Now showing items 301-320 of 326

  • Vícevláknová implementace "Four Russians" algoritmu pro výpočet editační vzdálenosti 

   Author: Martin Rejmon; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Valla Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Editační vzdálenost lze vypočítat s obecně známým algoritmem využívajícím dynamické programování v čase O(n^2), kde n je délka vstupních řetězců. Algoritmus Čtyř Rusů zlepšuje tuto složitost s pomocí vyhledávací tabulky o ...
  • Vliv formátu uložení řídké matice na výkonnost násobení řídkých matic 

   Author: Nesrovnal Tomáš; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Řehořek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • VNC Proxy 

   Author: Doubravský Tomáš; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vyhledávání opsaných programů 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro ...
  • Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn 

   Author: Blažej Václav; Supervisor: Valla Tomáš; Opponent: Suchý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Vyhledávání řetězcových vzorků s použitím záměn je problém hledání všech výskytů vzorků v textu, přičemž je ve vzorku dovoleno zaměňovat sousední symboly. Cílem je navrhnout rychlý vyhledávací algoritmus, který využije ...
  • Vyhledávání v cyklických řetězech 

   Author: Krákora Vojtěch; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Vylepšení GUI ke knihovně algoritmů ALIB 

   Author: Hanzík Martin; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Předmětem této práce je analyzovat nedostatky grafického uživatelského rozhraní existující aplikace pro práci s algoritmovou knihovnu ALT, navrhnout jejich vylepšení a implementovat je. Text se věnuje návrhovému vzoru ...
  • Vylepšení pro protokol Off-The-Record 

   Author: Mammadov Ali; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Maldonado Lopez Juan Pablo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Off-The-Record (OTR) je kryptografický protokol, který poskytuje šifrování pro instant messagingové konverzace. Nejnovější verze OTR používá kombinaci symetrického algoritmu AES se 128bitovým klíčem, Diffie-Hellmanovy ...
  • Využití stavových automatů pro řízení dronu 

   Author: Gura Matúš; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Cieľom práce je implementovať stavový automat, ktorý nasmeruváva dron cez otvorené okno. Robot Operating System je použitý ako hlavný nástroj na implementáciu. Jeho koncepty sé preto bližšie študované. Dosiahnuté modulárne ...
  • Výkonnostní analýza algoritmů neuronových sítí na různých počítačových systémech 

   Author: Dragomirecký Alan; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro automatizované testování výkonnosti algoritmů umělých neuronových sítí. Testování je zaměřeno hlavně na vestavěné systémy. K dosažení tohoto cíle byla vyvinuta ...
  • Výkonnostní analýza algoritmů neuronových sítí na různých počítačových systémech 

   Author: Dragomirecký Alan; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Borovička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro automatizované testování výkonnosti algoritmů umělých neuronových sítí. Testování je zaměřeno hlavně na vestavěné systémy. K dosažení tohoto cíle byla vyvinuta ...
  • Výměna klíčů založená na isogeniích supersingulárních eliptických křivek 

   Author: Drhová Klára; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Lórencz Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací výměny klíčů založené na isogeniích supersingulárních eliptických křivek, která se řadí do postkvantové kryptografie. S příchodem kvantových počítačů se dnes používané šifrovací ...
  • Výpočet důležitosti příznaků Black-box modelů 

   Author: Ard Kelmendi; Supervisor: Maurerová Veronika; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Důležitost proměnných je technika, která přiřazuje skóre vstupním proměnným (sloupcům strukturovaných dat) na základě jejich vlivu na predikování cílové proměnné. Sloupce datasetu, které jsou použity jako vstup do algoritmu ...
  • Výpočet Ludolfova čísla a ověření jeho vlastností 

   Author: Adam Pavlis; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá analýzou dostupných algoritmů pro výpočet hodnoty Ludolfova čísla - pi. Také se zabývá jeho významem, vlastnostmi a historií. Je provedena analýza několika knihoven pro práci s rozšířenou mantisou a ...
  • Výpočet softwarových metrik 

   Author: Filip Gregor; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem práce je popsat jednotlivé softwarové metriky a vytvořit software, který je bude měřit pro zdrojové soubory v jazycích C a C++. Pro implementaci měřiče byl využit překladač Clang. Jsou popsány jeho rozhraní a jak je ...
  • Výpočetní modul pro on-line zpracování dat z miniaturního trasovacího detektoru částic pro monitorování radiace ve vemíru 

   Author: Václav Lepič; Supervisor: Jakubek Jan; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce není a nebude dokončená. Rád bych to zkusil znovu s novým zadáním.
  • Výuková aplikace simulující různé metody útoku na RSA 

   Author: Mahr Tomáš; Supervisor: Scholtzová Jiřina; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU 

   Author: Šimon Bařinka; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU. V práci je podrobně popsána architektura umělých neuronových sítí a vybrané algoritmy tradičního strojového učení. Dále je popsán vývoj ...
  • Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU 

   Author: Xuan Thang Nguyen; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vybranými paralelními řadícími algoritmy vhodnými pro implementaci na GPU. Jedná se konkrétně o Bitonic sort a Quicksort. Bitonic sort, i když má vyšší časovou složitost, je vhodným kandidátem na řazení ...
  • Vývojové prostředí pro jazyk DET 

   Author: Toghrul Sultanzade; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato diplomová práce si dává za úkol navrhnout a vyvinout vylepšené integrované vývojové prostředí, které vyřeší problémy a zreviduje schopnosti stávajícího Scriptovacího Editoru. Tento Scriptovací Editor je užíván k vývoji ...