Now showing items 1-20 of 743

  • Zefektívnenie procesov vývojového tímu v startupovom prostredí na základe projekt manažérských a agílnych metodík 

   Author: Hanh Bui Thuy; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Software proces je efektivním nástrojem pro softwarové firmy na zodpovězení citlivých prvků, které softwarová produkce obsahuje. Zároveň minimalizuje risky špatně provedených kroků v procesu, které jsou hlavně ve softwarové ...
  • Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem práce Zaměstnanecké benefity v podnikatelském prostředí je vytvořit návrh na inovace a změny v oblasti systému péče o zaměstnance a poskytovaných benefitů. Aby společnost byla úspěšná je zapotřebí, aby zaměstnanci ...
  • Analýza inovativních digitálních platforem využitelných k propagaci 

   Author: Oldřich Kratochvíl; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou reklamy na nových platformách dostupných v ČR. Na vybraných platformách, které budou ze sestavených parametrů určeny jako inovativní, bude provedena situační analýza, predikce ...
  • Socio-ekonomické dopady projektu dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnová na okolitý region 

   Author: Tomáš Kajúch; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Hlavnou náplňou tejto diplomovej práce s názvom ,, Socio-ekonomické dopady projektu Dálnice D1 v úseku Hubová – Ivachnová na okolitý region“ je analyzovanie možných socio-ekonomických dopadov spustenia diaľničného úseku ...
  • Procesní analýza a optimalizace řídících a rozhodovacích procesů ve firmě 

   Author: Jakub Lacki; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zabývá zlepšováním procesů ve vybraném podniku za pomoci metodik Lean a Six sigma. Cílem práce je dosáhnout měřitelného zlepšení výkonnosti procesu pomocí aplikace vybraných nástrojů těchto přístupů. ...
  • Vliv kvality prostředí obce na ceny pozemků pro podnikání na Kutnohorsku a Kolínsku 

   Author: Jana Zatřepálková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Maštálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení vlivu prostředí na Kutnohorsku a Kolínsku na ceny pozemků pro podnikání. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje vybrané pojmy na trhu nemovitostí a členění ...
  • Inovace na trhu online prodeje potravin 

   Author: Aneta Granátová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Předmětem této diplomové práce jsou inovace na trhu online prodeje potravin společnosti Ko-šík.cz a Rohlík.cz. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická, která se zabývá inovacemi, typy ...
  • Zdieľanie informačného systému v rámci verejného sektoru: integrácia nových užívateľov 

   Author: Jozef Šebák; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou zdieľania informačného systému medzi verej-nými inštitúciami zaoberajúcimi sa podporou aplikovaného výskumu. Práca vychádza z reálneho prípadu projektu integrácie nových ...
  • Aplikace controllingového řízení v malém podniku 

   Author: Yana Romanchuk; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Zörkler Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou aplikaci controllingového řízené v malém podniku. Cílem bylo provést analýzu současného stavu podniku a navrhnou postup pro efektivnější řízení za použitím určitých metod. Výsledek ...
  • Využití informačních technologií v personalistice 

   Author: Ilonna Borovec; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Baštář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-20)
   Diplomová práce analyzuje oblast informačních systémů v personalistice a jejich využití ve společnosti CarTec Praha s.r.o. První část práce je teoretická, která charakterizuje oblast per-sonalistiky a informačních technologií ...
  • Inovace procesu adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Kristýna Slívková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Tomešková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce se zabývá inovací procesu adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci s cílem prozkoumat proces adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, posoudit uplatňované postupy, určit možné problémy nebo příležitosti ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
  • Návrh strategie HR marketingu ve start-upu 

   Author: Lenka Viceníková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Hauptová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je HR marketing, jeho uplatňování ve firmě XYZ a návrh možné strategie. Teoretická část je zaměřena na pojem HR marketingu, jeho oblasti, nástroje a definici strategie. Na základě poznatků z ...
  • Adaptace školy a pedagogických pracovníků na nutnost distanční výuky 

   Author: Markéta Strečková; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Na jaře 2020 se z důvodu pandemie Covid-19 uzavřely školy, které byly nuceny přejít na distanční výuku, která ve své třetí vlně trvá do května 2021. Oproti standardnímu fungování školství byl management této změny ponechán ...
  • Inovační aktivity pro zvýšení účinnosti výkonnostní online marketingové komunikace realitní společnosti 

   Author: Kateřina Tomášová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce pojednává o zvýšení efektivnosti výkonnostního marketingu v realitní společnosti prostřednictvím implementace nových inovačních aktivit. Práce si klade za cíl představit a zhodnotit výkonnostní systém a ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví 

   Author: Veronika Šebová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku Česká spořitelna. První ...
  • Podnikatelský plán pro založení nového hotelu v okresu Benešov 

   Author: Anastasiia Graboviuk; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Plzáková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Cílem diplomové práce je zpracování komplexního podnikatelského plánu na založení rodinného hotelu v obci Soutice, jenž se nachází v okresu Benešov. Diplomová práce bude rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V ...
  • Analýza marketingové strategie a inovačních příležitostí vybraného podniku 

   Author: Dominik Ivanov; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií a inovačními příležitostmi vybraného podniku. Cílem práce je zanalyzovat marketingovou strategii vybraného podniku napříč všemi komunikačními kanály ve srovnání s konkurencí ...
  • UX Design v kontextu tvorby inovace v konkrétní společnosti 

   Author: Tereza Neradová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Práce pojednává o UX Designu v kontextu tvorby inovace v rámci konkrétního projektu. V úvodu teoretické části je popsán význam inovací a inovativní firemní kultury, do které spadá jak organizační struktura společnosti, tak ...
  • Agilná transformácia v kontexte softvérovej spoločnosti 

   Author: Tatiana Lekýrová; Supervisor: Antošová Gabriela; Opponent: Jemala Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Agilita umožňuje spoločnostiam rýchlo sa prispôsobiť svojmu okoliu, vytvárať vzťahy so svojimi zákazníkmi a pestovať motivujúcu kultúru, aby prinášali na trh riešenia v najlepšej kvalite. Na škálovanie agility veľkých ...