Now showing items 60-79 of 743

  • Budování vztahů se zákazníky ve specifickém prostředí lékáren 

   Author: Nahodil Jiří; Supervisor: Joudalová Barbora; Opponent: Nováková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Business plán - čerpací stanice CNG 

   Author: Hanzlík Jiří; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Business plán : kavárna U Stepfordských paniček 

   Author: Jeřábková Lucie; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Business plán pro jazykovou školu ve Žďáru nad Sázavou 

   Author: Šislerová Zuzana; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Business plán pro startup 

   Author: Jolana Hocká; Supervisor: Jindřichovská Irena; Opponent: Skokanová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením business plánu pro start-up. Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu pro nově začínající podnik, který bude využit jako podklad pro podnikání. Diplomová práce se člení na dvě ...
  • Certifikace projektového řízení 

   Author: Babka Milan; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Diplomová práce popisuje projektové řízení jako celek a dále se zaměřuje na mezinárodní metodiku projektového řízení PRINCE2. Dále stručně popisuje hlavní rysy dalších metodik projektových řízení PMBOK a ICB. V praktické ...
  • Cestovní ruch jako faktor rozvoje Českobudějovicka 

   Author: Toncarová Marie; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Hudeček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-28)
   Cílem této diplomové práce je zanalyzovat správní obvod České Budějovice s důrazem na cestovní ruch. Práce je rozdělena na dvě části - na teoretickou a praktickou. V teoretické části je počátek věnován obecným faktorům ...
  • Cohousing v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionů 

   Author: Raška Štěpán; Supervisor: Heřmanová Eva; Opponent: Kouřilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-12-17)
   Tématem diplomové práce je představení cohousingu a analýza jeho vztahu k udržitelnému rozvoji. Práce definuje jeho základní charakteristiku, principy a vymezení v rámci ostatních forem komunitního bydlení. Popsána je jeho ...
  • Corporate Identity vybrané společnosti 

   Author: Vainholdová Gabriela; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Dražilová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Diplomová práce "Corporate Identity vybrané společnosti" na základě rešerše literatury popisuje práci s Public Relations, firemní identitu a její jednotlivé složky, které jsou firemní kultura, komunikace, design a produkt. ...
  • Čerpání finančních prostředků z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

   Author: Kubelová Lucie; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Tématem mé práce je možnost čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V teoretické části je popsána strukturální politika Evropské unie. Jsou zde vysvětleny hlavní cíle strukturální politiky a ...
  • Demografické a socioekonomické vlivy na regionální rozvoj Středočeského kraje 

   Author: Dědová Markéta; Supervisor: Langhamrová Jitka; Opponent: Kouřilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Destinační management a jeho praktická aplikace v Karlovarském kraji 

   Author: Růžičková Martina; Supervisor: Heřmanová Eva; Opponent: Kouřilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Cílem práce je analýza a vyhodnocení základních principů destinačního managementu ve vybrané oblasti. V teoretické části jsou ...
  • Destinační management v podmínkách České republiky 

   Author: Sedláková Dominika; Supervisor: Heřmanová Eva; Opponent: Brown Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Digitalizace produktu životního pojištění. 

   Author: Reitermann Jan; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Starosta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tato diplomová práce se zabývá procesem digitalizace konkrétního produktu. Teoretická část popisuje nejprve postavení zákazníka na trhu a jeho vztah s podnikem, následně se soustředí na vymezení pojmů produkt a distribuce ...
  • Diversity management 

   Author: Adamová Markéta; Supervisor: Bursová Iva; Opponent: Barton Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Dolování dat pro cestovní kancelář 

   Author: Fořt Václav; Supervisor: Vaníček Tomáš; Opponent: Kaiser Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Dopady Průmyslu 4.0 na pracovní příležitost v České republice 

   Author: Alena Otoupalová; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce se zabývá koncepcí Průmyslu 4.0. Cílem je analyzovat dopady rozšiřování koncepce Průmyslu 4.0 na pracovní příležitosti v České republice, specifikovat nejvíce a nejméně ohrožené profese a zhodnotit měnící ...
  • Dopady změn zákona o Rozpočtovém určení daní na financování obcí a měst 

   Author: Chalupová Iva; Supervisor: Macháček Jiří; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Doporučení pro implementaci strategických východisek v závislosti na vývoji podnikového okolí 

   Author: Pavelka Karel; Supervisor: Švecová Lenka; Opponent: Kumpf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Obsahem diplomové práce je představení strategického plánování jako součásti strategického řízení. V teoretické části jsou vysvětleny všechny základní fakta celého procesu strategického plánování, každá etapa má popsané ...
  • E-mail marketing, chatboti, push notifikace a jejich vzájemné propojení 

   Author: Růžička Marek; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Vondruška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza současných možností e-mail marketingu, chatbotů a webových push notifikací a jejich využití v marketingovém mixu. Toho je docíleno pomocí analýzy nástrojů, které jsou dnes na trhu a jejich ...