News

Master Theses - 32116

Recently added

Now showing items 1-20 of 692

  • Návrh optimalizace personální práce 

   Author: Jana Dosedělová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Škorňová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Cílem diplomové práce je prozkoumat personální procesy ve vybrané organizaci a na- vrhnout změny personálních činností, jež povedou ke zlepšení personální práce a zvý- šení spokojenosti zaměstnanců s personálními službami. ...
  • Analýza dodržení emisních limitů CO2 ve vybrané společnosti 

   Author: Denisa Neugebauerová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Fiala Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku emisních limitů CO2 v automobilovém průmyslu Evropské unii. Cílem diplomové práce je analýza současné situace a návrh možných opatření, kterých lze ve ŠKODA AUTO Česká republika ...
  • Robotická procesní automatizace 

   Author: Tereza Valtrová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Bartoňová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Diplomová práce analyzuje proces přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti s cílem navrhnout optimalizaci za pomoci robotické procesní automatizace. Teoretická část se zabývá popisem průmyslových revolucí, Průmyslu 4.0 ...
  • Optimalizace činností v rámci jednoho pracoviště ve vybrané společnosti 

   Author: Tereza Martinovská; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem diplomové práce je optimalizace činností v rámci jednoho pracoviště ve vybrané společnosti. Nejprve je pozorováním procesů, analyzováním toku dokumentů a dotazováním zaměstnanců provedena analýza, která ukáže nedostatky. ...
  • Nakupovanie 4.0: schopnosti a zručnosti nákupcov 

   Author: Ján Sopóci; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Nakupovanie 4.0 prináša nové inovačné riešenia pre oblasť verejného obstarávania. Cieľom tejto diplomovej práce je overiť znalosti nákupcov vo verejnom obstarávaní ohľadne technológií a princípov v rámci konceptu Nakupovanie ...
  • Online vs offline marketing ve společnosti Form Factory s.r.o. 

   Author: Anna Dörflová; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá efektivitou online a off-line komunikačního mixu ve společnosti Form Factory s.r.o. na základě teoretických poznatků dostupných z odborné literatury a praktických poznatků získaných prostřednictvím ...
  • Podnikatelský plán - Domov pro seniory 

   Author: Kristýna Vačkářová; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Dobrucká Lucia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce na základě analýzy současného stavu okolí podniku předkládá podnikatelský plán pro založení domova pro seniory v České republice. Výsledky analýz a výpočtů mají sloužit jako nástroj pro individuální rozhodování ...
  • Rozvoj stážistů v konkrétním oddělení konkrétní společnosti 

   Author: Jakub Hlinka; Supervisor: Němečková Iveta; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se věnuje problematice rozvoje pracovníků na pozici stážista, kterou tvoří studenti vysokých škol nebo čerství absolventi. I když požadavky a vnímání vlastního rozvoje se u skupiny stážistů mění s každou ...
  • Plánování, získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Adéla Plášilová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním, získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem diplomové práce je analyzovat procesy plánování, získávání a výběru zaměstnanců ve vybrané společnosti, posoudit způsob jejich zajištění, vymezit ...
  • Online marketingová komunikace v eventové agentuře 

   Author: Kristýna Zahradníčková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Benešová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se věnuje tématu online marketingové komunikace eventové agentury Party Rebels. Teoretická část obsahuje teoretická východiska pro zvolené téma. Detailně se věnuje pojmům, jako jsou: online marketing, online ...
  • Podnikatelský plán rozvoje digitálního produktu 

   Author: Oldřich Stejskal; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato práce shrnuje základní poznatky potřebné k vytvoření podnikatelského plánu pro začínající či malý podnik. V teoretické části je definována možná struktura pod-nikatelského plánu. Jednotlivé kapitoly pojednávají o ...
  • Strategické řízení nákupu ve společnosti ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. 

   Author: Miroslav Leština; Supervisor: Vašek Jan; Opponent: Zrník Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   V mé diplomové práci se zabývám návrhem nákupní strategie Category management ve společnosti ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s. a jejich dceřiných společností. Předpokladem této práce je navržení nákupní strategie, která ve výsledku ...
  • Systém řízení lidských zdrojů v rekreačním středisku v USA 

   Author: Adéla Mašínová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem diplomové práce je navrhnout změny systému řízení lidských zdrojů v rekreačním středisku v USA, které bude možno uplatnit v praxi. Teoretická část je zaměřena na obecný význam řízení lidských ...
  • Zefektivnění procesu podávání zlepšovacích návrhů a posílení kaizen kultury ve společnosti 

   Author: Lucie Křenková; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Opletalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato diplomová práce na téma Zefektivnění procesu podávání zlepšovacích návrhů a posílení kaizen kultury ve společnosti se zabývá analýzou procesu podávání zlepšovacích návrhů a návrhem dopo-ručení na zlepšení současné ...
  • Získávání, výběr a adaptace zaměstnanců v organizaci 

   Author: Anna Rafajová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem diplomové práce je analyzovat procesy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci, zhodnotit stávající stav, určit příležitosti pro zlepšení a navrhnout změny se zaměřením na snížení odchodů ...
  • Návrh komunikační strategie pro vybraný podnik 

   Author: Eva Chaloupková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá vybraným kosmetickým salonem a jeho komuni-kačními aktivitami. Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza sou-časného stavu komunikačních aktivit salonu a návrh komunikační kampaně, která ...
  • Získávání pracovníků v kontextu podmínek pandemie 

   Author: Sandra Plačková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Lohrová Jedličková Žaneta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na získávání pracovníků v kontextu podmínek pandemie. Cílem práce je analýza politiky náboru a jejich praktik v kontextu vývoje na trhu práce v době pandemie. Teoretická část se věnuje ...
  • Employer branding a HR marketing ve společnosti ManpowerGroup 

   Author: Gabriela Koděrová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Makovská Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vnímáním značky zaměstnavatele z pohledu zaměstnanců společnosti ManpowerGroup. Cílem práce je analyzovat úroveň využití základních přístupů strategického marketingu v procesu budování značky ...
  • Založení studentského výzkumného týmu na vývoj autonomní elektroformule 

   Author: Marek Szeles; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Po devíti letech úspěšné existence se studentský tým eForce FEE Prague Formula, sídlící na Fakultě elektrotechnické ČVUT, rozhodl ve své desáté sezoně pokořit novou velkou výzvu. Jedna z jasných možných dalších aktivit pro ...
  • Inovace získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybraném podniku 

   Author: Pavla Jiroušková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Němečková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do or-ganizace. Cílem práce je hodnocení současné situace činností získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve zkoumané organizaci a návrh ...