pro seniory v České republice. Výsledky analýz a výpočtů mají sloužit jako nástroj pro individuální rozhodování ...
  • Podnikatelský plán - Elektronická nákupní taška 

   Author: Vanický Petr; Supervisor: Srpová Jitka; Opponent: Tyll Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Podnikatelský plán - expanze společnosti Bobcat CZ, a.s. na slovenský trh 

   Author: Hejduk Petr; Supervisor: Srpová Jitka; Opponent: Čupak Dimitrij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)