Now showing items 333-352 of 743

  • Obchodní model klasických a nízkonákladových leteckých dopravců 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Pruša Jiří; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Obchodní revitalizace společnosti Good Tea, s.r.o. 

   Author: Mastná Kateřina; Supervisor: Žáček Vladimír; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Ocenění podniku Letiště Praha a.s. 

   Author: Vorlíček Jaroslav; Supervisor: Kislingerová Eva; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Ocenění podniku PROFIL NÁBYTEK, a.s. 

   Author: Ondřej Musil; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Hřebík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Cílem této diplomová práce je ocenění podniku PROFIL NÁBYTEK, a.s. za účelem případného prodeje společnosti nebo vstupu nového akcionáře. V první části jsou uvedeny potřebná teoretická východiska jako metody strategické ...
  • Ocenění podniku Tradiční pivovar v Rakovníku a.s. 

   Author: Alžběta Hackerová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. k 31.12.2019. V první části diplomové práce jsou popsány základní pojmy a metody, které jsou dále využity v praktické části diplomové ...
  • Oceňování produktů dle hodnoty vnímané zákazníkem v sektoru výroby elektřiny 

   Author: Bartoň Jaroslav; Supervisor: Vávra Oldřich; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Oceňování tepelných elektráren za podmínek neurčitosti 

   Author: Kleňha Lukáš; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Odměňování zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Košáková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Pišťáková Lubomíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Diplomová práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců ve společnosti XY s cílem posoudit stávající stav se zaměřením na nabídku zaměstnaneckých výhod, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
  • Online marketing a jeho využití pro vybraný elektronický obchod 

   Author: Kubicová Lucie; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Kalous jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využívané nástroje vybraného elektronického obchodu, vypracovat návrh pro zlepšení jejich využívání a pomocí daných ...
  • Online marketing společnosti Empire CZ 

   Author: Trumpich Daniel; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Šíbl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je zhodnocení dosavadní marketingové komunikace společnosti Empire CZ a analýza využití jednotlivých nástrojů, které jsou na internetu k dispozici. Práce se zabývá webovými stránkami společnosti jako ...
  • Online marketingová komunikace v eventové agentuře 

   Author: Kristýna Zahradníčková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Benešová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se věnuje tématu online marketingové komunikace eventové agentury Party Rebels. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro zvolené téma. Detailně se věnuje pojmům, jako jsou: online marketing, online ...
  • Online vs offline marketing ve společnosti Form Factory s.r.o. 

   Author: Anna Dörflová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá efektivitou online a off-line komunikačního mixu ve společnosti Form Factory s.r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury a praktických poznatků získaných prostřednictvím ...
  • Optimalizace agilního a projektového řízení ve společnosti 

   Author: Nikola Solarová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Adam Leitmančík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Cílem diplomové práce je popsat projektové řízení ve společnosti a na základě analýzy navrhnout změny v projektovém řízení. Návrhy na změny by měly zlepšit jednotlivé projektové fáze a usnadnit tak společnosti jejich řízení. ...
  • Optimalizace činností v rámci jednoho pracoviště ve vybrané společnosti 

   Author: Tereza Martinovská; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem diplomové práce je optimalizace činností v rámci jednoho pracoviště ve vybrané společnosti. Nejprve je pozorováním procesů, analyzováním toku dokumentů a dotazováním zaměstnanců provedena analýza, která ukáže nedostatky. ...
  • Optimalizace logistických procesů ve společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s.r.o. 

   Author: Studený Miloš; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Nývlt Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Optimalizace metody TPM ve výrobním podniku 

   Author: Hartl Pavel; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Bobek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Optimalizace podnikových procesů 

   Author: Ester Drechslerová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-13)
   Diplomová práce se zabývá podnikovými procesy ve vybrané společnosti v rámci daného oddělení. Jejím cílem je zanalyzování zvolených firemních procesů, posouzení jejich fungování, určení případných nedostatků či možností ...
  • Optimalizace podnikových procesů společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. 

   Author: Zychová Markéta; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Optimalizace procesu fyzické distribuce vybrané obchodní společnosti 

   Author: Kalivoda Tomáš; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Švecová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu balení chlazeného zboží v německém online supermarketu. V teoretické části jsou představeny zásadní teze spojené s postupy a přínosy zavedení Lean managementu a metodiky ...
  • Optimalizace procesu řízení výrobní dokumentace ve vybrané společnosti. 

   Author: Šárka Houdová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V každé firmě probíhá řada procesů. Aby společnost byla úspěšná, musí přesně vědět, jaké typy procesů se v ní odehrávají a v jakém jsou stavu. Bez této znalosti nemůže být žádná firma dlouhodobě konkurenceschopná. Diplomová ...