Now showing items 661-680 of 743

  • Varianty financování rozvoje přenosové soustavy z externích zdrojů 

   Author: Líbal Karel; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Rosolová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Virtuální sociální sítě a jejich dopad na vnitropodnikovou komunikaci 

   Author: Ondrušová Kateřina; Supervisor: Adamová Lenka; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vícekriteriální rozhodování za rizika 

   Author: Furišová Nikola; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Vrhel Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia výrobků společnosti Metallit CZ s.r.o.. První část obsahuje teoretický popis použitých metod rozhodování za rizika a nejistoty. Další část obsahuje představení společnosti a ...
  • Vliv globalizace světové ekonomiky na rozhodování podnikatelského subjektu 

   Author: Kraus Pavel; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Vliv kvalifikačních předpokladů na transparentnost zadávání veřejných zakázek 

   Author: Špaček Lukáš; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Vliv kvality prostředí obce na ceny pozemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku 

   Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění ...
  • Vliv marketingové komunikace na rozhodování spotřebitelů 

   Author: Křížová Barbora; Supervisor: Nováková Lenka; Opponent: Panák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova 

   Author: Suchá Iveta; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Maříková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem diplomové práce "Vliv místních akčních skupin na rozvoj venkova" je vypracovat žádost o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje vybrané místní akční skupiny. Součástí uvedeného cíle je vytvoření dotazníku ...
  • Vliv monitoringu hovorů na řízení výkonu zaměstanců call centra 

   Author: Ficencová Denisa; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-08)
   Diplomová práce se zabývá řízením pracovního výkonu v call centru vybrané společnosti s pomocí monitorovaných hovorů. Teoretická část práce se zaměřuje na východiska řízení pracovního výkonu, popisuje specifika práce v ...
  • Vliv podnikatelského prostředí v ČR na chování firmy 

   Author: Kašíková Anna; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Vliv rozvoje golfu a golfových hřišť na cestovní ruch v České republice 

   Author: Habětín Jan; Supervisor: Kouřilová Jana; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Vliv životního cyklu na organizační architekturu 

   Author: Skřivánková Alena; Supervisor: Malý Milan; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vlivy globalizace na mezinárodní trhy a podnikání v ČR 

   Author: Rosberg František; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Vnitrodenní obchodování se silovou elektřinou v EU a vyhodnocení možné metodologie 

   Author: Máca Ondřej; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Vnímání EET v ČR 

   Author: Daniel Novotný; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Pošta Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním a posouzením přínosů a problémů zavedení elektronické evidence tržeb. Teoretická část práce se zaměřuje na souvislosti spojené s elektronickou evidencí tržeb jako je daňový systém České ...
  • Vstup nové firmy na trh 

   Author: Jakovec Petr; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Vybraná kybernetická rizika a jejich předcházení 

   Author: Zajíc Radek; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Práce spadá do oblasti řízení rizik, popisuje řízení rizik obecně a ve vztahu ke kybernetickým rizikům. Zabývá se analýzou vybraných kybernetických rizik, jejich popisem a vysvětlením možných příčin. Poskytuje přehled ...
  • Vyhodnocení a návrh alternativních variant výpočtu výkonnosti společnosti ČEPS 

   Author: Hamouz Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Vyhodnocení zavedení inovačního produktu "Chytré auto" od T-mobile na trh 

   Author: Monika Boháčová; Supervisor: Pilík Michal; Opponent: Bejček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce je představení zavedení produktové inovace. Na praktickém příkladu inovačního produktu Chytré auto od společnosti T-Mobile je ukázáno, jak konkrétní společnost zaváděla produkt na trh a jakými fázemi ...
  • Vytvorenie koncepcie rozvoja cestovného ruchu v regióne Liptov. 

   Author: Chovan Martin; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Macháček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-14)