Now showing items 707-726 of 743

  • Webový projekt cajovny.net 

   Author: Suchánek Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Zabezpečování lidských zdrojů v prostředí personální agentury 

   Author: Martina Vodehnalová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce zpracovává téma zabezpečování lidských zdrojů v personální agentuře. Cílem práce je analyzovat procesy zabezpečování lidských zdrojů ve vybrané personální agentuře, určit možné problémy a navrhnout vhodná ...
  • Zajištění návaznosti znalostí v rámci organizace 

   Author: Zloch Tomáš; Supervisor: Kocur Zbyněk; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Založenie novej firmy v oblasti spracovania poľnohospodárskej prvovýroby 

   Author: Reingraberová Zuzana; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Somsedík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Založení studentského výzkumného týmu na vývoj autonomní elektroformule 

   Author: Marek Szeles; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Po devíti letech úspěšné existence se studentský tým eForce FEE Prague Formula, sídlící na Fakultě elektrotechnické ČVUT, rozhodl ve své desáté sezoně pokořit novou velkou výzvu. Jedna z jasných možných dalších aktivit pro ...
  • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...
  • Zaměstnání žen v ČR 

   Author: Sedláčková Irena; Supervisor: Spirit Michal; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Zavádění metod projektového řízení 

   Author: Rabiňák David; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Malý Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Zavádění nové obchodní značky 

   Author: Šišma Ondřej; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Čupak Dimitrij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Zavádění procesů a podpůrných informačních systémů v malém podniku 

   Author: Urbančík Jiří; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Kavan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-02)
  • Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků 

   Author: Nikola Koretzová; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kačín Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Agilní metody řízení projektů jsou mezi firmami stále oblíběnejší a čím dál častěji se uvádějí do praxe. Jednou z nejrozšířenějších metodik je Scrum, který se z IT odvětví, kde vznikl, stále rozšiřuje i do jiných oblastí. ...
  • Zavedení procesů CRM a nasazení IS ve střední firmě 

   Author: Barczi Tomáš; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Zavedení prvků lean managementu v podniku Thermo-kov s r.o. 

   Author: Fritz Radek; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Zavedení řízení podle cílů v organizaci a jeho vliv na výkonnost zaměstnanců 

   Author: Ivanovová Nikol; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Kálal Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Zavedení systému managementu kvality dle normy ISO 9001 v organizaci zaměřené na poskytování inženýrských služeb v oblasti jaderné energetiky 

   Author: Bartejsová Eva; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Dědina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov 

   Author: Jozef Šebák; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu integrácie nových ...
  • Zefektivnění procesu podávání zlepšovacích návrhů a posílení kaizen kultury ve společnosti 

   Author: Lucie Křenková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato diplomová práce na téma Zefektivnění procesu podávání zlepšovacích návrhů a posílení kaizen kultury ve společnosti se zabývá analýzou procesu podávání zlepšovacích návrhů a návrhem dopo-ručení na zlepšení současné ...
  • Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík 

   Author: Hanh Bui Thuy; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové ...
  • Zhodnocení a návrh podpory pivovaru z fondů ESIF 

   Author: Rýznar Filip; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Karásek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením fungování pivovarů s a bez podpory fondů EU, s následným navržením postupů k získání možné finanční podpory. V teoretické části je popsán systém evaluace a analýza pivovarského průmyslu. ...
  • Zhodnocení marketingové komunikace kampaně malého podniku 

   Author: Vendula Bezchlebová; Supervisor: Králová Petra; Opponent: Zápotocká Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením marketingové komunikační kampaně malého podniku XY. Cílem diplomové práce je zhodnotit a navrhnout zefektivnění kampaně a aplikovat návrhy na zlepšení kampaně následující či pro ...