Zobrazují se záznamy 1-20 z 298

   Klíčové slovo
   5S, Busch VÝROBA CZ s.r.o., Gemba, Kaizen, Lean manufacturing, Muda, shop floor management, standardizace. [1]
   5S, Busch VÝROBA CZ s.r.o., Gemba, Kaizen, Lean Manufacturing, Muda, Shop Floor Management, Standardization. [1]
   A project, cancer tests, the probability of tumor, a marketing plan, a marketing mix, a product, an analysis, a development of a product, an expansion. [1]
   agile frameworks, agile mindset, framework, Scrum, Scrum Master, software development, software development management, software engineering, Waterfall method [1]
   agilní metody, agilní myšlení, management vývoje softwaru, metodika, Scrum, Scrum Master, Software engineering, Vodopádový model, vývoj softwaru [1]
   Analysis, water park, pool, swimming, economy of operation, investment costs, savings. [1]
   Analýza, aquapark, bazén, plavání, ekonomika provozu, investiční náklady, úspora. [1]
   B2B,loyalty program,customer relationship management,loyalty,sales promotion,marketing [1]
   B2B,věrnostní program,vztahy se zákazníky,loajalita,podpora prodeje,marketing [1]
   Bubble tea, Marketing mix, Marketing research, Marketing environment, Sales promotion, Social networks [1]
   Bubble tea, Marketingový mix, Marketingový výzkum, Marketingové prostředí, Podpora prodeje, Sociální sítě [1]
   businees valuation of the company, FCFF, FCFE, EVA, finance analysis, strategic analysis, financial plan [1]
   business plan, health care system, non-cancer radiotherapy, financial plan, net present value, SWOT [1]
   Business plan, kitchen studio, entry of new company into the market, competitive analysis, marketing mix [1]
   Business plan, marketing mix, financial plan, market, SWOT analysis [1]
   Business plan, marketing plan, financial plan, Tbilisi, Healthy life, fitness center, healthy lifestyle. [1]
   business plan, shop, motorcycle accessories, environmental analysis, marketing mix, financial plan [1]
   Business plan, small and medium business, existing business, situation analysis, market potential, Porter´s model [1]
   Business plan,business intention,silver economy,social care,home for seniors,retirement home,investment,external financing [1]
   business plan,restaurant,innovation,marketing,finance,business,analysis,strategy [1]