Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 538

  • Personální informační systém v konkrétním podniku 

   Autor: Herčíková Anna; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Toth Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-27)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku týkající se personálního informačního systému. V teoretické části je definován pojem personálního informačního systému a jeho návaznost na personální činnosti. V závěru teoretické ...
  • Marketingový komunikační mix vybraného projektu 

   Autor: Nováková Karolína; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Hanzlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Náplní této diplomové práce je analýza současného komunikačního mixu, na základě, které je vytvořena nová komunikační strategie pro sportovně zaměřený projekt JSMEINLINE. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy ...
  • Podnikatelský plán - Výstavba a provoz areálu pro seniory 

   Autor: Weisl David; Vedoucí práce: Dobrucká Lucia; Oponent práce: Goláň Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro výstavbu a provoz komunitního areálu pro seniory. Podnikatelský záměr staví na unikátní myšlence pro český trh, propojit bydlení aktivních seniorů s těmi, co jsou ...
  • Digitalizace produktu životního pojištění. 

   Autor: Reitermann Jan; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Starosta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce ...
  • Event marketingový plán prémiového produktu společnosti. 

   Autor: Mesteková Sylva; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Dudová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Diplomová práce se zabývá oblastí event marketingu a cílem práce je navržení event marketingového plánu vybrané značky společnosti Jan Becher Pernod Ricard a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní charakteristiky ...
  • Studie proveditelnosti 

   Autor: Plotnikova Margarita; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Cílem diplomové práce je zpracovat studii proveditelnosti projektu dle podnikatelského záměru, jejímž předmětem je výstavba AquaFitness Centra v Praze. V rámci této práce bude posouzena smysluplnost projektu z hlediska ...
  • Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 

   Autor: Klíma František; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Uličná Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Cílem práce je odpověď na otázku, která z metodik a hlavních standardů projektového řízení je vhodná pro použití ve zvolené společnosti v oblasti realizačních projektů a následně navrhnout kroky pro implementaci dané ...
  • Proces výběru zaměstnanců v mezinárodním podniku 

   Autor: Zikmundová Tereza; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců ve společnosti P3 Logistic Parks se zaměřením na pozici Property Managera a navrhnout doporučení ke zlepšení tohoto procesu. V teoretické ...
  • Studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji 

   Autor: Tomková Zuzana; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Cílem této diplomové práce je vypracování studie proveditelnosti založení farmy v Jihočeském kraji. První část práce popisuje projektové řízení, projekt, ekologické zemědělství v České republice a zemědělské dotace. Druhá ...
  • Marketingový plán organizace 

   Autor: Skvrnová Lucie; Vedoucí práce: Joudalová Barbora; Oponent práce: Stránská Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky ohledně marketingového plánování a tvorbě marketingového plánu. V praktické části byl vytvořen marketingový plán pro vybranou organizaci. Po provedení příslušných analýz ...
  • Optimalizace projektového řízení v průmyslovém podniku 

   Autor: Fišer Daniel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Šulc Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Předmětem diplomové práce je analýza projektového řízení v konkrétním průmyslovém podniku, identifikace nevyhovujících částí a následné navržení optimalizačního opatření. V teoretické části jsou definovány charakteristické ...
  • Vícekriteriální rozhodování za rizika 

   Autor: Furišová Nikola; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Vrhel Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem diplomové práce je analýza portfolia výrobků společnosti Metallit CZ s.r.o.. První část obsahuje teoretický popis použitých metod rozhodování za rizika a nejistoty. Další část obsahuje představení společnosti a ...
  • Internetový marketing vybrané společnosti 

   Autor: Brůnová Linda; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-22)
   Tato práce se zabývá především internetovým marketingem, jeho nástroji a ná-slednou aplikací těchto nástrojů na vybranou společnost. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Část teoretická se ...
  • Studie proveditelnosti projektu " Vývoj komerčních komponent nad frameworkem DotVVM" 

   Autor: Herceg Pavel; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cílem této práce je tvorba studie proveditelnosti projektu tvorby komerčních nástrojů a komponent nad softwarovým vývojovým prostředím. V první části práce je charakterizován projekt, řízení projektu, studie proveditelnosti, ...
  • Optimalizace správy vzdělávání a rozvoje pracovníků v MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 

   Autor: Vostalová Lucie; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Stanke Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace správy vzdělávání a rozvoje pracovníků ve společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Teoretická část se v první části zabývá popisem procesu vzdělávání a rozvoje pracovníků a v druhé ...
  • Implementace strategického plánu podniku pomocí Balanced Scorecard 

   Autor: Žižka Marek; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard (BSC) v minipivovaru Koníček. V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané problematiky. Následně jsem ...
  • Studie proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze - Velké Chuchli 

   Autor: Savková Barbora; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti pro rekonstrukci závodiště v Praze - Velké Chuchli. Teoretická část práce zahrnuje zařazení studie proveditelnosti do projektového řízení, její definici a strukturu. ...
  • Aplikace metody Value Stream Mapping v podniku 

   Autor: Ponertová Cindy; Vedoucí práce: Kavan Michal; Oponent práce: Janda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mapování hodnotového toku v podniku. V teoretické části je stručně představena oblast logistiky, štíhlé výroby a podrobněji pak problematika mapování hodnotového toku, ...
  • Studie proveditelnosti pro konkrétní operační program 

   Autor: Karfilát Tomáš; Vedoucí práce: Vytlačil Dalibor; Oponent práce: Ciniburk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   V této diplomové práci se autor zabývá zpracováním studie proveditelnosti pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Úspory energie, výzva II. Teoretická část je zaměřena na projektové řízení a ...
  • Strategický plán podniku 

   Autor: Zubalíková Markéta; Vedoucí práce: Vacík Emil; Oponent práce: Strouhal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-29)
   Diplomová práce je zaměřena na tvorbu strategického plánu rozvoje SBU organizace. Práce začíná představením organizace a jejích činností. Na základě vize a strategických cílů pro střednědobé období jsou rozpracovány priority ...