Now showing items 1-20 of 838

  • Studie proveditelnosti na založení kosmetického centra 

   Author: Anastasiia Balukova; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Zadražilová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce se soustředí na vypracování studie proveditelnosti s důrazem na zjištění ekonomické proveditelnosti konkrétního projektu. V teoretické části jsou detailně popsány klíčové pojmy týkající se projektového ...
  • Výzvy a benefity spolupráce mezinárodních týmů v globalní společnosti 

   Author: Dominika Dalekorejová; Supervisor: Ostapenko Galina; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Vedení a spolupráce pracovních týmů je v profesním životě opakovaně diskutované téma. V dnešním globalizovaném světě, ve kterém se stírají hranice, a člověk může pracovat s kýmkoliv a odkudkoliv, dostává vedení a spolupráce ...
  • Stanovení hodnoty vybraného podniku: Pilulka Lékárny a.s 

   Author: Tereza Kovářová; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Klesla Arnošt
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Cílem závěrečné práce je stanovit hodnotu společnosti Pilulka Lékárny a.s. k 31.12.2022 jako podklad pro rozhodnutí potenciálního investora. Práce je rozdělena do dvou částí, jimiž jsou část teoretická a praktická. V rámci ...
  • Studie proveditelnosti – Pořízení fotovoltaické elektrárny na rodinný dům 

   Author: Šimon Bílek; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Bronec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Práce se zabývá problematikou fotovoltaiky jako moderního zdroje obnovitelné energie. V teoretické části je poskytnut přehled o principu fungování fotovoltaických článků, různých typech fotovoltaických systémů a technických ...
  • Udržitelné podnikání v hotelnictví 

   Author: Adam Jonáš; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Kolínský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato diplomová práce se zabývá současným stavem udržitelnosti v pražských hotelech. Cílem studie je identifikovat příklady nejlepší praxe a problémy v oboru a zároveň navrhnout vhodný systém hodnocení udržitelnosti určený ...
  • Inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze 

   Author: Lukáš Nevídal; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Kubálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Hlavním tématem této diplomové práce je inovace sociální sítě Facebook pro MÚVS ČVUT v Praze. Cílem práce je zhodnotit efektivitu, identifikovat aktuální možnosti a spolu s jejich riziky poskytnout návrh pro inovaci ...
  • Věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR a jejich inovace 

   Author: Dominik Drobný; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Wagner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-08)
   Tato práce se zabývá věrnostními mobilními aplikacemi v České republice. Cílem této práce je zhodnotit věrnostní aplikace retailových řetězců v ČR, porovnat je s úspěšnými aplikacemi retailových firem v zahraničí a navrhnou ...
  • Štúdia uskutočnitelnosti kúpy nehnuteľnosti za účelom budúceho výnosu 

   Author: Lenka Krížová; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Král Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiou uskutočniteľnosti kúpy nehnuteľnosti v Prahe za účelom dosiahnutia budúceho výnosu. Cieľom práce je poskytnúť komplexnú analýzu a hodnotenie potenciálu investície do nehnuteľností v ...
  • Stanovení hodnoty společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 

   Author: Monika Hojsáková; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Předkládaná diplomová práce je věnována stanovení tržní hodnoty společnosti METROPROJEKT Praha a.s. Součástí práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti, zhodnocení jejího postavení na trhu a následně ocenění společnosti ...
  • Meranie zákazníckej spokojnosti v spoločnosti Chep CZ, s.r.o. 

   Author: Oto Rodák; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Diplomová práca sa venuje monitorovaniu a meraniu zákazníckej spokojnosti. V teoretickej časti vysvetľuje problematiku a popisuje súvislosti medzi spokojnosťou a lojálnosťou zákazníkov a zároveň objasňuje jednotlivé ...
  • Studie proveditelnosti - Protonové centrum 

   Author: Tereza Ryšánková; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti protonového centra zaměřeného na léčbu rakoviny pomocí protonové terapie. Cílem teoretické práce je seznámení se s terminologií týkající se projektového řízení a projektu, ...
  • Časová optimalizace výrobního procesu významné strojírenské firmy 

   Author: Petra Rysová; Supervisor: Bronec Oldřich; Opponent: Macák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Diplomová práce se zabývá analýzou podnikového procesu společnosti Solar Turbines. Cílem práce je porozumění současného stavu procesu, získání reálného času motoru (turbíny) ve výrobě, analyzování procesu, identifikace ...
  • Audit agilních projektů 

   Author: Zdeňka Michálková Fialová; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Práce přibližuje problematiku auditů agilních projektů jak na úrovni teoretické, tak praktické. Cílem práce je analýza současného stavu kontrol projektů agilních projektů konkrétní firmy a tvorba konceptu nového řešení na ...
  • Dostupné bydlení pro mladé lidi v Praze 

   Author: Petra Bašová; Supervisor: Dobrucká Lucia; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit bytovou situaci v hlavní městě Praha. K naplnění tohoto cíle si autor nejdříve charakterizoval obecné pojmy, které se týkají bydlení a bytové politiky. Byla vytvořena analýza nabídky ...
  • Vstup firmy na zahraniční trh. Případová studie expanze e-shopu na německý trh 

   Author: Filip Švabovský; Supervisor: Zadražilová Dana; Opponent: Jakešová Patricia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Cieľom tejto diplomovej práce zhodnotenie kritických faktorov úspešnej expanzie českého e-shopu v oblasti FMCG Rohlik na nemecký trh. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí – teoretická a praktická časť. V teoretickej časti ...
  • Studie proveditelnosti developerského projektu 

   Author: Tomáš Bělohradský; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Šilhánková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti developerského projektu Zahradní Město. Development je aktuálně velmi řešené a zajímavé téma, do kterého jsou promítnuta řada faktorů. Cílem práce je ...
  • Hodnocení výkonnosti podniku 

   Author: Michal Matějka; Supervisor: Sponer Miroslav; Opponent: Necid Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem diplomové práce je hodnocení výkonnosti podniku. Výkonnost je zde zúžena na finanční oblast, a tudíž se práce zaměřuje na představení podniku a na finanční analýzu. Teoretická část vyjadřuje potřebu obchodníků ...
  • Faktory ovlivňující rozvoj startupů 

   Author: Cyril Holub; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Zadražilová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato práce hledá ve zkušenostech, chování a fungování úspěšných českých firem klíčové principy, kterými se tyto firmy a jejich lídři řídí. Zjištěné principy, faktory úspěchu, jsou porovnány s principy protežovanými v ...
  • Návrh optimalizace webové stránky MÚVS ČVUT v Praze 

   Author: Adam Jirout; Supervisor: Sadílek Tomáš; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci stávajícího webu Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, aby byl konkurenceschopný ve stávajícím a budoucím tržním klimatu. S hlavním zaměřením práce je dále spojen ...
  • Digitalizace na pracovním trhu 

   Author: Marina Krátká; Supervisor: Chmielová Dalajková Iveta; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-16)
   Diplomová práce se zabývá digitalizací na pracovním trhu, prací na dálku, obecně digitalizací práce a v neposlední řadě digitalizací v oblasti HR. Cílem práce je zhodnotit výhody a nevý-hody práce na dálku a přesunutí s ...