Now showing items 79-98 of 743

  • E-mail marketing, chatboti, push notifikace a jejich vzájemné propojení 

   Author: Růžička Marek; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Vondruška Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Obsahem diplomové práce je analýza současných možností e-mail marketingu, chatbotů a webových push notifikací a jejich využití v marketingovém mixu. Toho je docíleno pomocí analýzy nástrojů, které jsou dnes na trhu a jejich ...
  • Efektivita spolupráce a komunikace globálních a distribuovaných týmů 

   Author: Igliar Radovan; Supervisor: Zloch Tomáš; Opponent: Švábenická Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Efektivní management koučovaných projektů 

   Author: Slováková Renata; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Bobek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ekonomické posouzení variant nízkoenergetického domu 

   Author: Kolář Pavel; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Ekonomický model firem 

   Author: Hrazdil Daniel; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Dobrylovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)
  • Employer branding a HR marketing ve společnosti ManpowerGroup 

   Author: Gabriela Koděrová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Makovská Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vnímáním značky zaměstnavatele z pohledu zaměstnanců společnosti ManpowerGroup. Cílem práce je analyzovat úroveň využití základních přístupů strategického marketingu v procesu budování značky ...
  • Employer branding a personální marketing 

   Author: Tereza Lačíková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Kužílek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení nápravných opatření určených ke zlepšení employer brandingu. Teoretická část diplomové práce obsahuje souhrnný popis pojmů týkajících se značky zaměstnavatele, personálních ...
  • Event marketingová strategie uvedení nového výrobku na trh 

   Author: Palma Daniel; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Matějů Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá využitím komunikačních nástrojů, konkrétně oblasti event marketingu při zavedení nového výrobku na trh. Cílem diplomové práce je návrh uvedení nového výrobku společnosti adidas ČR, při využití ...
  • Event marketingová strategie vybraného podniku 

   Author: Klára Havelková; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Králová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Diplomová práce se zabývá event marketingem, jakožto jedním z nástrojů marke-tingové komunikace. Event marketing je podrobně popsán v teoretické části a na-vazuje na úvodní kapitolu komunikačního mixu, jeho nástroji a ...
  • Event marketingový plán prémiového produktu společnosti. 

   Author: Mesteková Sylva; Supervisor: Jílková Petra; Opponent: Dudová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Diplomová práce se zabývá oblastí event marketingu a cílem práce je navržení event marketingového plánu vybrané značky společnosti Jan Becher Pernod Ricard a.s. V teoretické části jsou vymezeny základní charakteristiky ...
  • Externí strategická analýza pro vybranou společnost 

   Author: Bobek Ondřej; Supervisor: Molnár Zdeněk; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Externí strategická analýza projektu Seniorportal 

   Author: Špičková Petra; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů 

   Author: David Zahrádka; Supervisor: Procházka Jan; Opponent: Sadílek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem diplomové práce je popsat faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů na trhu a navrhnout strategii pro společnost T-MAPY při zavádění nového pro-duktu na trh. V teoretické části budou nejprve tyto faktory ...
  • Faktory ovlivňující úspěch a neúspěch nových produktů v bankovnictví 

   Author: Veronika Šebová; Supervisor: Skokanová Dagmar; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Diplomová práce se zabývá faktory, které pozitivně či negativně ovlivňují inovace. Cílem této diplomové práce je identifikace klíčových faktorů, které ovlivňují úspěch a neúspěch inovace v podniku Česká spořitelna. První ...
  • Faktory úspěchu neziskové organizace 

   Author: Chotová Monika; Supervisor: Šafránková Jana Marie; Opponent: Kukliš Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-04)
   Diplomová práce "Faktory úspěchu neziskové organizace" je věnována oblasti neziskového sektoru. Cílem práce je analýza faktorů úspěšnosti neziskové organizace a zhodnocení konkrétní státní příspěvkové organizace z hlediska ...
  • Financování MHD, Finanční analýza Dopravního podniku hl. m. Prahy 

   Author: Máchová Tereza; Supervisor: Mackenzie Iveta; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Financování minicipalit & nemovitostní financování 

   Author: Marková Monika; Supervisor: Brůna Karel; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Finanční analýza 2JCP a.s. 

   Author: Barák Lukáš; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Finanční analýza a mezipodnikové srovnání společnosti Vrabec a Vrabec s.r.o. 

   Author: Vrabec Lukáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-09)
  • Finanční analýza akciové společnosti Lovochemie 

   Author: Švajda Marek; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Krause Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)