Now showing items 1-20 of 761

  • Současné přístupy k využívání pracovní síly 

   Author: Lucie Provazníková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce zkoumá využití pracovní síly ve vybraných společnostech s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část vymezuje pojem pracovní síla a ...
  • Inovace systému řízení lidí v organizaci 

   Author: Karolína Malá; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů s cílem analyzovat systém řízení lidských zdrojů ve vybrané organizaci, určit možnosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...
  • Srovnání zkušeností zaměstnanců s využíváním home office v České republice a USA 

   Author: Michaela Nováková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním zkušeností zaměstnanců s využíváním práce z domova v České republice a ve Spojených státech amerických. Teoretická část vy-mezuje pojmy jako flexibilní formy zaměstnávání, práce na dálku, ...
  • Vypracování podnikatelského plánu pro otevření značky oblečení 

   Author: Natalia Popova; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu pro uvedení nové oděvní značky na český trh. Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická část zahrnuje teoretická východiska týkající se podnikání, obsah podnikatelského ...
  • Studie proveditelnosti založení tapas restaurace 

   Author: Eliáš Pospíšil; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou studie proveditelnosti v rámci projektového řízení. Hlavním cílem je vytvoření studie proveditelnosti pro projekt založení tapas restaurace v Praze. Práce je rozdělena na dvě části. První ...
  • Agilní transformace organizace 

   Author: Hynek Salák; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení agilní transformace dvou organizací, Softwarové firmy a Mobilního operátora. Součástí jsou také návrhy doporučení na další zlepšení transformace. Teoretická část se soustředí na ...
  • Agilní transformace v organizaci XY a její dopad na lidské zdroje, jejich řízení a plánování 

   Author: Filip Pallós; Supervisor: Cupal Libor; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Tématem této diplomové práce je transformace z vodopádového způsobu řízení projektů na agilní způsob řízení a dopady této změny na řízení a plánování lidských zdrojů. První část práce pojednává o agilitě, agilním řízení a ...
  • Studie proveditelnosti - placený obsah na videoplatformě MALL.TV 

   Author: Anna Vacková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro připravovaný projekt zavedení placeného obsahu na videoplatformě MALL.TV. Cílem studie je zjistit, zda je tento projekt technicky proveditelný, konkurenceschopný ...
  • Kulturní problémy práce mezinárodních týmů 

   Author: Tereza Tišlerová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Ostapenko Galina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Záměrem diplomové práce je teoretické vymezení pojmu kulturní diverzity a termínů spojených s touto problematikou. Posouzení, určení příležitostí pro zlepšení a návrh vhodných řešení stávajících kulturních problémů ve ...
  • Předávání vedení v rodinné firmě 

   Author: Anežka Křenková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tématem závěrečné práce je předávání vedení rodinné firmy ve vybraném podniku s cílem prozkoumání možností předání vedení a alternativy k nástupnictví a navrhnout možnosti předání zkou-mané firmě. Práce se skládá ze dvou ...
  • Analýza politiky environmentální udržitelnosti v mezinárodní společnosti 

   Author: Monika Maďarová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Predmetom diplomovej práce je analýza politiky environmentálnej udržateľnosti v medzinárodnej spoločnosti Lush. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť mieru environmentálnej udržateľnosti v medzinárodnej spoločnosti Lush a ...
  • Analýza využití agilních metodik řízení projektů v rámci vývoje mobilních aplikací 

   Author: Tereza Krejčíková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu využití agilních metodik ve zkoumané společnosti, konkrétně na dvou projektech, které se zabývají vývojem mobilních aplikací. Cílem práce je na základě provedeného dotazníkového ...
  • Využití práce na dálku z pohledu zaměstnanců 

   Author: Kristýna Doubková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Diplomová práce se zabývá problematikou práce na dálku a jejími změnami, kterými prošla v období koronavirové pandemie. Teoretická část se zaměřuje na pojetí a využití dálkové práce, možnostmi jejího výkonu, určitými rozdíly ...
  • Projektový plán na výstavbu rodinného domu 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce se věnuje projektovému řízení a zpracování projektového plánu na výstavbu rodinného domu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je založena na odborné literatuře ...
  • Vliv implementace blockchainu na podnikovou ekonomiku 

   Author: Barbora Dvořáková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato diplomová práce se věnuje představení technologie blockchain. Přínosem práce je poskytnout přehledný a komplexní obraz o této technologii, popsat její fungování, výhody i nevýhody a navrhnout, jak by tato technologie ...
  • Strategický rozvoj managementu podniku - Zdravotnické zařízení 

   Author: Adéla Hojdarová; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce řeší problematiku strategického řízení ve vybraném zdravotnickém řízení. Cílem bylo zhodnotit do jaké míry a jak efektivně vedení společnosti aplikuje principy strategické řízení. Vyhodnocení probíhalo ...
  • Strategický plán vybraného podniku 

   Author: Kristyna Körnigová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Cílem diplomové práce je zpracování strategického plánu pro podnik XYZ. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je uskutečněn literární průzkum současného stavu řešené ...
  • Hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci 

   Author: Zdeňka Rutkovská; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti. Cílem práce je provedení analýzy systému hodnocení zaměstnanců a návaznosti dalších personálních činností jako je odměňování, vzdělávání a ...
  • Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík 

   Author: Hanh Bui Thuy; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové ...
  • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...