Now showing items 1-1 of 1

  • Ohrožení České republiky způsobené vlivem klimatických změn 

   Author: Kličková Hana; Supervisor: Štěpán Miroslav; Opponent: Miklós Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Diplomová práce analyzuje legislativu v oblasti připravenosti České republiky na ohrožení způsobená vlivem klimatických změn. Teoretická část práce se v nezbytně nutném rozsahu zabývá vymezením pojmů navázaných na změny ...