Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 559

  • Návrh implementace strategie pro řízení inovací v konkrétním podniku 

   Autor: Mouchová Věra; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Mráček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je analýza strategie pro řízení inovací a návrh její implementace. Práce vytváří teoretickou základnu znalostí řízení inovací v oblasti inovačního prostředí, strategie řízení inovací v kontextu ...
  • Hodnocení náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti 

   Autor: Pojerová Kateřina; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Onisková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se zaměřením na jednotlivé kroky procesu, navržením a doporučením ke zlepšení. V ...
  • Online marketing a jeho využití pro vybraný elektronický obchod 

   Autor: Kubicová Lucie; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Kalous jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá internetovým marketingem a jeho nástroji. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit využívané nástroje vybraného elektronického obchodu, vypracovat návrh pro zlepšení jejich využívání a pomocí daných ...
  • Inovace věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2B 

   Autor: Nováková Andrea; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Semerád Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Diplomová práce se zabývá analýzou věrnostního programu vybrané společnosti působící na trhu B2Ba je zaměřena na věrnostní program využitý v odvětví automobilového průmyslu. Cílem práce je návrh na zlepšení věrnostního ...
  • Podnikatelský plán na založení podniku 

   Autor: Pafčugová Jana; Vedoucí práce: Toth Daniel; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této práce, je vytvořit podnikatelský plán pro restauraci. Restaurace bude nabízet pokrmy, které zatím v České republice nejsou dostupné, ale ve světě jsou velmi oblíbené. Diplomová práce bude rozdělena na dvě části, ...
  • Výběr stroje a studie proveditelnosti 

   Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce zpracovává teorii z dostupné literatury k vícekriteriálnímu hodnocení (tuto problematiku pouze mapuje), studii proveditelnosti (v této práci jsou popsané některé body, které může studie proveditelnosti ...
  • Podnikatelský plán jako součást studie proveditelnosti investičního záměru 

   Autor: Lorenc Jakub; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá tvorbou finanční analýzy investičního projektu ve vybrané společnosti. Jedná se o investici do celkové obnovy malého podniku, zabývající se výrobou a prodejem ocelových lan. První, teoretická, část ...
  • Studie proveditelnosti fitness centra 

   Autor: Flachsová Jana; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se věnuje vypracování projektu studie proveditelnosti otevření nového fitness centra. Zhodnocuje předkládaný projekt a posuzuje jeho realizovatelnost. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy, ...
  • Studie proveditelnosti - rozšíření areálu společnosti WPC - WOODPLASTIC a.s. 

   Autor: Součková Karolína; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Téma: Studie proveditelnosti - rozšíření areálu společnosti WPC-WOODPLASTIC a.s. Auto: Karolína Součková Tato práce je zpracována jako diplomová práce. V práci jsou popsány všechny pod-statné informace, které jsou nutné k ...
  • E-mail marketing, chatboti, push notifikace a jejich vzájemné propojení 

   Autor: Růžička Marek; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Vondruška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza současných možností e-mail marketingu, chatbotů a webových push notifikací a jejich využití v marketingovém mixu. Toho je docíleno pomocí analýzy nástrojů, které jsou dnes na trhu a jejich ...
  • Inovace personálního systému v podniku 

   Autor: Vachtlová Kristýna; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Šimonová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá inovací personálního systému v podniku. Cí-lem práce je prozkoumat stávající systém personální práce ve vybraném podniku a následně navrhnout inovaci tohoto systému. V teoretické části jsou ...
  • Studie proveditelnosti soukromé mateřské školky 

   Autor: Tomaščinová Zuzana; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Vácha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření studie proveditelnosti založení soukromé mateřské školky v Praze. Práce je strukturovaná na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy v ...
  • Využití PPC reklamy ke zvýšení prodeje internetového obchodu 

   Autor: Berková Jolana; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Matíková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na využití PPC reklamy ke zvýšení prodeje vybraného internetového obchodu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením internetového marketingu a internetové reklamy. Dále je ...
  • Optimalizace procesu údržby letadlových celků 

   Autor: Antonická Tereza; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou procesního řízení a optimalizací procesů ve firmě a štíhlými principy podniku. Teoretická část je zaměřena na tři základní části. První část je věnována procesům, procesnímu řízení ...
  • Optimalizace procesu v údržbě letadlových celků 

   Autor: Blažková Alice; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce představuje zlepšovatelský projekt navržený za účelem op-timalizace sledovaného procesu údržby letadlových podvozků. Cílem práce je sledování a mapování současného stavu sledovaného procesu, identifikace ...
  • Optimalizácia obchodného procesu vo vybranom podniku 

   Autor: Dvoranová Ivona; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Prchlíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť firme Plastkon product s.r.o. zlepšenie, ktoré zabezpečí zrýchlenie obchodného procesu. Práca je rozdelená na dve časti a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť obsahuje prehľad ...
  • Automatizace procesů v projektech 

   Autor: Toť Tomáš; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Vogel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout nové funkcionality pro interní aplikaci v telekomunikační společnosti, která slouží k řízení projektů. Tyto funkcionality vy-plynuly z analýzy současného stavu a mají vliv na procesy ...
  • Studie proveditelnosti farmy 

   Autor: Hrstka Marek; Vedoucí práce: Veber Jaromír; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce bylo vytvoření studie proveditelnosti na základě, které se objednatel může rozhodnout o realizaci projektu. Vteoretické části byl poskytnut nezbytný teoretický základ potřebný ke zpracování studie proveditelnosti ...
  • Strategie propojení výrobního závodu a logistického centra 

   Autor: Varecha Jan; Vedoucí práce: Bínová Helena; Oponent práce: Březina Edvard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá strategií propojení výrobního závodu a logistického centra s důrazem na využití multimodální dopravy. Využití všech dopravních módů, zejména železniční dopravy, je nezbytné pro odlehčení, v ...
  • Řízení projektů ve firmě Noen 

   Autor: Horák Karel; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Vonka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Práce se zabývá základní definicí pojmu projekt a popisu jeho jednotlivých částí a specifik. Dále se zmiňuje o vlastnostech a schopnostech potřebných pro správné vedení projektů. V posledním úseku teoretické části práce ...