Now showing items 104-123 of 165

  • Pojítko SkyWire - Zabezpečení a ochrana před neoprávněnou manipulací 

   Author: Šmarda Martin; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Pokročilé algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic 

   Author: Kulle Martin; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá pokročilými algoritmy pro řešení soustav lineárních intervalových rovnic. Metody použité pro řešení těchto soustav jsou Gaussova eliminace, Modifikovaná Gaussova eliminace a metoda HBR. ...
  • Porozumění dokumentům pomocí metod text miningu 

   Author: Stamenov Sergii; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Paščenko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Klíčová slova jsou výrazy které popisují téma dokumentu. Používají se také pro shrnutí dokumentu nebo při optimalizaci jejich vyhledávaní. Cílem této práce je prozkoumat možnosti vylepšení extrakce klíčových slov a jejich ...
  • Port nástroje Valgrind na Solaris/x86 

   Author: Pavlů Petr; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití gaussovských procesů jako náhradních modelů pro evoluční strategii CMA 

   Author: Orekhov Nikita; Supervisor: Holeňa Martin; Opponent: Kouřim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-11)
   Tato práce zkoumá efektivitu metod založených na Gaussovských procesech v oblasti spojité black-box optimalizace. Tyto metody slouží jako náhradní modely pro CMA evoluční strategii. Práce popisuje několik nejmodernějších ...
  • Použití LZW pro kompresi a indexaci velmi podobných řetězců 

   Author: Perutka Ondřej; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem nové kompresní metody založené na LZW a zarovnání řetězců. Algoritmus je pojmenován ALZW a je navržen pro kompresi velmi podobných řetězců. Daná množina řetězců je komprimována pomocí předem ...
  • Predikce kriminality 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Hořínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   S důrazem na efektivitu práce a s vzrůstajícím zájmem o zpracování dat, strojové učení a umělou inteligenci, se prediktivní analýza stává součástí policejních aktivit, predevším v oblasti prevence kriminality. Například ...
  • Predikce studijních výsledků studentů bakalářského programu Informatika FIT ČVUT 

   Author: Friedjungová Magda; Supervisor: Kuzněcov Stanislav; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá extrakcí dat z fakultních systémů, které jsou používány pro zaznamenávání studijních výsledků studentů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Získaná data jsou dále předzpracována a pomocí vhodných ...
  • Prediktivní modely v logistice: srovnání tradičních přístupů a neuronových sítí 

   Author: Ravichandran Ruhi; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Motl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce zabývá srovnáním tradičních metod analýzy časových řad; konkrétně pak Holt-Wintersovou metodou, exponenciálním vyrovnáváním a autoregresivními intergrovanými modely klouzavých průměrů (ARIMA) s umělou neuronovou ...
  • Prohledávání dopravních síti v GTFS formátu 

   Author: Jelínek Roman; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou GTFS dat, tj. dat o hromadné doprave. V rámci práce byl zpracován prehled nekterých softwarových produktu pracujících s GTFS daty, dále byla vytvorena ukázková aplikace, která ...
  • Přední část LLVM pro jazyk Scheme 

   Author: Noha Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá problémem překladu programovacího jazyka Scheme do nativního kódu a zkoumá možnost vytvoření nové přední části překladače pro jazyk Scheme s využitím LLVM. Dále předkládá návrh tohoto překladače a jeho ...
  • Převod konečných stromových automatů na stromové regulární výrazy 

   Author: Jakub Doupal; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Pecka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato diplomová práce studuje regulární stromové výrazy a metodu převodu ze stromového automatu na regulární stromový výraz pomocí rovnic. Daná metoda je poté implementována v knihovně algoritmů vyvíjené na Katedře teoretické ...
  • Přibližné vyhledávání nad vlastními indexy 

   Author: Hrbek Lukáš; Supervisor: Holub Jan; Opponent: Procházka Petr
   Práce se zaměřuje na přibližné vyhledávání s nejvýše k chybami. Chyby jsou definovány s využitím Levenshteinovy vzdálenosti. Pro řešení této úlohy jsem navrhl filtrační algoritmus založený na pigeonhole principu. Prohledávaný ...
  • Přibližné vyhledávání ve stromech pomocí automatů 

   Author: Lukáš Renc; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá přibližným vyhledáváním ve stromech pomocí zásobníkového automatu. Využívá edit operace pro stromy, které byly definovány Selkowem. Práce v návaznosti na studium metod pro přibližné vyhledávání ve ...
  • Přístupy k automatizaci 3D tisku 

   Author: Žehra Marek; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Record a Replay debugování v R 

   Author: Slavík Kryštof; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Nedeterminismus v programech často způsobuje, že se v nich nežádoucí chování vyskytuje zdánlivě náhodně. Record and Replay debugger je nástroj, který umožňuje programátorům izolovat takové chování tím, že se běh programu ...
  • Registrace obrazu se zachováním tuhosti 

   Author: Dvorožňák Marek; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Žďárek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Regresní modelování pro fulltextové vyhledávání 

   Author: Jirků Jakub; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Černý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Regulární stromový výraz a jeho derivace 

   Author: Košař Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   Práce představuje novou metodu pro rozpoznávání stromových (nebo i bezkontextových) jazyků za použití derivací regulárních stromových výrazů. Tato metoda je zobecněním převodu regulárních výrazů na konečný automat pomocí ...
  • Rekonstrukce 3D modelu pomocí hloubkových kamer 

   Author: Průša Jakub; Supervisor: Helcl Luboš; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato práce se zabývá skenováním lidské nohy pomocí hloubkových kamer za účelem získání skenování je získání 3D skenu, který je následně převeden na ševcovské kopyto. Součástí práce je i rešerše hloubkových kamer.