Now showing items 140-159 of 743

  • Generace X, Y, Z - Analýza pracovních podmínek napříč generacemi 

   Author: Veronika Lejčková; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dušková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá generacemi X, Y a Z na trhu práce v České republice s cílem zjistit představy zástupců těchto generací o pracovních podmínkách z pohledu zaměstnanců a vymezit pracovní podmínky, které jsou pro ...
  • Globalizace a její etické výzvy v současnosti 

   Author: Bielčíková Petra; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Beran Theodor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Globalizace světové ekonomiky - základní problémy a jejich kritické zhodnocení 

   Author: Piksová Kateřina; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Antušák Emil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-15)
  • Grantový vzdělávací projekt ve společnosti Sodexo s.r.o. 

   Author: Nováková Tereza; Supervisor: Švábenická Kateřina; Opponent: Brown Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-30)
  • Health check týmu v průběhu agilní transformace 

   Author: Jana Kalenská; Supervisor: Kačín Radovan; Opponent: Kučerová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
   Diplomová práce se zabývá Health Check modelem týmu v průběhu agilní transformace, který umožňuje zobrazit zdraví týmu pomocí měřených oblastí na úrovni členů týmu. Health Check pomáhá týmu posoudit současnou situaci týmu, ...
  • Hodnocení developerského projektu z hlediska developerských rozhodnutí 

   Author: Skála Jakub; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Prokop Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení efektivnosti interní komunikace 

   Author: Michalko Martin; Supervisor: Barták Jan; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti revitalizace vybraného brownfield 

   Author: Barbora Vokrouhlíková; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Fanta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Cílem diplomové práce bylo analyzovat návrh revitalizace brownfieldu Delty Tachov perspektivou ekonomické efektivnosti a následně učinit doporučení pro potenciálního investora. Teoretická část práce shrnuje poznatky o ...
  • Hodnocení implementace adaptačního programu v mediální společnosti 

   Author: Karolína Králová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Poláková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Diplomová práce popisuje řízení lidských zdrojů s úzkým zaměřením na proces adaptace. Cílem této práce je vyhodnotit pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu zavedený adaptační program po třech měsících jeho fungování ...
  • Hodnocení investic - Rezidenční developerský projekt 

   Author: Středa Marek; Supervisor: Čermáková Daniela; Opponent: Čámská Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: Jirků Radek; Supervisor: Vacík Emil; Opponent: Cardová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem této práce je komplexní vyhodnocení investičního projektu do energetického zdroje pro zásobování konkrétní lokality teplem. V práci je částečně zpracovaná teorie zásobování teplem, dále je detailně rozebraná ekonomika ...
  • Hodnocení investičního projektu 

   Author: Moučková Lucie; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Starkova Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Tématem dipolomové práce je hodnocení reálného investičního projektu výstavby nového studentského bydlení. Cílem práce je vypracování podkladů pro rozhodnutí, zda zamýšlený projekt realizovat. Teoretická část specifikuje ...
  • Hodnocení investičního projektu podniku 

   Author: Falkiewicz Darek; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Charvátová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-29)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vhodný investiční záměr pro rozvoj společnosti X v souladu s provedenými analýzami. V teoretické části je popsána strategická analýza a definováno okolí podniku. Následně je zde ...
  • Hodnocení náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti 

   Author: Pojerová Kateřina; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Onisková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se zaměřením na jednotlivé kroky procesu, navržením a doporučením ke zlepšení. V ...
  • Hodnocení vybraných personálních procesů Ministerstva obrany České republiky 

   Author: Nicole Cicvárková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Heršic Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných personálních procesů u civilních zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky. Cílem diplomové práce je zhodnotit vybrané personální procesy, identifikovat jejich přednosti ...
  • Hodnotový systém firmy v globální společnosti 

   Author: Bachůra Libor; Supervisor: Dušková Iva; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-08)
  • Human Resources ve studentských organizacích pracujících s dobrovolníky z řad vysokoškolských studentů 

   Author: Polohová Renáta; Supervisor: Kučera Lukáš; Opponent: Vaníček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Identita organizace - jako manažerská výzva současnosti 

   Author: Zabloudil Ondřej; Supervisor: Antušák Emil; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Identita organizace - manažerský problém současnosti 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Antušák Emil; Opponent: Surynek Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-13)
  • Identita organizace - vnímání značky ČVUT z pohledu veřejnosti 

   Author: Vošahlík Michal; Supervisor: Kukliš Igor; Opponent: Cejthamr Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-08-29)